እንኩዋን ወደ ኢህአግዘ ድህረ ገጽ ደህና መጣችሁ
እንኩዋን ወደ ኢህአግዘ ድህረ ገጽ ደህና መጣችሁ

 

 

 

30,08.2008;-
ልዑል"-
ሁነኛ መሪ ያላገኘው የሕዝብ አመፅ
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አመፅ፤ ሲተሻሽ፤ ሲታመስ ፤ -ሲብላላ ሲቁላላ ፤ ከቆየ በኋላ ፤ ከጥቂት ወራት
ወዲህ፤ በየቦታው እየፈነዳ በመቀጣጠል ላይ ይገኛል። የተዳፈነ እሳት የጠፋ መስሏቸው ሲዝናኑ
የነበሩት ዘረኞቹም፤ ዛሬ፤ የሚይዙት- የሚጨብጡት አጥተዋል። ወዎያኔዎቹ አመፁን ለመግታት የሞት -
ሽረት ጥረት በማድረግ ላይ መሆናቸውም እየታየ ነው ። ምዕራባውያን አለቆቻቸውም፤ የአልጋ- ቁራኛ
ሆኖ የሚጠራሞተውን ዘረኛ አገዛዝ፤ የህይወት እስትንፋስ ለመስጠት በመሯሯጥ ላይ እንደሆኑ
ተደርሶባቸዋል። የሕዝቡን አመፅ ለማኮላሸት፤ በሙያው የተካኑ ባለሙያዎችም ሰሞኑን ወደ አዲስ አበባ
መላካቸው ያደባባይ ምሥጢር ሆኗል ። አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ( ስቴት
ድፓትርመንት ) ረዳት ምኒስትር አዲስ አበባ ሄዶ ከወያኔ ባለስልጣኖች ጋር ተነጋግሮ ተመልሷል ።
አሜሪካ፤ በኢትዮጵያ የተነሳሳው አመፅ በብርቱ እንዳሳሰባት፤ ለወያኔዎቹ ነግሯቸዋልም ተብሏል። "
ካላወቃችሁበት ፤ ጥቅማችንን ለማስጠብቅ የሚያስችለንን ርምጃ እንወስዳልን " ሳይላቸው እንዳለቀረ
ይገመታል።
' ብታውቂ እወቂበት ፤ እኔ አላውቅልሽም ፤
ጥቅሜን የሚያስጠብቅ ሌላ አሽከር አላጣም ! "
" ቋሚ-ዘላቂ ጥቅም እንጅ፤ ቋሚ- ዘላቂ ወዳጅ የለም " ተብለዋል ወያኔዎቹ፡፡
በመሠረቱ የተበላሸውን ተስፋ-ቢስ አገዛዝ በሽታ ፤ እንኳንስ ከውጭ በመጣ ወጌሻ ይቅርና፤
በማነኛውም የቀድዶ -ጥገና ህክምናም ቢሆን ሊድን አይችልም። ይህ ዘረኛ አገዛዝ የአሳ ግማቱ
ከጭንቅላቱ እንደሚባለው የበሰበሰው ፤ ከራሱ ካናቱ፤ ስለሆነ፤ መዳኛ የለውም። የማይድን በሽታ ደግሞ
፤ ከነበሽተኛው ወደ ከርሰ-መቃብር መሸኘት ነው ያለበት!
አብዛኛው ሰው ያልተረዳው ነገር ቢኖር፤ የሀገራችን ስር የሰደደ ችግር ፤ እንኳንስ የውጭ ዜጋ ቀርቶ
እኛው እራስችንም ብንሆን መፍትሄውን፤ እስካሁን ልናገኘው አለመቻላችንን ነው ።
እንደ አባይ-ጠንቋይ ፤ ሞራ- ገልባጭ፤ እንደ አፈረሰ ደብተራ መጽሐፍት- ገላጭ፤ እንደ ንጉሥ ባለሟል
ዋንጫ -አቅራቢ፤ እንደ ፊውዳል አጋፋሪ ሠልፍ አሳማሪ- ከመሆን ያለፈ ተግባር መፈፀም አልቻልንም።
ባጭሩ፤ እስካሁን ድረስ፤ ወያኔን የሚያስደነግጥ የረባ ተግባር አልተፈፀመም ነው መልዕክቱ ! ወያኔ፤
ተቃዋሚውን ሁሉ ለመግደል ፤ ልክ ዶሮ ከማረድ የበለጠ ቀሎለታል ። አንድ ያልተገነዘበው ጉዳይ
2
ቢኖር ግን፤ ምን ጊዜውም ቢሆን ፤ የሰው ልጅ ደም ፤ እንዲሁ በከንቱ ፈስሦ ሊቀር የማይችል መሆኑን
ነው ። ደም አይደርቅም ። የሰው ዘር ፤ ጠፍቶ-አይጠፋም ።
" ምንም ትቢያ ቢሆን አፈሩ ቢያለብሰው፤
መሬት ተቆፍሮ መቃብር ቢውጠው ፤
ስሙ አይቀበርም ልጅ የወለደ ሰው ። " እንዲሉ፤
የኢትዮጵያም ስም አይቀበርም ! አይጠፋም ! " ዖ ጊዜ ለኹሉ ! " እንደተባለው፤ የጊዜ ጉዳይ ነው !
የሕዝቡ አመፅ፤ ከፖለቲካ፤ ከኢኮኖሚና፤ ከማኅበረሰብዓዊ ችግሮች የተወለደ እምቢተኝነት ነው።
የአልገዛም ባይነት የመጨረሻውን ደረጃ ከያዘ ቆይቷል ። እነኝህ ችግሮች የቆዩና የደለቡ መሆናቸው
እንደተጠበቀ ሆኖ፤ " ከዕንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ " እንዲሉ፤ አሁን ደግሞ፤ ዘረኝነት የሚባል አዲስ በሽታ
መጥቶ፤ የቆየውን የሀገራችን ችግር በይበልጥ አባብሶታል ። የችግሮቹ መደራረብና መከማቸት፤ ሕዝባዊ
አመፁን በይበልጥ መራራ አድርጎታል።
አመፁን ይበልጥ መራራ ካደረጉት ዋና ምክንያቶች አንዱ፤ በአገር-አቀፍ ደረጃ፤ ትግሉን የመምራት ተግባር
ደካማ መሆኑ ነው ። ትግሉ አገር አቀፍ መልክ ይዞ ሊመራ አለመቻሉ ደግሞ ፤ የቆየ ችግር እንጅ ፤
አሁን የተከሰተ አይደለም ። ከዚህ ኮፈን በግድ መውጣት አለብን ። ያለዚያ፤ የዘር ፖለቲካ በሀገራችን ስር
እየሰደደ እንዲሄድ መፍቀድ ይህናል ፡፡ ይኸ ደግሞ ፤ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር፤ ሕዝቧም እንደ አንድ ሀገር
ዜጋ እንዳይኖሩ ማደርግ ነው ። ይኸ ለማንም አይበጅም ! እኛ አጥፊና ጠፊዎች ከሆን፤ ተጠቃሚ
የሚሆኑት የሀገራችን ጠላቶች ብቻ ናቸው ። ጠላቶቻችን ማን እንደሆኑ ስለሚታወቁ ፤ እነርሱን መጥቀስ
፤ ለእነርሱ ክብር መስጠት ይሆንብናል ።
ከአለፉት አምሳ ( 50) ዓመታት ጀምሮ ኢትዮጵያ፤ ጀግና እንዳታገኝ፤ ሀገር-ወዳድ እንዳይወጣ፤
ለሕዝብ ቀናኢ የሚሆን ወጣት ትውልድ እንዳይበቅል፤ ምሁር እንዳይኖር፤ ታጋይ ኃይል እንዳይበረክት፤
ሆን ተብሎ በስፋት ሲካሄድ የነበረ ዘመቻ ውጤት ነው ። ለዚህ አጥፊ ዘመቻ፤ ደርግ የበኩሉን ወንጀል
ፈጽሞ ሄዷል። ያ አስከፊ ቁስል ለመሻር በሚጣጣርበት ጊዜ ደግሞ ፤ በወያኔ የዘር ጥላቻ መርዝ ፤
ሕዝብ የአብሮነት ዕድሉ እየተዘጋበት ነው። በዚህ አሳዛኝ ሁኔታ፤ በሀገር ደረጃ እንዴት መሪ ማውጣት
ሳይቻል ቀረ? ይህ፤ የሁሉ ዜጋ ጥያቄ ከሆነ ቆይቷል ።
በሀገራዊ ደረጃ ትግሉን አስተባብሮ እንደመምራት ሁሉም በየበኩሉ የየአካባቢው አውራ ለመሆን
ይፎካከራል። እርስ በእርሱ ይነታረካል ። በአንድ ዓላማና ራዕይ ዙሪያ ሆኖ ለመሪነት መወዳደሩ
ባልከፋም ነበር። እንዲያውም የሚደገፍና የሚበረታታም ነው። ያ ሳይሆን እየቀረ፤ ዛሬ፤ ሀገሪቱ ወደ-
ዘመነ መሣፍንት ግዛት እየተሸጋገረች ነው ብሎ የሚሰጋው ሕዝብ ቁጥር በቀላል የሚገመት አልሆነም።
ቅድሚያ ለጎሳዬ፤ ትኩረት ለብሄሬ፤ ጭንቀት ለመንደሬ፤ የሚለው የዘረኝነት ልክፍት፤ የሀገራችንን
ፖለቲካ መልከዐ- ምድር በክሎታል። ይህ ደግሞ የወያኔ የጎሣ ክልል የረጭው መርዝ ነው። ይህን
የተበከለ ( polluted ) አየር ማስወገድ የሚቻለው፤ በሀገር -አቀፍ ደረጃ ማሰብና መደራጀት ሲቻል ነው።
3
በዕርግጥም፤ እነኝህ ኃይሎች አንድ ላይ ተስባስበው ኅብረት መፍጠር ከቻሉ፤ በአጭር ጊዜ ውስጥ
የሀገራችንን ፖለቲካዊ መልከዐ- ምድር፤ ጥራት ባለው መልኩ መለወጥ ይቻላል። ዛሬ የሚያስፈልገን
ለውጥ፤ የጥራት- የዓይነት(QUALITY ) ነው እንጅ ፤ የይስሙላ ለውጥ፤ የጥግና ለውጥ፤ የጉልቻ
ለውጥ አይደለም። አዲሱን ወይን በአሮጌ ስልቻ፤ ቢያስገቡት፤ ስልቻው ይቀደዳል ወይኑም ይፈስሣል።
ሊጠጣ የተዘጋጀውም ፤ አፉን ክፍቶ ይቀራል ። በኢትዮጵያ የሚጠበቀው ለውጥ፤ መሠረታዊ ለውጥ
ነው ። የሥርዓት ለውጥ ! ይኽ ማለት ፦
1ኛ. የፖለቲካ ሥርዓት ለውጥ ፦ በዘር ላይ የተመሰረተው አገዛዝ ከህገ መንግሥቱና ዝባዝንኪው ጋር
በኢትዮጵያ ዳግም እንዳይንሰራራ መውገድ አለበት። የዘር ፖለቲካ በሀገራችን ወደፊት ቦታ አይኖረውም።
ለሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን አስተሳስብ፤ አጅግ ኋላ ቀር የሆነ አመለካከትና የሥልጣኔ ተቃራኒ ነው ።
በሀገራችን ሕዝብ በኩል ተቀባይነት የሌለውና ተተፍቶ የተጣለ ነው።
2ኛ. የኢኮኖሚ ሥርዓቱ ከዕዝ ቁጥጥር ነፃ ሆኖ፤ የግል ሀብትና ይዞታን መብት የሚያስከብር ሊሆን
ይገባል። አብዛኛው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ የተመሰረተው በግብርና ላይ በመሆኑ፤ መሬት የግል ባለቤትነትና
ተጠቃሚነት በህግ መከበር እንዳለበት አያጠያይቅም። እረ ለመሆኑ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በገዛ ሀገሩ መሬት
ላይ ባለቤት፤ አዛዥና ተጠቃሚ ካልሆነ፤ ሌላ ማን ሊሆን ይችላል ?
3ኛ. የሀገሪቱ የውጭ ፖሊሲ/አመራር ገለልተኛና አዎንታዊ ( Positive Neutrality) መሆን አለበት።
የኢትዮጵያ የውጭ ፖሊሲ፤ ለማነኛው ባዕድ ኃይል ተቀጽላ፤ የተኮደኮደ፤ ተሸማቃቂና ደንገጥር ሊሆን
አይገባውም ። በሕዝብ የተመረጡ የሀገር -ቀናዒ መሪዎች ከመጡ፤ ይህ ሊሆን አይችልም። አዎንታዊ
ገለልተኝነት ሲባል፤ ሀገራችን፤ ብሄራዊ ጥቅሟን ለማስከበርና ለመጠቀም፤ ከማነኛውም ክፍለ -ዓለም
ካሉ ሀገሮች ጋር ወዳጅነቷን ለመመስረት የሚያስችላትን ምርጫና ነፃነት እያስከበረች ትቅጥላለች ማለት
ይሆናል ። ከየትኛውም ቡድን ( Blok ) ጋር፤ እንደ አስፈላጊነቱ ወገንተኛ መሆን ወይም አለመሆኗ ፤
የራሷ - የግሏ ውሳኔና ምርጫ ይሆናል ። ከውጭ ለሚገኝ/ ለሚመጣ ርዳታ ተብሎ፤ በሉዓላዊነቷ ላይ
አትደራደርም። በጭብጥ ምሥር ብኩርናውን አትለውጥም ማለት ነው ። ይህ የነጠረ የውጭ ፖሊሲ
አመራር መርኋ ፤ በዓለም አቀፍ መድረኮች ሁሉ ተከባሪነትንና አመኔታን ያተርፍላታል ብለን
እናምናለን ።
4ኛ የብሄራዊ መከላካያ ኃይል / ሠራዊት፤ ተጠያቂነቱ፤ ኃላፊነቱና ታማኝነቱ ፤ በኢትዮጵያ ሕዝብ
በ/ለተመረጠ ምክር ቤት ( ፓርላመንት ) ብቻ ይሆናል ። ለ/ ከማንም ፓርቲና ፖለቲካም ሆነ ቡድን
ጋር ሊወግን አይፈቀድለትም ። ከማንም ብኄር- ፖለቲካ- ኢኮኖሚና ሃይማኖት ቡድን ጋር ግንኙነት
አይኖረውም ። አመሰራረቱ - አወቃቀሩ ፤ ሥልጠናው ፤ ወታደራዊ ርዕዮቱ ( Military Doctrine )
ሙያውና ተልዕኮው፤ ታማኝነቱና መሥዋዕትነቱ ሁሉ ሲጠቃለል፤ የኢትዮጵያን ሀገራዊ ነፃነትና ሉዓላዊነት
መጠበቅ ይሆናል። የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሀብትና አቅም በፈቀደው መጠን፤ ተደራጅቶና ታጥቆ ፤ ግዴታውን
ይወጣል ። አልኝታውን ያስመስክራል። ዋስትናውን ያረጋግጣል ።
4
ምን ጊዜም ቢሆን፤ ከእንግዲህ ወዲህ፤ የመከላካያ ሠራዊቱን በትኖ፤ ሀገሪቱንም ለአደጋ አጋልጦ የሚሸሽ
መሪ፤ ኢትዮጵያ ወስጥ አይፈጠርም ! ይህ ሊሆን የሚችለው ደግሞ፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፤ ራሱ የሀገሩን
ሉዓላዊነት አስከብሮ፤ የህግ የበላይነት ሲያረጋግጥ ብቻ ነው ።
5ኛ. የኢትዮጵያ ሀገራዊ ኅልውናም ሆነ የሕዝቧ አንድነትና አብሮነት፤ "ሰማይ ዝቅ ፤ መሬት ክፍ "
ቢል፤ ከጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ይህ ጉዳይ፤ የመፈክር ቃል- አግንኖ ሳይሆን ፤ እያንዳንዱ
ኢትዮጵያዊ ከስጋውና አፅሙ፤ ከደሙና ኅዋሳቱ ፤ ከመንፈሱና ኅላዌው ጋር ተቆራኝቶ የኖረና የሚኖር
እውነታ ነው። እያንዳንዱ ዜጋ የኑሮውና ኅልውናው መግለጫ ፤ የሀገሩ መኖር-አለመኖር በመሆኑ፤
እንደማነኛቸውም የዓለም ሕዝቦች ሁሉ ፤ እኛም ኢትዮጵያውያን መኖር ስለአለብን ፤ የምንኖርባት
ኢትዮጵያም ዘለዓለማዊ ሆና እንድትኖር እንፈልጋለን። ሌላም ምርጫ ሊኖርን አይችልም ። ኢትዮጵያን
እንደ አማራጭ ከሚያዩዋት ወያኔና መሰለቹ ጋር ያለን ልዩነትም ከዚህ መሠረታዊ ዕምነት የመነጨ ነው።
ከላይ፤ ከአንድ እስከ አምስት ተራ ቁጥሮች የተዘረዘሩት መሠረታዊ መርኆዎችና ሀገራዊ አቋሞች ልዩነት
ምክንያት ከወያኔ ጋር፤ በአጥፊና - ጠፊ ጎራ እንድንሰለፍ ተግድደናል ። ይኽ የማይታረቅና የማይቀራረብ
አቋማችን ለድርድር ሊቀርብ አይችልም። በ 1981 ዓም የሎንዶን ጉባዔ ልንሳተፍ ያልቻልነውም በዚህ
ምክንያት ነው። ኢትዮጵያዊ ማንነታችንን፤ የወያኔ አለቆች፤ ሄርማን ኮኽንና Herman Cohen ፖል
ሄንዝ Paul Hanze በሚገባ ስለተረዱት በጉባዔው እንድንገለል ተደረገ ። የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን
ልጆች ከሚባሉት መካከል በመጀመሪያው ረድፍ ላይ በመገኘታችንም፤ ለፅናታችን ይበልጥ ጥንካሬ
አንዲኖረን አድርጎናል ።
ሀገራችን፤ በረዥም ዘመናት ታሪኳ ሂደት፤ የተለያዩ አስቸጋሪ ፈተናዎች እየገጠሟት ሁሉንም እንደ
አመጣጣቸው ተቋቁማ ፈተናዋን አልፋለች። አብዛኛዎቹም በኅልውናዋ ላይ ያነጣጠሩ ነበሩ። ኩሁሉም
የከፋ የኅልውና ፈተና የገጠማት ፤ በአሁኑ ወቅት እንደሆነ ሁሉም ይስማማበታል። የዛሬውን ፈተና ፤
እጅግ የከፋ የሚያደርገው ፤ አደጋውን ያመጡት ፤ የውጭ ባዕዳን ወራሪ ኃይሎች ሳይሆኑ፤ ሀገር -
በቀል የሆኑ ከሃዲዎች በመሆናቸው ነው። እንደ ውጭ ወራሪ ኃይል ተቆጥረው፤ ሕዝቡ የውጭ ዕርዳታ
ሊጠይቅ በማይችልበት አኳኋን በመሆኑ፤ ሁኔታው የተወሳሰበ እንዲሆን ሆኗል ። ይህንን ዕንቆቅልሽ
በመፍታት፤ የጋራ ራዕይና ስልት ቀርፆ፤ አመራር መስጠት የሚችል ሀገራዊ የጋራ ኃይል ባለመኖሩ፤
ችግሩን ይበልጥ ውስብስብና ጥልፍልፍ እንዲሆን አድርጎታል ።
ኢትዮጵያውያን ምሁራንም፤ ይህንን በሚመለከት፤ የጋራ ብሄራዊ ሠነድ ሊያቀርቡ አልተሳካላቸውም ።
ሀገር ወዳድና ለሕዝብ ቀናኢ የሆነ ምሁር ያልተሳተፈበት ብሄራዊ የነፃነት ትግል ደግሞ ብዙ ነገር
ይጎድለዋል ። በታጋይ ድርጅቶችና በሀገር ወዳድ ምሁራን መካከል ያለው ክፍተት እስካሁን ድረስ
ሲሰፋ እንጅ ሲጠብ አይታይም ። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት፤ እስካሁን የጠቀመው፤ ወያኔንና ባዕዳን ብቻ
ለመሆኑ፤ የሚካድ አይደለም ። ይህን ችግር በአግባቡ የተገነዘቡ ክፍሎች ካሉ ፤ በብርቱ ሊያስቡበት
ይገባል ።
አሁን የፈነዳው ሕዝባዊ አመፅ፤ ጣምራ ዕድሎችን አምጥቷል ማለት ይቻላል ። እነኝህ ጣምራ
ሁኔታዎች እንዳያመልጡ ከተፈለገ፤ በአግባቡ ተጠቅመንባችው ሀገራችንን ከገባችበት ማጥ ልናወጣት
5
ግድ ይሆንብናል ። ሀገሪቱም ከምን ጊዜውም በበለጠ ዛሬ መስቀለኛ መንገድ ላይ ትገኛለች። ሁለት
ምርጫዎች ተደቅነውባታል ።
1ኛ. ሀ. ሕዝባዊ አመፁን፤ በሀገር-አቀፍ ደረጃ አስተባብሮ በመምራት ፤ ለድል የሚያበቃ የጋራ አመራር
ፈጥሮ መንቀሳቀስ፤ ጊዜ ሊሰጠው አይገባም። ። ይህን ዕድል መፍጠር ከተቻለ፤ ሀገሪቱን ወደ ብሩኅ
ተስፋ የምታመራበት በር ይከፈታል ። ሀገራዊ ኅልውናዋም ይረጋገጣል ።
ለ. ወያኔ ከነ አጥፊው ዘረኛ አገዛዙ ይወገዳል።
ይህ ካልሆነ ፤ ሊከሰት የሚችለው ስጋት ሁለተኛው ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ ይገባል ።
2ኛ. በየቦታው ለሚንቀሳቀሱ የጎበዝ አለቆች፤ የትግሉን ሜዳ አስረክቦ፤ ሀገሪቱን፤ ወደ ማያባራና ማንም
ኃይል ሊቆጣጠረው ወደ ማይችል የእርስ- በእርስ ፍጅት ማምራት ይሆናል። ይህ ሊሆን አይችልም
ብሎ መዘናጋት ፤ ኃላፊነት የጎደልው ብቻ ሳይሆን፤ ሀገሪቱ እንድትጠፋ እንደመተባበርም ይቆጠራል ።
በአሁን ጊዜ፤ በኢራቅ፤ በሦርያ፤ በየመን፤ በሊቢያና በመጠኑ ቢሆን፤ በቱኒዚያ እየሆነ ያለውን
የሚመለከት ሰው፤ ኢትዮጵያን አይነካትም ብሎ ሊዘናጋ አይቻለውም።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ፤ ለአለፉት ግማሽ ምዕተ-ዓመታት ፤ ለዴሞክራሲ ሥርዓት መልካም አጋጣሚዎች
እየመጡለት ፤ ሳይተቀምባቸው እንዲሁ በከንቱ አልፈውበታል ። በእጁ ካስገባቸው በኋላ
አምልጠውታል ። የሥልጣን ጥመኞችና አፍራሽ ኃይሎች ነጥቀውታል ። ተስፋው ተዳፍኖበታል ።
አሁን ያለበትን ሁኔታ እርሱ ባለቤቱ ፤ ማንም ሳይነግረው ያውቀዋል ። በሁኔታው ውስጥ እየኖረ
ስለሚኖር ፤ ያንን ዝርዝር ማንም እንዲነግረው አይሻም። ቁስሉን የሚሽርለት እንጅ ሰቆቃውን
የሚያስታውስው አይፈልግም። ረሃብ -ጥማቱን የሚያስወግድለት እንጅ፤ ስለ ረሀብ-ጥማቱ
የሚያስታውስው አይፈቅድም ። " የአዛኝ ቅቤ አንጓች " መወድስ አይፈልግም ።
ይኽ ፤ የሕዝብ እንቅስቃሴና አመፅ ሁነኛ መሪ አላገኘም ። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ፤ ምናልባት ግቡን
ላይመታ የሚችልበት ዕድል ሊያጋጥመው ይችል ይሆናል ። አሁን እንደሚታይው ከሆነም፤ ወያኔዎቹና
አለቆቻቸው ተባብረው አመፁን ሊያኮላሹት ይመኛሉ። አቅጣጫውንም አስቀይረው እነርሱ
ወደሚፈልጉበት ግብ እንዲሄድላቸውም ጥረት ያደርጋሉ ። ይህ ከተሳካላቸው የተመኙትን እንደሚያገኙ
ማንም ሊጠራጠር አይገባውም ። ታዲያ እነርሱ
" እንደ ተመኛኋት ይኸው አገኘኋት ! " ሲሉ፤
እኛ ደግሞ ፤ ለሚቀጥለው ሠላማዊ ሠልፍ እንዝጋጃለን ። " ግመሎቹ ሲራመዱ፤ ውሾቹም ይጮሃሉ ! "
ተብሏልና !
ይኽ ክስተት ከመምጣቱ አስቀድሞ፤ የአንድነት ኃይሉ፤ በአስቸኳይ ተጠራርቶ በጋራ እንዲቆም
የማይታክተውን የዘውትር ጥሪ አናስተላልፋለን !

 

SUBJECT:To  Letter  of  announcement

Ref,Nr,EPP/0081/06/2010-

Below you will find that the lists of EPPFG members that had granted protection by the German government. Those members of EPPFG granted this protection because of their political activity and the government of Germen believed that they are in danger of human right violation of Ethiopian government.

The main reason we write this letter is:

 1. We would also like to inform to all the responsible governmental offices of migration that those individuals on the list (previous members of EPPFG) currently most of them are not actively participating to our political group fundamental activities.
 2. We don't have any information about them.
 3. We don't know what they are doing and where they are living too.

That means, we as a politically formed group, we will not take any responsibilities to such members of EPPFG. We would like to forward our appreciation in advance for your continuous cooperation.  

With  warmly  regards

 CC: The Bundes für  Miration  und Flüchtlinge

 EPPFG  members Affair Committee.

The  EPPFG  Documentation,

Nr.

Full  Name                                           

Address

 

 

 

 1.  

Zelalem    Hailu

 

 1.  

Zegeye    Jemaneh  Waqjera

 

 1.  

Kidu Tilahun Yohannes

 

 1.  

Kidus   Yohannes  Tessema(Fisha)

 •  
 1.  

Yordanos Hailegiorgis Kibrom

 •  
 1.  

Daniel   Chaka  Demma

 

 1.  

Amanuel Henok  Woldemariam

 

 1.  

Schwet Gebrezgiabher Amdom

 

 1.  

Tamirat  Lapiso

 

 1.  

Seblewengel Ayalew Nigusie

 

 1.  

Liya  YOhannes

 

 1.  

YIbekal Egeda

 •  
 1.  

Alemayehu  Minwuyelet.            

 •  
 1.  

 Samuel  Eshetu  Wondwosen

 •  
 1.  

 Mulugeta   Mulatu Hailu .           

 •  
 1.  

 Asteraye  Kassa Tsige

 •  
 1.  

Dina  Ayalew

 

 1.  

Sentayehu Mulugeta                                                    

 •  
 1.  

Woinshet Eshetu W/yes

 

 1.  

 Sami Solomon                   

 •  

<< Neues Textfeld >>

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ኣርበኞች ግንባር - ዘብ

ETHIOPIAN PEOPLE PATRIOTIC FRONT GUARD (EPPFG)

 

እነዚህ ከስር ስማቸው የተዘረዘረው የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ አባላት ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው ታይቶ በጀርመን መንግስት እውቅና ተሰቶዋቸው መኖርያ ፈቃድ አግኝተው ያሉ ናቸው::
ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ በመላው አለም የሚያደርገው እንቅስቃሴ ምን ያህል የተጠናከረ መሆኑን እነዚህ የድርጅቱ ቆራጥ አባላቶችና አመራሮች ትልቅ ምስክሮች ናቸው:: እንደምሳሌም ለማንሳት ያህል ድርጅቱ በጀርመን ሃገር 2011 ዓም ጀምሮ እስከ 2015 ድረስ 158 አባላቱ በድብቅ ሳይሆን በግልጽ የወያኔን ሴራ ለአለም ህዝብ በማሳወቅ ተጨባጭ ውጤት አምጥተዋል:: ይህም ትግል እንዲቀጥል ሌሎችንም አባላት በማስተማር እና የወያኔን መቃብር ለማፍጠን እንዲሁም የየኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም በዲሞክራሲና በነጻነት እንዲኖር ለማድረግ አሁንም ጠንክረው በመስራት ላይ ናቸው:: ድል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ!!

 

Below you will find that the list of Ethiopian People Patriotic Front Gard (EPPFG) Party mambers from beginning of 2011 - July,2015; 
All of those members of the party had been granted refugee states and/or accepetance by the German governement. This clearly schowed that our party credibility by the German Government. And our organized and strong movement through out Germen:
Nr FULL NAME ADDRESS SIGNATURE

1    Aman      Mekonnen   Duri        
2    Zelelem   Tamrat Hailu        
3    Nebyu           Yohannes        
4    Fantay           Ayalew        
5    Ghion    Wale Alemu        
6    Zegeye  Jemsanrh Waqjira        
7    Leye   Yohannes        
8    Genet              Welde        
9    Woineshet Woldeyes Eshetu        
10    Haimanot        Sinera        
11    Seblwengel  Negusie Ayalew        
12    Mesfin    Abraha Gezahegn        
13    Fisum            Tedela        
14    Thomas Muluken Enyaw        
15    Alem             Fentaye        
16    Mekias Hailu Tadesse        
17    Eyerusalem    Simoro        
18    Tasew  Tamru Meles        
19    Alem  Nuri  Mohammed        
20    AlebachewAdugna Emiru        
21    Aba Thomas  Yohannes        
22    Eleni Teka Gebreselasie        
23    Semira         Mengesha        
24    Tilahun  Gudeta Bekele        
25    Abdulkider  Ihrahim         
                                                                                                                                       
26    Elsa    Yacob        
27    Abraham       Tadesse        
28    Tsegaye  Mergiya Beshah         
29    Samson  Hailu Terefe        
30    Yohans  Dessalegn Zewede         
31    Tegegn  Geribo        
32    Yared Tegene  Habtmariam        
33    Kidu Tilahun  Yohanes        
34    Kidus    Yohannes ( FisshaTessema)        
35    Daniel     Chaca  Demma        
36    Seyoum  Bezabeh Djembet        
37    Zegeye  Yeshidagne Yeshirget        
38    Dawit Teklehaimanot Yisak        
39    Robel    Fekadu Hailu        
40    Bayoush      K/Yohannes        
41    Nigusie         Mulatu        
43    Hiwot  Terefe        
44    Dina   Ayalew        
45    Yonas    Tesfay Gugsa        
46    Dawit           Getachew        
47    Abiy             Getachew        
48    Meriam  Kueaw Altaye        
49    Biruk  G/Meskel Yousif        
50    Adanech Ayalew Kebeb        
51    Aschenafi  Worku Asefa        
52    KaelabGebesilasie Tesfaye        
53    Samrawit         Tadese        
54    Tamrat    Lapiso Lagebo        
55    Tigest Belayneh Zerou        
56    Woineshet   Situtaw Setegn        
57    Tewodros   Abraham Matiyas        
58    Siray Tadele Mihrete        
59    Mesay Teme Mekonnen        
60    Yonas  Teferi  Zeleke        
61    Betelhem  Weldmichael        
62    Tenagnwork   Hailemariam        
63    Hana   Belayneh Ayele        
64    Dema Aredu  Gudeta        
65    Nebyu Yohannes        

66    Eskinder Tsegaye Welde        
67    Alem             Tesfaye        
68    Amanuel Henok Habtmariam        
69    Weine              Kibrom        
70    Tesfalem Meles Amer        
71    Asteraye        Kassa  Tsige        
72    Beza      Berhe Gofer        
73    Henok    Fantahun Admasu        
74    Solomon  Wonzu Fanta        
75    Binyam  Gebre G/mariam        
76    Fitsum    Ayalesew Melke        
77    Dawit   Fanta Mestesahl        
78    Zewdinesh Nigatu Andarge        
79    Shewite Gebegize Amdom        
80    Eden  Debele Mulugeta        
81    Yoseph  Teklu        
82    Fasil   Azemch Mekonnen        
83    Samuel  Eshetu Wondwosen        
84    Daniel              Addis        
85    Meseret  Mengesha Leute        
86    Eden                 Abebe        
87    Zewedenesh  W/Sadik  Gebre        
88    Iyasu Teklemariam Woldehana        
89    Hana                  Nigusie        
90    Abraham            Desta        
91    Ermiyas     Amdomichael        
91    Alem               Demeke        
92    Abel    Eyasu     Woldegiorgis        
93    Minwer    Anwar        

94    Mesfin  Zeleke  Gebrmariam        
95    Dina  Girma        
96    Redwan  Kery Keya        
97    Kasech   Berhanu        
98    Ermiays            Hiruie        
99    Konjit   Sahlu   Goshu        
100    Asny  Difitu   Eliku        
101    Rahel              Solomon        
102    Mera             Abraham        
103    Kassahun  Merehte Kassa        
104    Abera   Shifierahu Mengesha        
105    Elsa   Merd    Germew        
106    Habtam  Alemneh   Belay        
107    Debebe          Kebede        
108    Kidest   Asefaw Cherinet        
109    Selam           Tadesse        
110    Micky   Samuel   Girma         
111    Henok  Fekadu    Ayele        
112     Tewodros Tamiru Yadela        
113    Tena  Kidane  Tariku        
114    Ambaye     Mekonnen        
115    Amanuel Kiros  Gebremedhin        
116    Weldekiros  Asefaw  Abera        
117    Emawa  Bitew    Wube        
118    Sami   Solomon Biruk        
119    Mikias             Tadesse        
120    Netsanet Asegedew Goshu        
121    Biruk   Yared Getnet        

122    Meron               Birhane        
123    Ibrahim  yesuf   Suleman        
124    Kidset  Assefa     Beyene        
125    Tigest         Birko        
126    Biruk   Hailu   Takel        
127    Eden  Habtom  Berhe        
128    Ethiopia    Lemma    Legesse        
129    Misrak   Tesfaye     Dawit        
130    Selam          Gebre        
131    Tedla   Getenet    Tafere        
132    Dawit           Tadele        
133    Sami      Shanie Yemane        
134    Henok   Fekadu     Ayele        
135    Selamawit    Tammrat    Amhed        
136    Abdulhakim Mohamed  Balcha        
137    Bogalech  Woldemariam    Abebe        
138    Belen Teklehaimanot  Meleka        
139    Akliasha          Getachew        
140    Mulugeta   Mulatu Hailu        
141    Eyob                Tadesse        
142    Muluken          Ayalew        
143    Rahel              Tesfaye        
144    Azeb        Tadele        
145    Mesrak    Tekle   Abera        
146    Alem    Kebede Wolde        
147    Yonas     Abere Hailu        
148    Hana   Zeleke   Haila        
149    Fisum   Aseged    Deserne        
150    Takel           Miherete        
151    Ybekal  Engeda   Tsegaye        
152    Solomon   Haile    Mulugeta        
153    Hadosh   Kidane    Mersa        
154    Awake   kelemwork   Belay        
155    Yordanos Hailegiorgis  Kibrom        
156    Rahel   Solomon-            
157    Tekle Tewodros            
158  -  TakeleMihrete Mekonnen            
159 -   Alemayehu Minwuyelet Tebeje        
160-    Moges Teshome Firew    

161-  Gerum  Tamrat Woldeyohanes

162   Wubet   Adane  

163 -Yeshi  Getie

164-.Eyob Beamlak

165Azeb Tadel-166-Melakhiwot Nekatebeb  Belay  -167-Yewubdar    Abuhay
ኦርጅናል ለዋናው ጽሕፈት-ቤት

 

Ethiopian People Patriotic Front Guard

 Contact: EPPFG; International relation<>

Email; kirarayiso@gmail.com   <>

www.eppfguard.com

.Facebook-eppfg  eppfg

 ሚያዝያ 10 ቀን 2008 .

ብሄራዊ ውርደት ይብቃ!!                                          

 በጋምቤላ ህዝብ ላይ የተወሰደውን የጅምላ ግድያ እናወግዛለን!!!

አለም አቀፉ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ጉዳይ ትኩረት ያድርግ!!!

ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ የተሰጠ መግለጫ።

በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያን በፍፁም አምባገንነት እየገዛ የሚገኘው የኢህአዴግ መንግስት ወታደራዊውን የደርግ መንግስት በጠመንጃ ሀይል ካስወገደው  ጊዜ ጀምሮ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ዘብ እንደሚቆም እና ለብሄር ብሄረሰቦች መብት እና ነፃነት መከበር ዘብ እንደሚቆም ደጋግሞ በመማል ከመናገር አልፎ 1987 . ጸድቆ ስራ ላይ በዋለው የሀገሪቱ ሕገ መንግስት ውስጥ የዜጎች ነፃነትን በተመለከተ ማንም ሰው በህግ እስካልተፈረደበት ድረስ በህይወት የመኖር መብቱ ሊሸራረፍ እንደማይችል እና ሌሎች የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች በህገመንግስቱ እንዲካተት በማድረግ የሀገሪቱ የበላይ ህግ  በማድረግ እውቅና ቢሰጥም በዓለም አቀፍ ሰነዶችና በህገመንግስቱ እውቅና የተሰጣቸውን የዜጎች ሰብአዊ መብቶች በመሸራረፍና በመጣስ በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ የከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት በመፈጸም ወደር የማይገኝለት ሆኗል፡፡

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግምባር ዘብም አምባገነኑ እና ህወሀት መራሹ የወያኔ መንግስት በየጊዜው በህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ዘርፈ ብዙ በደል እንዲያቆም እና ለብሄራዊ እርቅ በሩን ክፍት እንዲያደርግ ከመጎትጎት ተቆጥቦ አያውቅም።

ለአለም አቀፉ ማህበረሰብም የኢትዮጵያ መንግስት እየፈፀመ የሚገኘውን ግፍ እንዲያስቆሙ ለኤምባሲ ቆንስላዎች፣ ለሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ለሲቪክ ማህበራት.. በአጠቃላይ ለሁሉም ባለድርሻ አካላት የማሳወቅ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል።

 ሆኖም በአሁኑ ሰአት በጋንቤላ ክልል እየተፈፀመ ያለው ድርጊት ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው።

 የኢትዮጵያ መንግስት በራሱ አንደበት እንደገለፀው ከመጠን በላይ የታጠቁ አማፅያን የኑዌር ጎሳ አባል የሆኑትን 208 ንፁሃንን በመጨፍጨፉቸው  እና 102 ሕፃናትን አግቶ በመውሰዳቸው  የተሰማንን ጥልቅ ሃዘን እንገልፃለን ::

ይሁን እንጂ  መንግስት ችግሩን በአፅኖት  እየተመለከትኩት ነው  ቢለንም ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በወጡ ንፁሀን ዜጎች ላይ በአልሞ ተኳሾች ጥይት የሚያዘንበው የመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የመረጃ እና ደህንነት ባለስልጣኖች የት ነበሩ የሚል ጥያቄን ለማንሳት እንወዳለን።

የኢህአዴግ መንግስት  የደቡብ ሱዳን መንግስት በዚህ ጭፍጨፋ እጁ የለበትም ስለዚህ  ከነሱ ጋር ያለንን ግንኙነት  አጠንክረን እንቀጥላለን ::

 እንደሚታወቀው  በጋንቤላ በኩል ያለው ድንበር በጣም ሰፊ በመሆኑ እና አማፅያንም በተለያየ ግዜ ቦታ እየለወጡ ስለሚያተቁን  ወደፊቱ  አስፈላጊዉን ጥንቃቄ እንዳድርጋለን  እያለ ነገሩን ለማድበስበስ በመሞከር ላይ ይገኛል።

የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግምባር ዘብ ኢትዮጵያን ካስተዳደሩ መንግስታት ሁሉ እንደ ኢህአዴግ መንግስት ብሄራዊ ውርደትን ያከናነበን የለም ብሎ ያምናል በጋምቤላ ህዝብ ላይ የተፈፀመው ድርጊትም በቸልታ የማይታለፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው።

 ስለሆነም መንግስት በአስቸኳይ ጉዳዩን አጣርቶ ይህንን ወንጀል በፈፀሙት ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ እና ለህዝብም እንዲያሳውቅ እንስጠይቃለን።

አለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን ወንጀል በቸልታ ሳያየው ለኢህአዴግ መንግስት የሚሰጠውን ማንኛውም ድጋፍ አቁሞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንዲቆም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። !

  ከኢህአግ ዘብ ህዝብ ግንኙነት =

“ ዘመነ መንደርተኛ”!! 

በመጀመርያ ዘመነ መንደርተኛ ያልኩበት ምክንያት፣ ኢትዮጵያ፣ በዘመነ መሳፍንት፣ ማዕከላዊ መንግሥት ተዳክሞ የየአካባቢው መሣፍንት ሀገሪቷን ተከፋፍለው፣ አንዱ ሌላውን በሃይል ሊያስገብር የሚዋጉበት ወቅት የነበረ ቢሆንም፣ ቢያንስ ኢትዮጵያዊነትና የዳበሩ የእምነትና የባኅል እሴቶቻችን የተካዱበት ወቅት ስላልነበረ፣ አሁን እየተካሄደ ያለውን መከፋፈል ከዛን ወቅት ጋር ሳነጻጽረው፣ ይሄኛው በጣም ዝቅ ብሎ ስለወረደብኝ፣ ለምን? ዘመነ መንደርተኛ የሚል ርዕስ እንደሰጠሁት ጠለቅ ብላችሁ አንብቡት፡፡ ለሁላችንም የሚበቃ አንድ ትልቅ ሀገር እያለን፣ የተለያየ ጽንፍ የቆሙ ጎጠኛ ልሂቆች ከኢትዮጵያዊነታቸው ተሸምቅቀውና አጠቃላዩ የሕዝባችንን አንድነት ክደው “መጀመርያ ለማንነታችንና ለወጣንበትን ማኅበረ ሰብ መብትና ጥቅም እንቁም” ብለው ከተነሳሱ፣ (የአጀማመራቸው ቅደም ተከተል ይራራቅ እንጂ) ሰንብተዋል፡፡ እነዚህ ሕዝባችንን ለማያባራ ሁከት እያመቻቹ ያሉት፣ ጎራ መርጠው፣ ድንበራቸውን ከልለውና ካርታቸውን ስለው፣ ወደ ግጭትና ዕልቂት ሊያስገቡን የተዘጋጁት፣ በጣም ሗላ ቀር ለሆነ፣ ቀርጹ “እንደ ዘመነ መሳፍንት” ቢመስልም፣ በይዘቱ ከዚያም የከፋ ባጭሩ “ዘመነ መንደርተኛነትን” ለማስፈን፣ የሥልጣንና የመሬት (ሃብት) የይዞታ የይገባኛል ጥያቄ በውስጣቸው በማውጠንጠን ነው፡፡ እነዚህ ጠባብ ቡድኖች፣ በወያኔ አስተናጋጅነትና፣ በራሳቸውም ተነሳሽነት፣ ከአንድ ታላቅ ሀገርና፣ በክፉም ሆነ በደጉ ለዘመናት ኅብር ሆኖ ከኖረ ኢትዮጵያዊ ታልቅ ሕዝብ ይልቅ፣ “የኛ” የሚሉት “ንጹህ ዘር” በማፈላለግና በጎራ በመከፋፈል፣ ለግጭት መነሻ ሊሆን የሚችል፣ በዘር ካርታ ከፋፍለውን፣ በስመ የጎሳ ፌደራሊዝም፣ ለነገው የድንበር ጦርነት መነሻ ምክንያቶች ለዓመታት ሲሰሩበት ቆይተውል፡፡ እነዚህ ለናሙና ቀረቡ እንጂ፣ ይህን አይነት መንገድ ተገደውም ብቻ ሳይሆን፣ ፈቅደው አንገታቸውን እያስገቡ ያሉ፣ በተቃዋሚ ደርጅት ስምም እየተበራከቱ የመጡበት ወቅት ነው፡፡ ግልጽ መሆን ያለበት፣ ግለሰብ፣ በቡድንም ይሁን አንድ ማኅበረሰብ የጎደለበትን መብት ስለጠየቀ፣ በባሕሉ ስለሚኮራና ቋንንቋውን ስለሚወድ፣ ወይም ጥቃት ሲደርስበት ተደራጅቶ እራሱንም ሆነ አካባቢውን ስለተከላከለ አይደለም ዘረኛ አካሄድ ሊያሰብል የሚችለው፡፡ በመሠረቱ አንድ ማኅበረሰብም ይሁን የተወሰነ ቡድን፣ ህልውናው አደጋ ላይ ሲወድቅና ሌላ ምንም ምርጫ ሲያጣ፣ ባመቸው መንገድ ተደራጅቶ ጥቃትን መከላከል ብቻ ሳይሆን “ተገዶም አዲስ ማንነት” ሊፈጥር ይችላል፡፡ የሥርዓቱ ሰርጎ ገቦችም ይሁኑ በተቃዋሚ ስም የሚንቀሳቀሱ ዘረኞች ዓላማቸውን በግልጽ አስቀምጠው መግፋት ስለሚቸገሩ፣ በእንደእነዚህ አይነት የመብት ጠያቂዎች ውስጥ ለሽፋን ገብተው በመጠለል፣ የራሳቸውን የዘር ጥላቻ በስላሽ እያስገቡ፣ በሕዝብ መሃል ቅራኔ እንዲፈጠር ይገፋፋሉ፣ ሕዝብን በጅምላ እየተሳደቡ፣ አለመተማመን እንዲፈጠር በገሃድ ስለሚሠሩ፣ ለበጎ የተነሳውን ቡድንንም ሆነ ማኅበረሰብ ተአሚነት እንዳይኖረውና፣ በጥርጣሬ እንዲታይ ያደርጉታል፡፡ባጭሩ ዘረኛ ማለት፣ ወጣንበት የሚሉትን ማኅበረሰብ ፍላጎት ብቻ በማስቀደም፣ ወይም “ከኛ የተለየ” የሚሉትን፣ መብት፣ ቋንቋ፣ ባህልና፣ ኃይማኖት፣ ጥቅም፣ እድገት፣ ዘር፣ ቀለም......ወዘተ ላይ የመረረ ጥላቻ ያላቸውና፣ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ይህንን ጥላቻቸውን በሌሎች እንዲደገፍ የሚደክሙትን ከብዙ በጥቂቱ ያጠቃልላል ፡፡ 2 በነዚህና በትክክል ለመብታቸውም ሆነ ልህልውናቸው በሚታገሉት፣ ሁለት አካሄዶች መሃል ያሉትን ልዩነቶች መምታታት የለባቸውም፡፡ ስለዚህ በዚህ ጽሁፍ ውስጥ በስፋት ዘረኛ ተብለው ትኩረት የተሰጣቸው፣ ለመብትና ለኅልውና በሚደረጉ በማንኛውም እንቅቃሴ፣ እስከ ሕይወት ድረስ በሚከፈለው መስዋዕትነት፣ እስርና እንግልት፣ በሚደርስባቸው ሰዎች ትከሻ ላይ ተንጠላጥለው፣ ሕዝብን እያጋጩ ወደ ስልጣን ለመውጣት በሚፈልጉት ላይ ነው ፡፡ በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት እየሆነ ያለው፣ የበደሉ መጠን ቢለያይም፣ በአማራው፣ በኦሮሞውና በመላ ሀገሪቱ ውስጥ፣ ሁሉም በወያኔ በደል እየደረሰባቸው ያሉት ወገኖቻችን፣ ሳይነጋገሩና ሳይገናኙ በመግባባትና በመተጋገዝ፣ ትግሉን ለማቀናጀት ሲጥሩ ነው፡፡ ከነዚህም ጎን ቆመው ፍትኅና ዲሞክራሲን ለማስፈን የሚደክሙ ወገኖች ከውስጥና ከውጭ እየተረዳዱ ትግላቸውን በማጣመር እየተንቀሳቀሱ ለማስተባበር በሚሞከርበት ሁኔታ፣ ሌላውን በር ሁሉ ዘግቶና ቸኩሎ፣ ወደ ለየብቻ ትግልና ወደ መለያየት መንገድ ማውጠንጠን፣ አጠቃላይ ትግሉን ውስብስብ ከማድረጉም በላይ፣ ብሔራዊ ትግሉን አዳክሞ የሕዝብን ስቃይ ያራዝማል፡፡ ባጭሩ ይህ አይነት አካሄድ “የሚጠቅመው” በሕዝብ ትግል ስም፣ ዘረኛ ልሂቃንን ወደ ሥልጣን አውጥቶ የጎሳ ትርምሱን ለማባባስ እንጂ፣ በእንደዚህ ዓይነት መከፋፈል ለየብቻ ታግሎ ነጻ ከተወጣም ሆነ ወያኔ ከተወገደ ቦኋላም በሠላም ዓንድነት ይቀጥላል ማለት፣ ሲበዛ ብልጥነት ወይም የዋህነት ነው፡፡ በሁሉም ማኅበረሰብ ውስጥ ባሉ፣ ብዙም ባይሆኑ፣ የተደራጁ በጣም ጯሂና ዘረኛ ልሂቃን፣ መርጦ ባልወከላቸው ሕዝብ ስም "ተጠሪና ተቆርቋሪ ስለሆንን፣ ነገዳችንን ነጻ እናወጣለን" በማለት፣ ስልጣን ላይ ለመውጣት፣ የእርስ በእርስ ግጭት አስጀምረው ከየአቅጣጫው ችግሩን በማባባስ፣ ወያኔ ለሚፈልገው እቅድ ሲተባበሩ ቆይተዋል፡፡ እነዚህ ልሂቃን፣ ሕዝብ አብሮ እንድይቆም፣ ኅብረት እንዳይፈጠር ለትግሉ እንቅፋት ሆነውና፣ ከሕዝባችን ፍላጎት በተቃራኒው ተሰልፈው፣ ትግሉን ወደ ኋላ እየጎተቱት እንደኖሩ ለረዥም ዓመታት የታየ ሃቅ ነው፡፡ ልክ እንደወያኔ፣ ዘረኛው ልሂቅ ለሚፈልገው ዓላማ አንዱን ማኅበረሰብ ከሌላው በማጋጨትና የእርስ በእርስ ጥላቻን በማራገብ፣ በሚፈጠረው ቀውስ ወደ ሥልጣን የሚወስዳቸውን መንገድ ለማመቻቸት ሲሞክሩ ቆይተዋል፡፡ ሆኖም በዚህ አይነት ለዓመታት በስፋት ለመንቀሳቀስ ቢሞክሩም፣ የብዙሃኑ ሕዝባችን ፍላጎትና የዘረኛው ልሂቅ ምኞት ስላልተጣጣመ ሊሰምር አልቻለም፡፡ እንዲያውም የተገላቢጦሽ ሕዝባችን ኅብረት ሃይል መሆኑንና፣ ሥርዓቱ በዕቅድ ከሚያቀናጀው ግጭት በስተቀር፣ በሕዝብ መሃከል ችግር እንደሌለ በተግባር አብረው እየታገሉ ነው ያረጋገጡልን፡፡ በቅርቡ የአማራ ማኅበረ ሰብ፣ ጎንደር ውስጥ ሥርዓቱን በሰላማዊ መንገድ ለመቃወም፣ ምልዓተ-ሕዝቡ ለሰልፍ በወጡበት ወቅት፣ ከራሳቸው አካባቢ ችግር ጎን የኦሮሞና በመላው ሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ወገኖቻቸው ላይ እየደረሰባቸው ስላለው ግፍና መከራ እንዲቆም ነበር ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ያስተላለፉት፡፡ የወገኖቻቸውን ችግር በራሳቸው ላይ እንደደደረሰ ተሰምቷቸው፣ የአገዛዙን ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲንም ሆነ፣ የጽንፈኛ ጎጠኞችን ሤራ ደርበው በመምታት፣ በፖለቲካ አቅዋማቸውና ዕምነታቸው ሳይለያዩ ኢትዮጵያዊነትን እንደገና ከፍ ያደረጉበት እንደነበር ሌላ ታሪክ ሰርተው አሳይተውናል፡፡ አብሮነታችን እንደገና አጠናክሮ፣ ለሃያ አምስት ዓመታት ሊበታትኑን የደከሙበትን ሤራ በጣጥሶ፣ የዓንድነታችንን ዓርማ እንደገና ከፍ አድጎ፣ ሀገር ወዳድን አስደስቶ ጠላትን አንገት አስደፍቶ፣ ኢትዮጵያዊነት ያሸነፈበትና እንደገና የታደሰበት ወቅት ነው፡፡ በዘረኛ ልሂቃን ፍላጎትና በሕዝብ ዕምነት መሃከል ያለው ክፍተት ምን ያህል እንደተራራቀና፣ በጎጠኞች አካሄድና፣ ሀገራችን ውስጥ የሚኖረው የብዙሃን ሕዝብ ፍላጎት እንደ አራንባና ቆቦ ተራርቆ፣ ዘረኞቹ የሕዝባችንን መሠረታዊ ፍላጎት እንደማያንጸባርቁ ነበር ያሳዩን፡፡ ይህን ዓይነት የሕዝብ መደጋገፍና ትብብር፣ ዘረኞች አይወዱትምና፡፡ ዕድሜ፣ ፆታና ሃይማኖት ሳይለያያቸው፣ ባጠቃላይ አማራው ከሌሎች ወገኑ ጋር በመሆን ድምጹን ጮክ አድርጎ መስዋዕትነት እየከፈለ የታገለው፣ ከዳር እስከ ዳር ላለው ኢትዮጵያዊ ወገኑ መብት ነው፡፡ ከዚህ የምንማረው፣ “ሁሉም ሕዝባችን” ፍላጎቱን የመግለጽ ዕድል ቢኖረው፣ ዘረኞች እንደሚያራግቡት፣በጎጠኛ ልሂቃን መሃከል እንጂ በሕዝብ መሃከል ችግር እንደሌለ ነው፡፡ 3 ይህ አይነት ኅብር የሆነ ሕዝባዊ መነሳሳት፣ አገዛዙም ሆነ ለሥልጣን የሚታገሉትን የጎጠኛ ልሂቃንን የፖለቲካ አጀንዳ ከእጃቸው ውስጥ አውጥቶ ስለሚያበላሽባቸው፣ የራሳቸውን ተፈላጊነት ለማረጋገጥና የትግል አቅጣጫውን በራሳቸው መንገድ ለመንዳት፣ አሮጌውን አጀንዳቸውን በተለያየ የረቀቀ ዘዴ አብሮ የቆመውን ሕዝብ ከፋፍለው፣ ትግሉን እንደ በፊቱ ለራሳቸው ሊጠቀሙበት እንደሚሞክሩ መዘንጋት የለበትም፡፡ ሕዝባችን እንደዚህ እኔ ልብስ አንተ ትብስ ተባብለው ለአንድነት በጋራ እየተጋገዙ መቆማቸው፣ በተለይ ከፋፋይ ጎጠኛ ልሂቃኖችን ሥራ ስለሚያስፈታና ገቢያቸውን አድርቆ ተፈላጊነታችውን እንደሚያሳንሰው ጠንቅቀው ስለሚያውቁ፣ የተጀመረውን ሕዝባዊ ትብብር መሠረት እንዳይዝ፣ አዳዲስ ማዘናጊያና ማፍረሻ "ንድፈ ሃሳብ" እየፈጠሩ በረቀቀ መንገድ መከፋፈል መቀጠላቸው እንደማይቀር መታወቅ አለበት፡፡ ይህም በቅርቡ በተለይ ለንደን ከተማ፣ የኦሮሞ የሕግ ባለሙያዎች ስብሰባ ላይ፣ “የኦሮሞን ማኅበረሰብን ነጻ ለማውጣት፣ መጀመርያ ኢትዮጵያን መበታተን ያስፈልጋል” ሲሉ የተጨበጨበላቸው አይነት፣ በዘር ጥላቻ የታወሩ እብዶች ጎጥን መሠረት አድርገው በሚቋቋሙ፣ በሁሉም ድርጅቶች ውስጥ እንዳሉ በተደጋጋሚ የተነገረና የተጻፈ ነው፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ፋሽስታዊ አካሄድ የሚገፉ ዘረኞች መኖር ሳይሆን የሚገርመው፣ ከስብሰባው ታዳሚዎች ውስጥ፣ ይህን ፋሽስታዊ አካሄድ፣ ለኦሮሞውም ሆነ ለአጠቃላዩ ሕዝባችን የማይበጅና አደገኛ አካሄድ እንደሆነ ለመግለጽ ማንም ተነስቶ አለመቃወሙ ነው፡፡ አንድ ሰው የሚያምንበትን ሃሳብ መግለጽ የዲሞክራሲ መብት ቢሆንም፣ ይህ አይነት አደገኛ አካሄድ ለኦሮሞውም ሆነ አብሮት ለዘመናት ተከባብሮ ለሚኖረው ሕዝብ ጉዳት እንጂ ጥቅም እንደሌለው ማስረዳትና፣ “በደመ-ነብስ” ተሟሙቀው ከሚያጨበጭቡት መለየትን ማሳየትም መብት ነበር፡፡ ከዚህ ድርጊት ቦኋላ ከሁሉም ማዕዘን፣ ኦሮሞዎችን ጨምሮ በጽሁፍና በተለያየ የመገናኛ አውታሮች ተቃውሞዋቸውን ሲያስተጋቡ፣ ቀፎው እንደተነካበት ንብ ነበር ብዙዎችን ያስቆጣው፡፡ በሌላ በኩል ይህንን ንግግር እንደ ጥሩ የተገኘ አጋጣሚ አድርጎ በመጠቀም፣ በሌላ ማዕዘን ጽንፍ የቆሙ ወያኔና ተመሳሳይ የጎጥ ፖለቲካ አራማጆች፣ ይህንን አደገኛ አካሄድ የተቃወሙ በመምሰል፣ በዚህ ዘረኛ የተንጸባረቀውን ቅዠት፣ እንደ አንድ ማኅበረ ሰብ አቅዋም በመውስድ፣ በሕዝብ መሃከል ጥላቻና መከፋፈል አስፋፍተው፣ ለራሳቸው የዘረኛ አጀንዳ ሊጠቀሙበት ግለሰቡ የወጣበትን ማኅበረሰብ በጅምላ ሲሳደቡና እርስ በርሳችን ሊከፋፍሉን ሲጥሩ ተስተውለዋል፡፡ ከዚህ ከዘውግ የፖለቲካ አሰላለፍ ውጪ ነን የሚሉት ልኂቃንም፣ ከዚህ አጠቃላይ ቀውስ ለመውጣት፣ አንድ ማኅበረሰብ ብቻውን ታግሎም ሆነ፣ የነጻ አውጭ ድርቶችን በማባበል መፍትሄ ማግኘት እንደማይቻል የተረዱና ብቸኛ መፍትሄው፣ የተቃዋሚዎች በስፋት መተባበርን አስፈላጊነት እንደሆነ እየነገሩን ቢሆንም፣ የሚሉትን ወደ ተግባር ለመቀየርም ሆነ ለማሳየት መንገዱ ቀላል አልሆነላቸውም፡፡ አንዳንዶቹም በየወቅቱ ሀገር ውስጥ የሚፈጠረውን ቀውስ በየፊናና በየቡድን መግለጫ እያወጡ ለጀመሩት አጀንዳ ማጠናከርያነት ይጠቀሙበታል እንጂ፣ የሄዱበትን መንገድ መርምረውና መጪውን አደጋ አማትረው፣ የእንተባበር መግለጫ በየሳምንቱ የሚያወጡት እንኳን፣ በተወሰነ አቋም ዙርያ ወደ መሃል መጥተው የተሻለ አማራጭ በጋራ ሊወስዱ ብዙዎቹ አልቻሉም ወይም አልፈለጉም፡፡ እየሞከሩ ያሉም ቢኖሩ፣ እንቃወመዋለን ከሚሉት፣ ቋንቋና ዘርን መሠረት ያደረገ የወያኔ አይነት የጎሣ ድርጅቶችን ብቻ ነው በነቂስ እየመረጡ ለማሰባሰብ እየደከሙ ያሉት፡፡ እነዚህኞቹ ለምን? ሥርዓቱን እንደሚቃወሙ ግልጽ አይደለም፡፡ ምናልባት ከወያኔ የተሻለ፣ ፌደራሊዝምን በተሻለ የሚያጎናጽፍና፣ አብሮ መኖርን ያልፈለገ፣ ጓዙን ጠቅልሎ እንዲሄድ “መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ” ተብሎ ትልቅ የሽኝት ድግስ በመደገስ ተላቅሰን የምንለያይበት የሥነ ሥርዓት አካሄድ ሊጨምሩበት እንደሆን አላውቅም፡፡ “አመድ በዱቄት ይስቃል” እንደሚባለው ከላይ እንደጠቀስኩት፣ እንቃወመዋለን በሚሉት መንገድ እራሳቸው እየተደራጁና በተመሳሳይ መንገድ እየነጎዱ፣ የሚቃወሙትን አካሄድ እነሱ ሲያደርጉት ልክ የሚሆኑበትን መንገድ ለማቅረብ የሚሞክሩት፣ ሌሎቹም ላለፉት ዓርባ ዓመታት በብሄር/ነገድ ለመደራጀታቸው “የተገደዱበት ምክንያት” ብለው ያቀርቡ የነበሩትን ምክንያቶች ብዙም ሳይቀይሩት ነው፡፡ በተረፈ ‘ኅብረት” ተብሎ ገና መሰባሰብ ለመጀመር እንኳን፣ የግብዣ ሊስት ውስጥ በነቂስ ተመርጠው የሚገቡት፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ በሚያራምዱት አቅዋም ተመዝነው ሳይሆን፣ በፖለቲካ አቋም መስመር የሚቀራረቡና፣ ቀለል ቀለል ያለ ሚዛን ያላቸው፣ ቦኋላ ካስቸገሩ በቀላሉ በቲራ ለመዘረር የማያስቸግሩትን ነው ለማሰባሰብ እየተሞከረ ያለ የሚመስለው፡፡ አንዳንዴ እንደ ቅንጅት ጥሩ ጅምር ብቅ ብሎ የታየ ቢሆንም፣ አገዛዙ ከሚያሳድረው ተጽዕኖ ባሻገር፣ የተቃዋሚ ድርጅት መሪዎችም ሕዝብን ከኋላቸው አስተባብረው እስከ መጨረሻው ተቻችለው ለመምራት ብቃትም ሆነ ብልጥነት አንሷቸዋል፡፡ አሁን እንኳን በየቦታው በሕዝብ ተነሳሽነት እየተቀሰቀሰ ያለውን አመጽ ለማስተባበር፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ልዩነቶቻቸውን፣ ሀገርን ከመበታተን አደጋ ለማዳን ወደ ጎን አስቀምጠውና ወደ አንድ አቅጣጫ መጥተው በመሰባሰብና በመደጋገፍ ትግሉን ለመምራት ያላቸው ፍላጎትና ብቃት አይታይም፡፡ ሁሉንም ባልል አሁንም አንዳንዶቹ ለሥልጣን ካላቸው የላቀ ፍላጎትና 4 ከጥላቻ ፖለቲካ መላቀቅ ባለመቻል፣ አጋር አድርገው ሊወስዷቸው የሚገቡ ተፎካካሪዎቻችን በማዳከሙ ላይ ጉልበታቸውንና ጊዜያቸውን እያባከኑ ነው ያሉት፡፡ ሁሉም መሪ፣ ሁሉም የኅብረት ግንባር ጠሪ፣ ሁሉም ጋባዥ፣ ሁሉም በራሳቸው ሰልፍ ውስጥ ሌሎቹን ለጣጥፈው በግል ያወጡትን አጀንዳ ማስፈጸሚያ ለማድረግ መሞከር እንጂ፣ በጋራ መክሮና ተስማምቶ አዲስ እቅድ በጋራ መጀመርና በሥራ መተግበር ባህሉ ገና አልሰረጸም፡፡ በአንድነቱ ሰፈርም ለብዙ ዓመታት በሀገራችን የጋራ ችግር ዙርያ እጅ ለእጅ ተያይዘን ስንታገል በነበርነውም ውስጥም እንደ ቀድሞው አብሮ መቀጠል አልተቻለም፡፡ የባሰ ችግርና አስቸኳይ አጀንዳ አለን ብለው በነገዳቸው ተሰባስበው ለመታገል ሌላ መንገድ የመረጡ ጥቂቶች አይደሉም፡፡ አብሮ ለመታገል ሰፊ አማራጮች እያለ፣ ፈቅዶ በዘር መደራጀት ስሜት ይጎዳል፡፡ ተስፋ ያጨልማል፣ ልዩነትን ያሰፋል፡፡ ለጠላት በር ይከፍታል፡፡ በተለይ በውጪ የሚኖረው በዚህ ዓይነት ሁሉም "በየግሉ ለየራሱ የሚገፋው አጀንዳ" የመጨረሻ ውጤት ምን ሊያስከትል እንደሚችል መዘዙ ከመገመት ውጪ በትክክል አይታወቅም፡፡ ዘረኞቹ በቅርጽ ተለያይተው ለየራሳቸው በዛ ዓይነት ለመደራጀታቸው የየራሳቸውን ምክንያቶች ይስጡ እንጂ፣ ሁሉም አይነት የጎጥ ድርጅቶች የሚጋሩት ከፋፋይ፣ አግላይና “የኛ” ለሚሉት የሚያዳሉ ከመሆናቸውም በላይ፣ “የኛ” ከሚሏቸው ውጪ ያሉትን የሚመለከቱት በጥላቻና በጥርጣሬ ነው፡፡ እንደነዚህ አይነት የጎጥ ድርጅቶች እየበዙ በሄዱ ቁጥር፣ የሕዝብ አንድነትንና የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ ከመጣሉም በላይ በጋራ ቆመው ሊታገሉ የሚገባቸው የተቃዋሚዎችን ጉልበት ከፋፍሎ በማዳከም እየተንገዳገደ ያለውን አገዛዝ እንደገና ተጠናክሮ እንዲሰነብት ነው የሚያግዙት፡፡ ዛሬ “በየጉርንጉሩ በአውራጃ፣ በወረዳና በመንደር....ወዘተ” የተጀመሩ ዘርን መሠረት ያደረጉ፣ በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን፣ በማኅበራዊ፣ ባህላዊና በዕምነት ድርጅቶች ሽፋን ጭምር እየተቋቋሙ ያሉ ስብስቦች፣ ገና ትንሽ ፋቅ ፋቅ ሲደረጉ ነው ማንነታቸው ብቅ የሚለው፡፡ ሌሎች ደግሞ ይህንን ሲሰሙ እንደገና በሰፈርና በመንገድ፣ በተራራና በምንወደው ምግብ ስም ሳይቀር፣ የቁርጥ፣ የጥብስ፣ የክትፎ፣ የጥህሎ....ወዘተ ማኅበር፣ የሰንጥቅ፣ የአደፍርስ፣ የተፋለጥ....ክበብ ወዘተ ቡድን እያልን ምን ያህል ከቁም ነገሩ ማዕከል እየወጣንና የሀገርን ጉዳይ እያሳነስነው እንደሆነ ይታያል፡፡ በመሠርቱ ዘረኝነት በተለያየ ሽፋን መደበቅና መቅበር የሚችሉ ሰዎች ቢኖሩም፣ “ተስማሚ ሁኔታ ሲፈጠርላቸው እንደ እንጉዳይ ፍንድቅ ብለው የሚታዩበት ወቅት እንደሚኖር ይህ ክፉ የችግር ጊዜ አስይቶናል፡፡ በነዚህ አስቸጋሪ የመተዛዘቢያ ወቅት፣ ጤነኛ ይመስሉን የነበሩ፣ ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ በዚህ ደዌ የተጠቁና ከውጪ ጤነኛ መስለው ውስጣቸው ቀፎ የሆነ፣ አንዳንዶቹ እውነተኛ ማንነታቸው ሲገለጥ እንዴት ከሰውነት ደርጃ ዝቅ ብለው ሊወርዱ እንደሚችሉ በተለያየ አጋጣሚ ተስተውለዋል፡፡ ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ዘርን መሠረት ያደረገ አካሄድ ለሀገራችንና ለሕዝባችን እንደማይጠቅም አምነው ሲቃወሙ የኖሩ ጭምር "ወረፋ ይዘው" በተራቸው ጎጠኛ ሲሆኑ “ትክክል” የሚሆኑበትን የምክንያት አይነት እየደረደሩ ሲያስገመግሙን፣ ቀድመዋቸው በዘር ሃረግ ተሰባስበው አንድነታችንን ሲያዳክሙ የከረሙትን ለመቅደምና ያመለጣቸውን ጊዜ ለማካካስ የሚራወጡ አስመስሏቸዋል፡፡ አባት እናቶቻችን ክፉንም ሆነ ደጉን ዘመን እንደ አመጣጡ አብረው ይጋሩት የነበረውን የአንድነትና የመተጋገዝ ባኅል፣ ተጠራርቶ የመምከርን ልማድ፣ የዕድሜ ባለጸጋ የሀገር ሽማግሌዎችንና የኃይማኖት አባቶችን ምክር፣ እኔ ልብስ አንተ ትብስ ተባብለን በመደጋገፍ..ወዘተ፣ ችግርን በጋራ እንፈታበት የነበረውን መንገድ ሁሉ አደጋ ላይ እየወደቀ ነው፡፡ ሀገራዊ የአንድነት ስሜትና ፍቅር እየሳሳ፣ የቡድንና የጎጥ ስሜት በፍጥነት እያደገ ከመሄዱም በላይ፣ ከቡድናቸውና ወጣንበት ከሚሉት ማኅበረሰብ ውጪ ያሉትን በማግለልና በመጥላት እርስ በእርስ እንድንጠራጠርና አብረን እንዳንቆም መሃላችን የዘር አጥር እያቆሙ ነው፡፡ ጎራ መምረጥ የተጠየፈውና ዘሬ ኢትዮጵያ ነች ብሎ ጠንክሮ የቆመው አብዛኛው ክፍል፣ በጎጠኞች ድምጹን ተቀምቶና፣ እንደ እባብ “ጭንቅላቱን ተቀጥቅጦ” ቤቱ ተቀምጦ “በትግስት” እየታዘበ መቆዘምን የመረጠ መስሏል፡፡ ትላንት የአማራ የኦሮሞና ባጠቃላይ መላው ሕዝባችን እንዳስመሰከረው፣ በኢትዮጵያዊነቴ አማራም፣ ኦሮሞም፣ ጉራጌም፣ ሶማሌም አፋርም ነኝ፣ የሁሉም ወገኖቼ ብሶትና ችግር በኢትዮጵያዊነቴ የኔም ችግር ነው የሚለው ሃቅ የማይዋጥላቸው ጎጠኞች ብቻ ናቸው፡፡ ወጣንበት ከሚሉት ማኅበረ-ሰብ ውጪ፣ ለዘመናት በክፉም ሆነ በደግ ያስተሳሰረንን፣ ኢትዮጵያዊነትና አንድነት የሚል ቃል መስማት እራሱ አለርጂክ የሆነባቸው፣ ፀበል እንደተረጨ ጋኔል የሚያንቀጠቅጣቸው፣ በውጪው ዓለም እየተበራከቱ ስለሄዱ፣ የሀገራችንን ስም እንኳን መጥራት ለአንዳንዶቹ አስፈሪ ሆንዋል፡፡ ላለፉት ዓመታት በአንድነታችን ውስጥ “እነሱ እና እኛ” የሚል መርዝ እረጭተውበት፣ በነበሩት ላይ አዳዲስ ጎጠኞች እየተፈለፈሉ፣ በነዚህም አስተናጋጅነትና አናፋሽነት የዘር ከበሮ እየደለቁ የሚቀላቀሉ ተጨምረውበት ሕዝብን ለመለያየት በስፋት ተሞክሯል፡፡ ችግር ፈጣሪውን ምሁር ሳይሆን የወጣበትን ማኅበረሰብን መጥላት፣ መናቅ፣ መስደብና መካሰስ ተጀምሮ፣ 5 ቀጣዩ ክስተት ምን ሊሆን እንደሚችል መተንበይ ብልህ መሆን አይጠይቅም፡፡ ይህ ሁኔታ በዚህ ቀጥሎ ዘልቆና ብዙ ተከታይ አፍርተው ችግሩን ወደ ሕዝብ ገፍተው መስመር ከያዘላቸው እንደ ሀገር መቀጠላችን አጠራጣሪ ነው፡፡ በዚህ ቀውስ ደግሞ ማንም የሚጠቀምና፣ ማንም የሚያሸንፍ አይኖርም፣ ሁሉም ተሸናፊ እንጂ፡፡ በዚህ የተሳሳተ አካሄድ ለብዙ ዓመታት ዘራቸውን ጥያቄ ውስጥ አስገብተው የማያውቁ የነበሩ ወዳጆች በጎሪጥ መተያየት፣ መጠራጠር ተጀምሮ ጓደኝነት መለኪያውና መስፈርቱ “ዘር“ እየሆነ ነው፡፡ አንድ ሰው የሚናገረውንና የሚጽፈውን አዳምጦና አንብቦ ከመፈረጅ በፊት መጀመርያ “ዘሩ ምንድነው?” “እሱ እኮ ዘሩ ...ነው” የሚል ሜዳሊያ ተሰጥቶት ነው ሃሳቡ በሰባራ ሚዛን የሚመዘነው፡፡ አሁን ባለንበት ደረጃ፣ ብሶትን ለማሰማት፣ መረጃ ለመቀያየር፣ አብሮ ለመታገል፣ ለቅሶ ለመድረስ፣ ክርስትና ለማንሳት፣ ዕቁብ ለመሰብሰብ፣ ዕድር ለማቋቋም... ወዘተ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መለኪያው ዘር እየሆነ ነው፡፡ ሥርዓቱ በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ የተከለው የዘር ችግኝ አብቦና አሽቶ ብዙ መራራ ዘረኞችን አፍርቷል፡፡ ድሮ የምናውቃቸው እንደ እቁብ፣ ጽዋ፣ እድር፣ የመሳሰሉት ማኅበራዊ ተቋሞች፣ ወላጆቻችን የሚያቋቁሙት በሰፈር፣ በቤተክርስቲያን/መስጊድ፣ በመሥሪያ ቤት....ወዘተ እንጂ በዘር አልነበረም፡፡ አሁን ግን እነኚህ እጅግ ጠቃሚ የግንኙነት ሰንሰለቶቻችንን፣ ወደ ዘር እየቀየሩ ኅብረታችንን የሚያፈርሱ በፍጥነት ከየአቅጣጫው ብቅ ብቅ በማለት ላይ ናቸው፡፡ ተዉ! እኛ የምናውቀው “ዘር መምረጥና መቁጠር ለእህልና ለከብት ነው” አይበጅም ይበታትነናል፣ የሚጠቅመው አገዛዙን ለማሰንበት ነው ተብሎ ያልተጻፈበት ድኀ-ገጽና ያልተነገረበት ቀን አልነበረም፡፡ ሆኖም ሊሰሙ ያልፈለጉ፣ የዝሆን ጆሮ ይስጠን ብለው “መዘራዘር” ፊሽካ ተንፍቶ የተጀመረ መሰለ፡፡ ለዓመታት ሕዝባችን በአንድነት ሥራዓቱን እንዳንታገል በዘር ሲከፋፍሉን በእጥፍ ተባዝተው የነበሩትን አስንቀው ቀረቡ፡፡ አንዳንዶቹም ቀን ቀን ኢትዮጵያዊ ሆነው ውለው፣ ማታ ማታ የዘር ሳጥናቸው ውስጥ ገብተው የጎሳ ድቤ ሲደልቁ ያነጋሉ፡፡ የሚሠሩትን ተገቢ ለማስመሰልና "የእኛ" ከሚሉዋቸው ውጪ የሚመድቧቸውን በሙሉ እንደ ወርቅ በስንት እጅ የምን ዘር እደሆነ፣ በዘር ማጥለያ ወንፊት ውስጥ አልፎ በደረጃ ይመደባል፡፡ ይህ ለታማኝነት ብቃትና ለአቋም ምደባ ይጠቀሙበታል፡፡ “ንጹህና የኛ ብለው ካጠለሏቸው“ ዘር ውጪ ያሉት ማኅበረሰብም ይሁን ግለሰብ፣ ተጠርጣሪና የማይታመኑ ተደርገው በጠላትነት ይመደባሉ፡፡ በዚህም ምክንያት አንዳንድ ደካማዎች ወደ የመንደራቸው እንዲያጮልጉ፣ የኮሩበትን ኢትዮጵያዊነት እንዲጠራጠሩና ተመሳሳይ ስህተት ለመስራት የዘረኝነትን መንገድ ለመከተል ይማልላሉ፡፡ እያንዳንዱ ግለሰብ ከማንም በላይ ለወጣበት ማኅበረሰብ በተሻለ ተቆርቋሪና ሊታመን የሚገባው እንደሆነ በማስተማር፣ በዚህ ዓይነት የዘር አደረጃጀት ብቻ ለሀገራችን የተሻለ መፍትሄ ይመጣል ብለው ለብዙዎች የተሳሳተ ተስፋ ያስተላልፋሉ፡፡ ባጠቃላይ ሚዛናቸው፣ መለኪያቸው፣ መስፈሪያቸውና ሜትራቸው “ዘር” ስለሆነ ጤናማ ውይይት ማካሄድ እንኳን አይቻልም፡፡ በጣም የሚያስደነግጠው፣ ሌሎች ዘረኞች ሲያደርጉት የሚቃወሙትን ነገሮችን በሙሉ፣ ምንም ሳይቀይሩ በግልባጩ እራሳቸው ሲያደርጉት፣ ስህተት መሆኑ እንኳን አይታወቃቸውም፡፡ ይህን በማንኛውም ማኅበረ ሰብ ውስጥ በተለይ ዘመናዊ ትምህርትን በቀሰመው ዜጋ አካባቢ በገሃድ የሚታይ ዘረኛ አካሄድ አደገኛ መሆኑን ማሳየት ካልተቻለና ካልታገልናቸው ይህንን በሽታቸውን ወደ ሕዝብ ውስጥ ወስደው ካሰራጩት፣ ሀገራችንን ሊበታትኑና በሕዝባችን መሃል የማይቆም ጦርነት ሊያስጀምሩ እንደሚችሉ አለመቀበል ከሌሎች ሀገር ሕዝብ ስህተት ለመማር አለመፈለግ ነው፡፡ በተለይ ደግሞ ዘረኝነት ከማንኛውም አክራሪ ዕምነት ጋር ሲጣመር በአንድ ሀገር ላይ ላይ ሊያስከትል የሚችለው አደጋ በዓለማችን ውስጥ እየተካሄደ ካለው ጦርነት፣ ስደትና የሕዝብ ስቃይ፣ የሀገር ውድመትና ካስከተለው የሞራል ውድቀት ትምህርት መውሰድ ይኖርብናል፡፡ ለዘመናት “በእኩልነት ላይ የተመሠረተ አንድንት” ብለን ስንታገል የሁሉም ማኅበረሰባችን፣ ጥቅም፣ ዕምነትና ባህል እኩል ዋጋ ይኑረው ማለታችን እንጂ፣ በሀገራችንም ሆነ በአኅጉራችን እንደምንሰማው፣ በፍጥነት እያደገ የመጣው ማንኛውም አይነት አክራሪነት፣ አንዱ የሌላውን፣ ዕምነት፣ ባህልና ይዞታ በጉልበት ወርሶ ወይም ደምስሶ የራሱ እንዲጭን መፍቀድ ማለት አይደለም፡፡ ይህ አይነት አክራሪነት ከየትኛውም ማዕዘን ይምጣ፣ በተለይ ከዘረኝነት ጋር ከተለወሰ፣ በብሔረተኝነት ስም እራሱን ደብቆና ተመሳስሎ፣ ባገኘው ቀዳዳ ሁሉ ዓላማውን ስርጥ እያስገባ አጀንዳውን ስለሚገፋ፣ በሌሎች ትክክለኛ የመብት ጥያቄዎች ላይም ጥላውን አጥልቶ ዋጋቸውን ያሳንሳል፡፡ በዓለማችን ውስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በታሪክ የሚታወቁ የእርስ በእርስ አስከፊ ጦርነቶች፣ የሕዝብ መፈናቀል፣ ዕልቂትና የንብረት መውደም ዋናው ምክንያት፣ ሥርዓቱ በስልጣን ለመቆየት እንዲመቸው ከሚፈጥረው ከፋፍለህና አናቁረህ ግዛው ፖሊሲ በተጨማሪ፣ በየማኅበረ ሰቡ ለራሳቸው ሥልጣን እንጂ ሃላፊነት የማይሰማቸው ፋሽስታዊና ዘረኛ አመለካከት ያላቸው ልሂቃን በሚመሩትና በሚያሰራጩት መርዝ እንደመሆኑ መጠን፣ እኛም ሀገር ውስጥ ስር ባይሰድም እየተጀመረ የምናየው ከዚህ የተለየ አይደለም፡፡ 6 የዘርና የኃይማኖት ጥላቻ ተካሮ የመጨረሻው ደረጃ ሲደርስ ሁሉም ተሸናፊ አንጂ ማንም አሸናፊ አይሆንም! የሰው ልጅ ከእንሣነት ባሕሪው ከተላቀቀና እንደ ዘመናዊ ሰው መኖር ከጀመረ፣ ከክርስቶስ ልደት በፊት እንኳን ወደ ሁለት መቶ ሺ ዓመታት ኖርዋል፡፡ ዘራቸውንና አካባቢያቸውን ከሌላ እንዳይደባለቅ የሚከላከሉ የነበሩት እንሣት እንኳን፣ ያ ደመነብሳቸው እየሳሳና፣ አንዳንዴም እየተዉት፣ በተፈጥሮዋቸው አጥፊና ጠፊ የነበሩት፣ አይጥና ድመት፣ ወይም ነብርና ፍየል ...ወዘተ ጓደኛ መሆን የጀመሩበት ዘመን ላይ ነን፡፡ የሰው ልጅ የዱር “አውሬን” አለማምዶ የቤት እንሰሳና ጓደኛ ማድረግ ከጀመረ ቆይቷል፡፡ ውሻዎች ሰልጥነው አካለ ስንኩላንን እቤት ውስጥ በመላላክ መርዳት የጀመሩበት ዘመን ላይ እንደሆንን ማንም የሚያውቀው ሃቅ ሲሆን፣ እንዴት በአንድ አምሳል የተፈጠረና ለዘመናት አብሮ ስለኖረ ሕዝብ መሻሻል ስለሚኖርባቸው ችግሮች፣ ልሂቁ እንደ የተማረ ዜጋ በሰለጠነ መንገድ በሰላም ችግሩን ተቀራርቦ እንደ ሰው መፍታት አቃተው?፣ምናልባት አንዳንዶቻችን ሳናውቀው “ባህሪያችንን ከእንስሳት” ጋር በሂደት እየተቀያየርን ይሆን?፡፡ ከነዚህ በተቃራኒው ብዛትም ባይኖራቸው፣ የዘርና የፓርቲ ፖለቲካ ድንብረ ሳይገድባቸው፣ ባጠቃላይ ለሕዝብ አንድነት፣ ለፍትህና ለተሻለ አስተዳደር የሚችሉትን ሁሉ በየግላቸው የሚደክሙ ታጋዮች እንዳሉን ሲታወቅ፣ ተሰባስበውና በዛ ብለው አቅም ባለመገንባታቸው ብዙ ጊዜ በነዚህ ጥቂት ጯሂ ጎጠኞች ተውጠዋል፡፡ ዘርን መሠርት እያደረጉ የሚፈጠሩ ጠባብ የፖለቲካ ድርጅቶ፣ በአብዛኛው እራሳቸውን ከልለውና ገድበው፣ “የኛ” ከሚሉት ውጪ ስለሌላው መኅበረ ሰብ ደንታ የላቸውም፡፡ “እኛ” ከሚሉት ውጪ፣ ስለ ጠቅላላው ሕዝባችን ደህንነትም ሆነ ስለ ሌላው የዕምነት ነጻነት ከበሬታም አያሳዩም፡፡ ከነሱ ውጭ ባሉ “እነሱ” በሚሏቸው ማኅበረሰብም ሆነ ሀይማኖት ንቀትና ጥላቻ ስላላቸው፣ የነዚህ ዓይነት ምሁሮችም ሆኑ አምነዋቸው የሚከተሏቸው አባሎቻቸው እንቅስቃሴያቸው፣ የተወሰነውን ማኅበረሰብ ለመጥቀም ብቻ ሳይሆን፣ የሚጠሏቸውን ማኅበረሰብ ለማጥቃትና ለመበቀል ስለሆነ፣ በሕዝብ መሃከል የእርስ በእርስ ግጭት እያስነሱ አጫርሰው ሀገር ያፈርሳሉ፡፡ ተስክቶላቸው እንኳን ሥልጣ ቢይዙ፣ ለታገሉለት ማኅበረሰብ እንጂ ማንኛውንም ስልጣንና ጥቅም እንደ ወያኔ የሚያካፍሉት፣ ስለሌላው ማኅበረሰብ ግድ አይኖራቸውም፡፡ በጎሳ ተደራጅቶ ዲሞክራሲን ያመጣም ሆነ፣ ከሱ ውጪ ላሉት ያካፈለ፣ በዓለም ታሪክ እንድማይታወቀው ሁሉ፡፡ ወያኔ በሀገሪቱ አስፍኛለሁ የሚለውን ሕዝብን ያላሳተፈና ቋንቋንና ዘርን መሠረት ያደረገ “የጎጥ ፌዴራሊዝም”፣ የውሸት እንደሆነ፣ በየቦታው ያለውን የፌደራሉ ቁንጮዎችን በቀጥታ በራሱ ሰዎችና፣ የወያኔን የውስጥ መመሪያ በሥራ ላይ ለማዋል ታዛዥ በሆኑት ብቻ እንደሚያሲይዝ የታወቀ ሃቅ ነው፡፡ እነዚህ የጎጥ የፌዴራል መንግሥታት፣ ወይም ወያኔ ተጠቃሚ አጋር አድርጎ የፈጠራቸው አዲስ መደቦች፣ ይህን አይነት አደረጃጀት ይጠቅመኛል ብሎ ገምቶ የነበረው፣ “በብሔር፣ ብሔረሰቦች” መብት ሽፋን በየስፍራው በሚያሾማቸው የየአካባቢው መሪዎች፣ በተወሰኑ ጥቅማጥቅም በመደለል፣ የየአካባቢውን ሕዝብ ረግጠውና፣ “መጤ የሚሉትን” እያፈናቀሉ ቀውሱን በማባባስ፣ ወያኔ “አስታራቂና፣ ዳኛ” እየሆነ የሥልጣን ዕድሜውን ለማራዘም ነበር፡፡ ሆኖም ለጊዜው የሰራ ቢመስልም፣ ሰንብቶ ሲታይ፣ ወያኔ ለሌላ ያቀጣጠለው እሳት እራሱንም ጭምር ጠልፎ እየለበለበው እንደሆነ አሁን በግልጽ ይታያል፡፡ 7 በመሠርቱ በግድ የፌዴራል ሥርዓት ያስፈልጋል እንኳን ከተባለ፣ በመጀመርያ በሕዝብ መደገፍ አለበት እንጂ ወያኔ ከላይ ሊጭነው አይገባም ነበር፡፡ ይሁን ከተባለ እንኳን፣ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ብዙ ማኅበረሰብ ተቀላቅሎ አብሮ በሚኖርበት ሀገር፣ ዘርንና ቋንቋን መሠረት ያደረገ ሳይሆን፣ በአካባቢ የተዋቀረ ፌደራሊዝም፣ ለሁሉም ነዋሪዎች እኩል፣የተመጣጠነ ውክልናና መብት የሚያቋድስና፣ የአካባቢውን ቋንቋንም ሆነ ባህል ለመጠቀምም ሆነ ለማሳወቅ ምንም የሚከለክለው ነገር እንደሌለ ወያኔዎች ሳያውቁ ቀርተው ሳይሆን፣ ሕዝብን ከፋፍሎ ለመግዛት ስለማያመች ነው፡፡ በጎሳ ፌደራሊዝም እስከሚችለው ገዝቶ፣ መቀጠል ሲያቅተው በክልል ላደራጃቸው ሀገራችንን እንደ የገበታ ቡፌ ተከፋፍለው እንዲበሏት አመቻችተው ዞር ለማለት እንደሆነ ግልጽ ነው፡፡ በዚህ ምክንያት ለረዥም ጊዜ በሚፈጠር የማያባራ የእርስ በእርስ ግጭትና ትርምስ፣ “ለካ ከወያኔ ዘመን የባሰም ነበር?” ተብሎ ሁሌ “እየታወሰና፣ እየተናፈቀ” ለትውልድ እየተላለፈ እንዲኖር ነው ምኞታቸው፡፡ ይህ ማለት ወያኔዎቹ እየዘረፉና ሕዝብን እየበደሉ መኖር ካልቻሉ ሀገራችንን አፈራርሰው ለመሄድ ምንም እንደማያወላውሉ፣ ካለፈው ተግባራቸው መረዳት አይከብድም፡፡ ዘርንና ቋንቋን መሠርት ያደረገ የይስሙላ ፌደራል አስተዳደር ኢትዮጵያ! ኢትዮጵያ የሆነችው፣ የብዙ ቋንቋ፣ ባህልና፣ ለዘመናት የተገነቡና ያስተሳሰሩን ታሪካዊ እሴቶች ስላሉን ነው፡፡ በዚህ የአብሮነት ጉዞ ውስጥ፣ እንደማንኛውም የሀገር ግንባታ ሂደት፣ ለተሠሩ አኩሪም ሆነ አንገት አስደፊ ታሪካችን፣ የሁላችንም የጋራ አሻራ አለበት፡፡ ይህን የታሪክ ሃቅ በመካድና፣ ለራሳቸው የተደበቀ ዓላማ ሲሉ፣ “በተወሰነ ማኅበረሰብ ሥም” ፈቅደውም ሆነ በወያኔ አስገዳጅነት፣ ይህንን ኅብረት አፍርሰውና በትነው፣ ተቆራርጣ የቀረችዋን ሀገራችንን ተከፋፍለው ሊበሏት ካሰፈሰፉ ሥልጣን ፈላጊ ጎጠኞች መከላከል፣ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል የሚፈልግ ዜጋ ሃላፊነት ነው፡፡ እንደዚህ አይነት የተሳሳተ አካሄድ የሚከተሉ፣ ወያኔዎች ብቻ ሳይሆኑ፣ በማንኛውም ማኅበረ ሰብ ውስጥ የሚገኙ፣ ወያኔያዊ መሰል አመለካከት የሚያስፋፉ ዘረኛ ምሁራን፣ ሕዝብ በጋራ ካዳበረውና ካያያዘው እሴቶቹ ይልቅ፣ የቆዩ ልዩነቶችን እየቆፈሩ በማባባስና ወደ ሕዝብ ውስጥ በመግፋት፣ በሕዝብ መሃል እስከ ወዲያኛው ትውልድ ዘልቆ እየተላለፈ የሚኖር የቂም ሃውልት እየገነቡ፣ ለበቀል የሚያነሳሳና ሕዝብን የሚያራርቅ ሰነድ ለትውልድ ያስተላልፋሉ፡፡ ይህም በኛ ትውልድ ሰምተን የማናውቀው፣ “ወራሪ፣ መጤ፣ ሰፋሪ፣ ጸጉረ-ለውጥ፣ እንግዳ..ወዘተ” እያሉ፣ ከፊሉን ወገናችንን ከሰሃራ በርሃ ተጉዞ፣ ሌላውን ከሕንድ ውቅያኖስ ዋኝቶ የመጣ እያደረጉ ወገንን ከወገን በማቃቃር፣ ሕዝብ ለፍቶ ሰርቶ ከኖረበት አካባቢ ንብረቱን እየተቀማና እየተገደለ በገዛ ሀገሩ ስደተኛ መሆን እንደጀመረ በቀጣይነት እያየነው ያለ ጉዳይ ነው፡፡ 8 ይህ ችግር ከምስራቅ እስከ ምዕራብና ከደቡብ እስከ ሰሜን በስፋት እየደረሰ ቢሆንም፣ በተለይም ደግሞ አገዛዙ በአንድ ዘር መጀመርያ በአማራው ላይና ባለፉት ጊዜያት ደግሞ በኦሮሞ...ወዘተ ማኅበረሰብም ላይ በከፋና በቀጣይነት እየተካሄደ እንደሆነ በየወቅቱ መስማት ብቻ ሳይሆን ጆሮዋችንንም እየለመደው የመጣ ይመስላል፡፡ የችግሩ መጠን ስፋትና የጭካኔው አይነት ይለያይ እንጂ፣ ሁሉም አካባቢ በዙር ተራው ቢደርሳቸውም፣ በአንድ ወይም በሁለት ዙር የሚያቆም አይመስልም፡፡ ሥርዓቱ ከተቃዋሚው ብዙ እርምጃ ቀድሞ ነው የመከፋፈሉንም ሆነ የማዳከሙን ሥራ የሚሠራው፡፡ አብዛኛው የተቃዋሚ ድርጅት ገና እየተሰባሰቡ መደራጀት ሲጀምሩ ነው ወያኔ የራሱን ሰዎች፣ ገንዘብና ሃሳብ በገፍ እያሳቀፈ አሰርጎ በማስገባት እስከ አመራር ቦታ የሚያሲዛቸው፡፡ (ወያኔ እራሱ ተቃዋሚ አስመስሎ የሚፈጥራቸውም እንዳሉ ሳይዘነጋ)፡፡ አደጋው የከፋ ከመሰለው፣ በደህና ጊዜ አስርጎ ባስቀመጣቸው የውስጥ አርበኞቹ፣ የከፋ ቀን ሲመጣበት፣ ያስቀመጣቸውን የፈንጂ ከምሱሮች ክር ብቻ በመሳብ ይበትናቸዋል፡፡ የአንድን “የተቃዋሚ” ድርጅት ሊቀመንበር እስከ ማስባረርና ድርጅትን እስከ ማፍረስ ሊሄዱ የቻሉት በዚህ መንገድ ሰርተው ስለተዘጋጁ ነው፡፡ ከፈለጉም የፈለጉትን መሪ ለድርጅቱ መርጠው ለክፉ ቀን፣ አሰርገው እያደለቡ ያስቀመጣቸውን፣ አውጥተው ስልጣን ያሲዛቸዋል፡፡ በኦሮሞ የሕግ ባለሙያዎች ስብሰባ ውስጥ “ለቁርጥ ቀን ወያኔ ያስቀመጣቸው” የሚባለው፣ እውነት ሊሆንም፣ ላይሆንም እንደሚችል ባያከራክርም፣ መሰመር ያለበት፣ እንደነዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው አክራሪና አውዳሚ ዘረኞች በማንኛውም ዘርን መሠረት አድርገው ለመገንጠል ባኮበኮቡ ቡድኖች ውስጥ ሁሌ የሚኖሩ ክስተቶች ናቸው፡፡ የነዚህ አይነት ሰዎች ሰዎች መኖር ወያኔ ሕዝብን ለማስፈራራትና “ለካ ከወያኔ የባሰም አለ?” አይነት መንፈስ በማሰራጨት፣ ለራሱ ፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ይጠቀምበታል፡፡ “የፋሲካው በግ የራሱ ተራ የማይደርስ መስሎት በገናው በግ ይስቃል” እንደሚባለው አደጋው እያንዳንዱ ደጃፍ ዞሮ እስከሚደርስ፣ አንዳንድ ዘረኞች በሌላው ወገናቸው ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር ከማስደሰትም አልፎ፣ “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” በሚል ሀገራችንን ባፈረሰ አካሄድ፣ ለአገዛዙ፣ ፊት ለፊትና የእጅ አዙር ድጋፍ የሰጡበት ሁኔታ እንደነበር ተስተውሏል፡፡ ትላንት ባማራው ወገናችን ላይ የደርሰው ስቃይ፣ ዛሬ በኦሮሞው ወገናችን ላይ ሲደርስ፣ ነገ ደግሞ ሌላ ባለተራ ሊቀየር ወይም ዙሩ እንደገና ተመልሶ ሊደራረብ እንደሚችል አለመገንዘብ፣ እንደ ፋሲካዋ በግ በራስ ላይ ማሾፍ ነው፡፡ አንዱ ሲጠቃ ሌላው የሚደሰትበት አይነት የሰነፍ ዘረኞች ስሌት፣ የሚያላላው ለዘመናት የገነባነውን የአንድነት መንፈስ ብቻ ሳይሆን፣ አገዛዙን ሥልጣን ላይ እንዲሰነብት ድጋፍ መስጠት ነው፡፡ ከየትኛውም መዕዘን በሚኖሩ ወገኖቻችን ላይ አለአግባብ ለሚደርሰው መፈናቀልም ይሁን የሕይወት መጥፋት፣ ላለመተባበር ከኋላው የፖለቲካ ምክንያት እየፈለግን ዞር ማለት ይበልጥ ልዩነትን ያሰፋል፡፡ በማንደግፈው የፖለቲካ መስመር ውስጥ እንኳን፣ የሚያራምዱትን አቋም እየተቃወምን፣ ሰብዓዊ መብት እንዲጣስ መፍቀድ የለብንም፡፡ ለጊዜያዊ የፖለቲካ ጠቀሜታ ብለን ከዚህ የሃላፊነት ድርሻ ተንሸራተን መውረድ፣ የሚያስከትለው ውጤት የማይጠገን ስብራትና የማይሽር ትውስታን ነው፡፡ የተለመደ “የጠላቴን ጠላት ወዳጄ ላድርገው” ዓይነት የሤራን ፖለቲካ ለጊዜያዊ ጥቅም ብሎ ከፊል ሕዝብን መካድ፣ ወይም ቀውሱን ተጠቅሞ በጓሮ በር ከአንባገነኖች ጋር ተቃቅፎ የአደረ አፋሽ ለመሆን፣ በሕዝብና በትግል ሥም ማንፏቀቅ፣ ለዚህ ለሚያልፍ ጊዜና ላጭር ሕይወታችን፣ ትርፉ እራስን ማስገመት ብቻ ሳይሆን ከምንም ነገር በታች ወርዶ የሚያስንቅና የሚያስጠይፍ ነው፡፡ ስለዚህ ማንኛውም አይነት በደል በየትኛውም ማዕዘን ባለው ሕዝባችን ላይ ሲደርስ፣ ሀገር ውስጥ ልክ የአማራውና የኦሮሞው ወገኖቻችን በተግባር ተደጋግፈው እንዳስተማሩን፣ በሌላው ላይ የሚደርሰው ችግር እራሳችን ላይ እንደደረሰ በመቁረጥ በጋራ መነሳት አለብን እንጂ፣ አንዱ ሲጠቃ ሌላው ላይ እስከሚደርስ መጠበቅ፣ ለአጥቂው ጊዜና ዕድል ሰጥቶ ተረ በተራ መጠቃትን ነው የሚያስከትለው፡፡ በማንኛውም ማኅበረሰባችን ላይ የሚደርሰውን መብት ረገጣ እንደ የጋራ ችግራችን አይተን፣ የዘረኞች አጥር ሳይገድበን፣ “እኛ እና እነሱ” በሚለው ከፋፋይ ጸረ አንድነት መርዝ ሳንበከል፣ ከሁሉም ወገናችን ጎን እኩል ቆመን ድጋፋችንን መስጠት ይጠበቅብናል፡፡ ወያኔን አስወግደው ብቻቸውን ሥልጣኑንም ሆነ ኢኮኖሚውን ለመቆጣጠር ተመኝተው ወደ ትግል ውስጥ የገቡትን “ነፃ አውጪዎችም” ይሁኑ “በውሸት አንድነት” ሽፋን የሚንቀሳቀሱት ጎጠኞች፣ ሀገር ውስጥ ሕዝባችን በተግባር ያስተማሩን ያማራው፣ የኦሮሞውና የጠቅላላው ሕዝብ መተጋገዝ፣ ምናልባት ወደ ኅሊናቸው እንዲመለሱ ካልረዳቸው፣ “መላዕክት ከሰማየ ሰማያት ወርደው ሊያሳምኗቸው ቢሞክሩ” ከእቅዳቸው ውጪ ምንም መቀበል የሚፈልጉ አይመስልም፡፡ አጀንዳቸው ሌላ ስለሆነ፣ “ወሃ ለምን ሽቅብ አልፈሰሰም?” ብለው ዓላማቸው እስከሚሳካ በየጊዜው ላለመተባበር ምክንያት የሚፈጥሩ ስለሆኑ፣ እነዚህ አይነት በግልጽ የሚታወቁ ቡድኖች ላይ፣ ለጊዜው አሁን ጉልበትንና ጊዜን ባጣም ማባከን ውጤቱ ድካም ነው፡፡ 9 ብዙ ጊዜ እንደነዚህ አይነት አክራሪዎች እራሳቸውን የሚደበቁት፣ በብዙሃን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ውስጥ ስለሆነ፣ የነዚህ መጠቀሚያ ላለመሆንም ሆነ፣ ትክክለኛ የመብት ጥያቄዎችን አንስተው የሚታገሉትን፣ ከአክራሪዎች እንቅስቃሴ ጋር እየተምታታ ዋጋ አሳጥቶ እንዳያደበዝዘው ተጠንቅቆ ሁለቱን መሃል ያለውን አጥርቶ መስመር ማስመር ያስፈልጋል፡፡ በተገንጣዮችና በአንድነቶች መሃል ሊያቀራርብ የሚያስቸግር ሰፊ ክፍተት እንዳለ ሁሉ፣ በአንድነቶች መሃልም ያለው ልዩነት መለስተኛ ነው ቢባልም፣ ተቀራርቦና ተቻችሎ ወደ መፍትሄ መቅረብ ካልተቻለ፣ አደጋው ከላይኛው ቅራኔ የሚያንስበት መንገድ የለም፡፡ ከላይ እንደተገለጸው ትክክለኛ የመብት ጥያቄ ማንሳትና፣ ሕልውናን ከአደጋ ለመከላከል ባመቸ መንገድ መደራጀት መብት ብቻ ሳይሆን አስፈላጊም ነው፡፡ ይህንንም አይነት የሕዝብ ብሶት መርዳትና ከሚበደለው ሕዝብ ጎን ቆሞ መደገፍ፣ ዘረኝነት ሊባል አይችልም፡፡ ሰብዓዊ ትብብርን ማሳየት እንኳን ለራሳችን ወገን፣ በማንኛውም አኅጉር በሚገኝ ሕዝብ ላይ ለሚደርስ በደል ለመቆርቆር ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው፡፡ ማንም በዘርም ሆነ በዕምነት ሳይገደብ፣ ከሁሉም ወገኖቹ ጋር ሆኖ ችግሩን በጋራ ለመመከት ምርጫ እያለና ትግሉን አቀናጅቶ ለመከላከል እየተቻለ፣ ምናልባት ወደፊት “ለልኂቁ” ሊሰጥ ከሚችለው ፖለቲካዊ ጠቀሜታ አንጻር ብቻ እየተመዘነና እየተቀየሰ እራስን ከሌላው አግልሎ በጎጥ ዙርያ ብቻ መሰባሰብ አደጋ ነው፡፡ ሕዝብ ላይ የችግሩ ቀንበር ተጭኗል እንጂ በማንኛውም ማኅበረስብ መሃል፣ አብሮ ለመኖርም ሆነ በጋራ ክፉና ደጉን ለመካፈል ችግር እንደሌለ እንኳን አሁን ጥንትም በተሻለ ለሀገርና ለአንድነታችን ተቆርቋሪ መሪዎች በነበሩን ዘመን በታሪክ እየተረጋገጠ የኖረ ሃቅ ነው፡፡ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ፣ የችግሩ ዋናው ምንጭ በአብዛኛው ዘረኝነት በአገዛዙ እየተቀመረ፣ ሕገ መንግሥታዊ ሽፋን ተሰጥቶትና ሕጋዊ ሆኖ፣ በዘረኛ ልኂቃን የተደበቀ ጥላቻና ያደረ የቁርሾ አጀንዳ ታጅቦ፣ ወደ ሕዝብ ውስጥ የሚገፋው ዘረኛ የጥላቻ ፖለቲካ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ተከስተው ካየናቸው ብዙ አይነት የዘር ድርጅቶች ውስጥ፣ በተለይ ሁለት አይነት የዘውግ ድርጅቶችን ብንመለከት፣ ከመገንጠል ውጪ አማራጭ የማይታያቸው እና፣ ማንኛውንም ዲሞክራሲያዊ የሆነ የመብት ጥያቄ የሚያነሳ፣ ከመገንጠል ጥያቄ ጋር እያያያዙ፣ በአንድነት ሽፋን የራሳቸውን የተደበቀ ዓላማ የሚገፉት ይጠቀሳሉ፡፡ ሁለቱም አይነት ጎጠኞች በነዚህ ሁለት የተለያዩ ምክንያቶች መሃል ያሉትን መስመር እያድበሰበሱ ለራሳቸው በሚያመች መንገድ ለጀመሩት ዘረኛ ተልኮዋቸው ይጠቀሙበታል፡፡ “ድሮ ተጨቁነናል” “ከሁሉም በላይ በደል ደርሶብናል” “የእኛ በደል ስለሚበልጥ ስለሌላው አታንሱ” “ለራሳችን ችግር ቅድሚያ እንስጥ” “ለራሳችን አካባቢ ቀድመን እንድረስለት” “የኛ ችግር ከሁሉም ይብሳል” “ እኛ ብቻ ነን ስንጨቆን የኖርነው” “የእኛ ማኅበረሰብ ስላልሆነ አይመለከተንም”፡፡ “የኛ የተለየ ሁኔታነው ነው” “እኛ ነን ከሁሉም በላይ ለሀገር ዋጋ የከፈልነው፣” “እኛ ለዛች ሀገር ከሁሉም የተሻልን ጀግናዎች፣ ደፋሮች፣ ተዋጊዎች፣ ጠንካሮች፣ ምርጦች፣ ወርቆች፣ የሞትንላት፣ ቀድመን የበቀልንባት ....ወዘተ” አይነት ዘረኛ ሕዝብን ከፋፋይ ማነጻጸርያዎችን የሚያስፋፉ፣ በቫየረሱ የተጠቁት ዋና ዋና ምልክቶቻቸው ናቸው፡፡ አንዳንዱ ነገር የሚሉት እውነት ቢሆንም፣ ሌላውን ለማጥቂያና፣ ሕዝብን ለማጋጨት የሚጠቀሙበት መንገድ ስህተት ነው፡፡ ባለፈ አሉታዊ ታሪክ ላይ ብቻ ስለሆነ መረጃዎቻቸውና ክርክራቸው የሚያጠነጥነው፣ ወደፊት በጎ ነገር ለመፈለግና ለሁሉም ሕዝብ ጥቅም በጎ አመለካከት የማሰቢያ ጊዜ የላቸውም፡፡ ጉልበትና ጥንካሬ የሚያገኙ የሚመስላቸው፣ ጥላቻን በማስፋፋት፣ ልዩነትን አስፍቶ ሕዝባችንን በጎሳ ወንፊት በመለይየት፣ ወጣንበት በሚሉት ማኅበረ-ሰብ የታቀፉ ሲመስላቸው ነው፡፡ ማንኛውም ማኅበረሰብ ከላይ ከጠቀስኩት ከተወሰነ አጣዳፊና አስገዳጅ ሁኔታ ውጪ፣ ፈልጎና ፈቅዶ በዘር መደራጀት፣ የሕዝብን አንድነት አናግቶ የእርስ በእርስ ጥላቻ ከመፍጠሩ ባሻገር፣ እዛ ላይ ሳያቆም፣ ልዩነቱ ወደ “የኛ” ወደ ሚሉት ውስጥም መዛመቱ እንደማይቀር ግልጽ ነው፡፡ እንደ አሜባ እየተበጣጠሰ መንደርና ቀበሌ ደርሶ መከፋፈል መቀጠሉ አይቆምም፡፡ ጎሰኝነት ጸረ ዲሞክራሲና አግላይ ከመሆኑም ባሻገር፣ ይዞት የሚመጣው ቀውስ እስከ ቤተሰብ ድረስ ወርዶ ትዳር ያፈርሳል፣ ወዳጆችን ይበታትናል፣ እንደ ግለሰብ ማሰብ፣ መመዘንና መወሰንን አምክኖ፣ ማንኛውንም መብት ለቡድንና ለጎሳ ሃላፊው አሳልፎ የሚሰጥ ጸረ ተፈጥያዊ ክስተት ነው፡፡ ተከታዮቻቸው የሚያስቡትም ሆነ የሚመሩት በጎሳ መሪያቸው ስለሆነ፣ ተፈጥሮ ያደላቸውን ሕዋሳት ሳይጠቀሙበት ይቀሩና ወደ ግዑዝ (ዚምቢነት) ተቀይረው የሚያስፈሩ ጨካኝ ፍጥረት ይሆናሉ፡፡ ከዘረኝነት ጋር የሚከሰት የጥላቻና የጭካኔ መጠን አስከፊ ገጽታ፣ የሰው ልጅ ከዱር አውሬ የባሰ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል በብዙ ሀገሮች ታይቷል፡፡ በተለይ እንደ ሀገራችን የብዙ ማኅበረሰብ ምንጭ የሆነችና ለዘመናት፣ ሰዉ፣ ባህሉና ቋንቋው ሳይቀር ሲዋሃዱና ሲስተጋበሩ ለኖረ ሕዝብ፣ እንደገና ወደ ኋላ ከሺ ዓምታት በፊት ወደነበረው፣ ኋላቀር የጎሳ ሥርዓተ ዘመን ለመመለስ የሚሞክሩ ጤንነታቸው እራሱ አጠራጣሪ ነው፡፡ ከራሴ ቤተሰብ ልነሳና፣ ወደ አሥራ ስድስት ከምንጠጋ ወንድሞችና እህቶቼ ውስጥ ከአሥራ አንድ የማናንስ አግብተንም ሆነ ጓደኛ ይዘን ልጆችና የልጅ ሊጆችህ አፍርተናል፡፡ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከአሥራ አንዳችን ውስጥ ከአንድ ወንድማችን በስተቀር ወላጆቻችን ከወጡበት ከኦሮሞና ከጉራጌ ማኅበረሰብ አልተጋባንም፡፡ፈረንጅን ጨምሮ ከመላው ሀገራችን ከሰሜን እስከ 10 ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ያልተቀላቀልነው ማኅበረ ሰብ የለም፡፡ ከኛ የተወለዱት ልጆችም እንደዚሁ መዋሃድ ጀምረዋል፡፡ ወላጆቻችን ኮትኩተው ያሳደጉን፣ ማንኛውም ሰብዓዊ ፍጡር ሊከበር እንደሚገባና፣ ሰዎች ሊመዘኑ የሚገባው በተግበር፣ ጸባይና ችሎታ እንጂ በዘር ስላልነበረ “ለኛ ሁሉም የኛ” ነው፡፡ ይህ እንግዲህ በአጋጣሚ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ብቻ የምናየው መዋሃሃድን ነው፡፡ የወላጆቻችንንም የትውልድ ስፍራቸውንና ባደጉበትን አካባቢ ማኅበረ ሰብ ይታወቁ እንጂ፣ ወደ ላይና ወደ ጎን ወደ ማያስፈልግ “ዘር ቆጠራ” ውስጥ ገብተን ማን ቢወልድ ማን ብለን ለማጣራት ብንሞክር፣ እነሱም ከብዙ ማኅበረ ሰብ እንዴት ተቀያይጠው እንደመጡ ማሳየት ስለሚቻል ነው ያልተዋሃደ ንጹህ ዘር የለም የምንለው፡፡ ዘረኞቹ (ምናልባት የራሳቸውን ንጹህ ዘርነት የሚያጣሩበትን መንገገድ ለነሱ ትተን)፣ እንደዚህ በግልጽ ለሚታወቅ ለእንደ እኔ አይነት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ቅይጥ ዘር ላለን እንኳን ደንታ የላቸውም፡፡ ዘረኛው ድርጅት ወይም ምሁር የፈጠረውን ችግር ወደ ሕዝብ ይገፉትና በሕዝባችን መሃል አብሮ የመኖር ችግር እንዳለ አድርገው ሊጠቀሙበት ይሞክራሉ፡፡ ችግር ፈጣሪውን ምሁር ወይም አገዛዙን ሳይሆን ሕዝብን ይሳደባሉ፣ ይንቃሉ፣ ከዚያም ገፍተው ለእርስ በእርስ እልቂት ያመቻቹናል፡፡”የኛ” ብለው እራሳቸውን ካሳመኑት ማኅበረ-ሰብ ውጪ ባሉት ወገኖች ላይ ጥላቻና ቂምና በቀል ያረገዙ ናቸው፡፡ በባህላችን መሠረት አንተም ተው፣ አንተም ተው ብለው ሊመክሩና ሊገስጹን የምንጠብቃቸው የነበሩት ዕድሜ ያደላቸው በውጪው ዓለም የሚኖሩ አዛውንቶቻችንም፣ ጥቂቶቹ ሚናቸውን እራስተው አንዳንዶቹ እንዲያውም ጎራ መርጠው አብረው ማተራመሱ ውስጥ ገብተው የችግሩ መፍትሄ ከመሆን የችግሩ አካል ሆነው ዘልቀዋል፡፡ ጥቂቶቹም ሞክረው ሞክረው የሚተባበራቸው አጥተው ይመስለኛል ተስፋ በመቁረጥ “ሥራችሁ ያውጣችሁ” ብለው የተዉት ይመስላሉ፡፡ ይህንን ሁኔታ ሊያግዝ የሚችለው በቁጥር እጅግ ብዛት ያለው በየትኛውም ማኅበረ-ሰብ ውስጥ ያለና ከጎሰኛነት የጸዳው ልኂቅ፣ እየመጣ ያለውን አደጋ አቃሎ በማየትም ይሁን ወይም ሌላ የሚመዙኑበት መለኪያ እንዳለ እንጃ ብዙም ቀልባቸውን የሳበው አይመስልም፡፡ ምናልባት አቋማቸውን ማሳወቅ ጫጫታውን ፈርተው እንደሆነም አላውቅም፡፡ ካሉን ልኂቃን ቁጥር አንጻር፣ የሚቀርቡት አማራጭ የመፍትሄ ሃሳቦችና በትግሉ ውስጥ በብዛትና በትጋት የሚሳተፉት መጠን አሃዙን አይመጥኑም፡፡ በተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ተሰባስበው የሚንቅሳቀሱትም፣ ጠቃሚ ማስተማርያ ጽሑፎችን በማውጣት ላለፉት ዓመታት እየተሞከረው ያለው መንገድ የድርሻቸውን እየተወጡ በመሆናቸው ቢያስመሰግናቸውም፣ ችግሩ ግን ከዚያ አልፎና ዘልቆ ሄዷል፡፡ በተለይ ተስፋ በመቁረጥ፣ የአንድነቱን ሰፈር እየለቀቁ በዘውግ የሚደራጁትና፣ (ሁለት ባላ ተክለው በንፋስ የሚንዠዋዠዉትን ሳንረሳ፣) ተገንጥለው ሌላ ሀገር ለመመሥረት የሚታገሉት ድርጅቶች፣ ለኢትዮጵያ አንድነት መፍትሄ ያመጣሉ ብሎ መቃዠት የጀመረው ቀለም የቆጠረው ልኂቅ እየበዛ መምጣት አሳሳቢ ደረጃ ከመድረሱ በፊት፣ ጉዳዩ ሊያስፈራንና አሳስቦን መላ ልንፈልግለት ይገባል፡፡ ችግሩ ተዛምቶና መተላለቅ ተጀምሮ ሀገር ከተበታተነ ቦኋላ ቢቆጨን ዋጋ የለውም፡፡ ዘርን መሠረት አድርጎ እስከተደራጀ ድረስ፣ ከማንኛውም ማኅበረሰብ ውስጥ ይውጣ፣ አደጋው እኩል ነው፡፡ ኢትዮጵያ የሚል በድርጅት ስምና በፕሮግራሙ ውስጥ ማስቀመጥ ብቻውን የዘር ድርጅት ከመሆን አያድነውም፡፡ “ቦኋላ ሕዝብ ይወስናል” ብሎ እስከምንገነጠል እርዱን አይነት ቀልድ፣ ከኤርታትራ ግንጠላ ቦኋላ፣ እንደ የተበላ ዕቁብ ብንቆጥረው ይሻላል፡፡ በሕዝባችን መሀል ለዓመታት የተገነባው መልካም ነገርን ሁሉ እያንዳንዳችን ዘብ ቆመን ልንጠብቀው ካልቻልን እንደነበረ ሊቀጥል አይችልም፡፡ በጋራ ካልተንከባከብነው ይፈርሳል፡፡ ሀገርም ይበታተናል፡፡ የሃይማኖት ግጭት፣ የተፈጥሮ አደጋ፣ በጎ የማይመኙልን የጎረቤት ሀገሮች፣ የሃያላን መንግሥታት ጣልቃ ገብነት፣ ኋላ ቀርነትና ድህነት፣ ረሃብ፣ በየስፍራው እየደለበ ያለው የጎሳ ጦር፣ የሰላም መደፍረስ፣ ባጠቃላይ ከተራራ የገዘፈ ችግር አለብን፡፡ በዚህ ሁሉ ችግር ላይ የዘር ድርጅት እንደ እንጉዳይ መስፋፋትና በአንጻሩ ቆመናል የምንለው፣ የአንድነት ደጋፊዎች መዳከምና በትናንሽ አቅዋሞች ዙርያ እንኳን ወደ አንድ አቅጣጫ ተሰባስቦ መቆም ያለመቻል አሳሳቢ ነው፡፡ የአካሄድ ልዩነት ቢኖራቸውም በተለይ ለአንድነት ቆምያለሁ የሚለው ክፍል፣ ዲሞክራሲ ፍትሕና የሕዝብ እኩልነትን መሠረት ያደረገ፣ አብዛኛውን ሊያስማማና ሊያቀራርብ የሚችል አጀንዳ ቀርጾ በጋራ ወደ አንድ ማዕከል ተሰባስቦ ችግሩን ማጥናትና መምከር አለበት፡፡ አንባ ገነን በሂደት መወገዱ የተፈጥሮ ሕግ ነው፣ ሆኖም ጊዜውን ለማፋጠንና ጭቆናውን ለማሳጠር ብቻ ሳይሆን፣ በቦታው እንዲተካ የምንፈልገው የተሻለ ሥርዓት አስተማማኝ እንዲሆንና በሌሎች ለሥልጣን ባሸመቁ አካሎች እንደገና እንዳይነጠቅ፣ የተባበረ ትግልና በተወሳሰቡ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙርያ ከወዲሁ ግልጽ የሆነ ውይይት፣ የጋራ ግንዛቤና ስምምነት ማድረግ ይጠበቅባቸውል፡፡ ትግልን ማቀናጀትና በመለስተኛ ዕቅድ ስር ተሰባስቦ ለአንድ ዓላማ መታገል፣ ተቀራርቦና ተደጋግፎ መሥራት፣ መተማመንን ከማሳደጉ በላይ፣ ጎጠኞች በሕዝብ መሃል የተገነባውን ድልድይ እንዳያፈርሱት መንገድ ይዘጋል፡፡ 11 አንዴ ሀገር ከተበታተነ ቦኋላ፣ እንደገና ለመቀጠል ቢሳካ እንኳን? ሕዝብ የሚከፍለው ዋጋ በጣም ከባድ ነው፡፡ በጎሰኛ ምሁሮች ውስጥ እንጂ በሕዝብ መሃከል ችግር እንደሌለ መታመን አለበት፡፡ ይህ ማለት ግን በግለሰቦችም ይሁን በቡድን የተጀመረ አደገኛ አካሄድ፣ በሕዝብ ትግል ካልተወገደ ችግሩ ስር ሰዶ ወደ ሕዝብ አይገባም ማለት አይደለም፡፡ ልዩነቶቻችን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ እንደ አንድ ሕዝብና እንደ አንድ ሀገር ያስተሳሰሩን ብዙ ቋሚ ቅርሶች አሉን፡፡ ዘረኞች “ንጹህ ዘር” የሚሉት “በጎሰኞች ጭንቅላት ውስጥ ካልሆነ የትም ተፈልጎ አይገኝም”፡፡ የትም ተፈልጎ የማይጠፋና በሁሉም ማኅበረሰብ ውስጥ የሚኖሩት ዘረኞች ብቻ ናቸው”፡፡ የትኛውም ማኅበረ ሰብ ከዚህ የጸዳ አይደለም፡፡ ዘረኝነትን ስንታገል መጀመር ያለብን በዙርያችን ካሉት፣ “እኛ እና እነሱ” እያሉ የተቆረቆሩ መስለው የጥላቻ ዘር እየተከሉ ሊለያዩን የሚሞክሩትን ነቅተን ነው መጠበቅ ያለብን፡፡ በተለይ ደግሞ ዘረኝነትን እንቃወማለን እያሉ፣ ስለ አንድ ወገን ዘረኝነት ብቻ እያወሩ፣ “የኔ” ለሚሉት ለስላሳ ልብ ያላቸው፣ የባሱ አስመሰይ ዘረኞች፣ ድርብ አቅዋም (ደብል ስታንዳርድ) ይዘው የሚያምታቱትን ወይም የዞረባቸውን መታገል፣ ካልገባቸውም ማስተማር ያስፈልጋል፡፡ ለነገሩ ዘረኛን ከማልመድ፣ የዱር አውሬን አሰልጥኖ ማቅረብ ሳይቀል አይቀርም፡፡ ሕዝባችን በጎንደር ከተማ፣ አማራው ያሳየን የአንድነት መንፈስ፣ የኦሮሞው ሕዝባችን የሰጠው አጸፌታ መልስ አርአያ ሆኖን ለሁሉም ሕዝባችን እኩል ከበሬታና ፍቅር ሊኖረንና፣ በማንኛውም ችግሮቻቸው ከጎናቸው ልንቆም ይገባናል፡፡ በተለይ እየመጣ ያለው ትኩስ የወጣት ሃይል፣ ለዘረኞች የጥላቻ ፖለቲካ ጆሮውንና ልቡን ሳይሰጥ፣ የራሱን ጀግና መሪ እያወጣና የራሱ መፍትሄ እየፈለገ፣ በእኩልነት ላይ የተመሠረተች፣ ሠላምና ብልጽግና የሚታይባት ሀገር እድትሆን በቆራጥነት እያሳዩ ያለው ተጋድሎ፣ ውድ ሕይወታቸውን ከመክፈል ጀምሮ ከሚያካሂዷቸው ሁለገብ ተግባሮች ማስተዋል ይቻላል፡፡ ከዚህ የዘር ፖለቲካ ከጸዱት፣ ለምሳሌ ሙዚቃው ከሰዉ ቀድሞ ተዋህዶ፣ በአንድ ሙዚቃ ውስጥ ሁለት ሦስት ቋንቋ መስማት እየተለመደ መምጣቱ ሌላ ተስፋ ያጭራል፡፡ የጎሰኞች ምኞት እንደማይሰምር ያመለክታል፡፡ ጎሰኞች ኢትዮጵያዊነትን ክደውና አሳንሰው ሊከፋፍሉን ወደታች በወረዱ ቁጥር፣ ታዳጊው ወጣት የተገላቢጦሽ በዘፈኑም፣ በግጥሙም፣ በዳንሱም፣ በባህሉም፣ በሰልፉና በእስፖርቱ፣ ኅብር ሆኖና በባንዲራ አሸብርቆ የሁሉንም ባህል የራሱ አድርጎና ሲታገል ማየት ያስደስታል፡፡ ይህ እየመጣ ያለው ታዳጊ ወጣት፣ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ ለማሳየት እየጣረ፣ የምናየውን ተስፋ ሰጭ የትግል ዓይነት፣ እንደ አንድ አዲስ ግኝት ተወስዶ መበረታታት አለበት እንጂ በኛ ትውልድ የተመረዝነውን ደዌ ወደ መጪው ትውልድ እያሰራጨን፣ የዘረኝነት በሽታ ወደ ታዳጊው ማስተላለፍ የለብንም፡፡ ቢያንስ ለዕሩብ መዕተ ዓመታት ሊዘሩበት የሞከሩትን የጎጥ ዘር አምክኖ፣ በራሱ ግፊት ለአንድነት፣ እንደ የኔ ትውልድ እንኳን ቀድሞ ተወልዶ ደልቶት ኖሮበት ላላየው፣ እየተዋደቀ ያለውን ወጣት አስተባብሮ የተዳከመ የመሰለውን ኢትዮጵያዊነትና የአንድነት መንፈስ እንደገና እንዲያንሰራራ ከመጣር የከበደ ቁም ነገር ምንድነው?፡፡ ላለፉት ሃያ አምስት ዓመታት፣ “አንድነት ጉልበት ስለሆነ ተቀራርቦና ተቻችሎ አብሮ ከመስራት የተሻለ ሌላ አማራጭ የለንም” ተብሎ ያልተጻፈበትና ያልተነገረበት ወቅት አላስታውስም፡፡ ምክሩም ሆነ ጉትጎታው በፖለቲከኞች አካባቢ ከወረቀትና ከምላስ እርቆ ትንሽ እንኳን ፈቀቅ ሊል አልቻለም፡፡ “አሉ እና ጠሩን” ለአንዳንዶቹ የተቃዋሚ ድርጅቶች እንደ የፖለቲካ ሜዳልያ እንዲንጠለጠልላቸው እንጂ፣ የዕውነት ኅብረት አለርጂክ የሆነባቸው አሉ፡፡ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት፣ ዛሬ በዘረኞቹ ሰፈር፣ ኢትዮጵያና አንድነት የሚለውን ቃል ሲሰሙ ጋኔል እንደያዘው ሰው ሲያንቀጠቅጣቸውና ስለሚያማቸው ማየት ብቻ ሳይሆን፣ እንደ እብድ ሲራገሙና ሲሳደቡ መስማት እየተለመደ መጥቶዋል፡፡ የተቃዋሚ ድርጅቶች ተባብረውና አስተባብረውን ትግሉን መምራት ሲጠበቅባቸው፣ የተገላቢጦሽ እስካሁን ትግሉን እየመራና ድርጅቶች እንዲተባበሩ ግንባር ቀደም ምሳሌ ሆኖ ግፊት እያደረገ ያለው ሕዝብ ነው፡፡ የተቃዋሚ ድርጅቶች በሕዝብ ትግል ሲጎተቱና፣ ሂደቱን ሲያቀዘቅዙት ማስተዋል ብቻ ሳይሆን፣ የትግሉን አቅጣጫ ወደራሳቸው የፖለቲካ ትርፍ ለመቀየር ሲያሸምቁ፣ አቅጣጫውን ወደራሳቸው የፖለቲካ አጀንዳ ሊስቡትና፣ የሕዝብን ጥያቄ ሊያኮላሹ ሲጥሩ ማየትና መስማት የተለመደ ሆንዋል፡፡ ወቅቱ ከፓርቲ ፖለቲካና ከድርጅት ሽኩቻ ወጥተንና ከፍ ብለን ስለ ሀገር የምንጨነቅበት ወቅት ስለሆነ፣ ጥቂትም ቢሆኑ የእውነት ሊተባበሩ የሚፈልጉትንና በጽናታቸው ገለል የተደረጉትን ይዘን፣ ደከም ያሉትንም ደጋግፈንና ጠጋግነን በመያያዝ በአንድነት መንፈስ ለጋራ ሀገራችን ከሚደክሙ የአንድነት ሃሎች ጎን መቆም አለብን፡፡ የአንድነቱ ክፍልም ሚዛን ሊደፋ በሚችል አቅም እራሱን እያጠናከረ፣ ከየትኛውም አቅጣጫ አሉ ተብለው በቅንነት ለሚቀርቡ ችግሮችን ለማዳመጥና ለመወያየት ልባችንና አዕምሮዋችንን ክፍት ማድረግ፣ የከፋፋዮችን መንገድ ዝግቶ በሕዝብ ስምና ውስጥ 12 የሚደበቁ ጥንፈኞችን መከላከል ያስችላል፡፡ መቀራረቡና ውይይቱ በአንድነት ሰፈር ለቆሙት ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውጪ እያመናቱ የቆሙትንም ለማምጣት መሞከር ይጠበቅበታል፡፡ ከላይ እንደተገለጸው ኢትዮጵያዊነት ኅብር ነውና፣ የባሕል፣ የቋንቋ፣ የዕምነት ...ወዘተ ልዩነቶቻችን እንደ ጌጣችንና ተጨማሪ ሃብታችን አድርገን ልናየው ይገባል እንጂ፣ እንደ ልዩነት ተቆጥሮ አንድነታችንን የማይፈልጉ ጠላቶች ሊጠቀሙበት አይገባም፡፡ ትልቅና ትንሽ፣ ብዙሃንና አናሳ፣ የቡድንና የግለሰብ፣ አንዱ መጤ ሌላው እዚያው የበቀለ ተደርጎ የሚቀርበው ከፋፋይ ጉንጭ አልፋ ኋላ ቀር ክርክር፣ ጆሮና ቀልብ ልንሰጠው አይገባም፡፡ ሀገራችን የጋራችን ስለሆነች ማንም አንዱ ከሌላው የተሻለ ዜጋ ሆኖ ወይም ይበልጥ የባለቤትነት ስሜት ተሰምቶት ኢትዮጵያዊነትን መስጠትና መከልከል አይችልም፡፡ ዘረኞች ለጭቅጭቅ እንዲያመቻቸው ከታሪክ ወገብና ይጠቅመናል ከሚሉት የታሪክ ሂደት መዕራፍ ዝቅ ብለው እየተነሱና፣ ቅዠታቸውን የሚያረጋግጡላቸው የሀገርና የፈረንጅ የልብ ወለድ ታሪክ ጸሃፊዎች ምስክር እያጣቀሱ፣ ከሃያ አንደኛው አንደኛው ክፍለ ዘመን፣ ወደ ጥንት የባላባት “የመሳፍንት ዘመን” ወደ ሰፈረ መንደርተኛነት ሊመልሱን የሚጥሩትን ንቀን ፊት ልንነሳቸው ይገባል፡፡ ለሕዝብና ለሀገር ሳይሆን ለመሬትና ለሥልጣን፣ ለታሪክ ሳይሆን ለዝና...ወዘተ ልባቸው የሸፈተውን፣ አደጋውን አሳይቶ መመለስ፣ እምቢ ካሉም ልንሸሻቸውና ልናገላቸው ይገባል፡፡ በዓለማችን የታዩት እጅግ አሰቃቂ የእርስ በእርስ እልቂቶች በእንደነዚህ ዓይነት በጣም ጥቂት የልኂቅ ዘረኞች የጫሩት እሳት ወደ ሕዝብ ውስጥ በመግፋታቸው ምክንያት መሆኑን ላንዴም መዘንጋት ስለሌለብን፣ “ሳይቃጠል በቅጠል” ማለት ያለብን ዛሬ ነው፡፡ ሀገራችንን ሊበታትን እየተቃረበ ያለን የዘርኝነትን አደጋ፣ ስለሸሸነው፣ ስለሸፋፈነውና ስለካድነው ምንም የምናስቀረውና የምንቀይረው ነገር አይኖርም፡፡ ሌሎች ስለጀመሩት በእልህ ተነሳስቶ ያንኑ መድገምም ለችግራችን መፍትሄ አያመጣም፡፡ ዘረኛ ሥርዓትን ለማስወገድ፣ ሌላ ዘረኛ ድርጅት ፈጥሮ መታገል፣ ሥርዓቱን ሳይሆን የምንቀይረው ሰዎቹን ነው፡፡ የዘረኝነት መሠረቱ ጥላቻና ልዩነት ስለሆነ፣ ይህንን የምናሸንፈው፣ በአንድነት ተያይዘንና በፍቅር ተሳስበን በመተማመን ተደጋግፈን ስንታገል ብቻ ነው፡፡ “እሾክን በሾክ” የሚለው ምሳሌ ለዚህ አይሰራም፣ የሚሆነው “እሾክን በእሳት” ነው፡፡ እሾኩን ለማውጣት እግርን ማቃጠል አይነት ያተርፍ ባይ አጉዳይ ሥራ…፡፡ ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ዋናው መሠረታዊ ቁልፍ ልዩነት፣ ለሀገር አንድነት በቆሙ ክፍሎችና፣ ቋንቋንና ዘርን መሠረት አድርገው በተደራጁት መሃከል ባሉት ውስጥ ነው፡፡ በአገዛዙ ውስጥ የተካተቱት የጎጥ ድርጅቶችን ጨምሮ፣ በሀገር ውስጥና ውጭ የሚንቀሳቅሱት የተቃዋሚ “ነጻ አውጪዎች፣ አርነት እንቅስቃሴ....ወዘተ” መሃከል የሚካሄደውም “ለይደር የተቀመጠ” ትግል ሳይረሳ፡፡ በአንድነት ደጋፊዎች መሃከል የሚታረቅም ቢሆን በግልጽ የሚታይ ልዩነት እንደመኖሩ ሁሉ፣ በጎጠኞች መሃከልም ያለው ልዩነት፣ እንዲሁ “በጋራ ጠላታችን በሚሉትና ለአጭር ጊዜ ከሚያስገኝላቸው ጥቅም” ዙርያ ለጊዜው የሚደጋገፉበት ሁኔታ እንዳለ ቢታወቅም፣ የመጨረሻ ግባቸውም ሆነ ዓላማቸው በጣም የተለያየና ተጻራሪም ጭምር ነው፡፡ ከነዚህ ቅራኔዎች ውስጥ ስር ሰደውና ቅርንጫፍ አቆጥቅጠው ሲያናቁሩን የቆዩት በተለይ በሁለት ተጻራሪ ጽንፍ ቆመው ከፊሉን ሕዝባችንን ከአረብ ሌላውን ከማዳጋስካር መጣችሁ እየተባባባሉ፣ ከዕውነትና ከታሪክ ጋር ተጋጭተው፣ ለሥልጣን የተቻኮሉ ምሁራን ከጀርባ አድብተው እየቆሰቆሱና፣ እነሱ የሚሉት እውነት መስሏቸው በጭፍን የሚከተሏቸው “ጀሌዎች እንደ እንጉዳይ እየተራቡ” መምጣት ሊያሳስበን ይገባል፡፡ በታሪክም ሆነ እስካሁን በተገኘው አርኬዎሎጂ፣ እስከ ሉሲ የራቀው ግኝትና ምርምር፣ የሰው ፍጥረት ከኛ አካባቢ መኖር ጀምሮ በዓለም ውስጥ ተበተነ እንጂ፣ ማንም ከባሕር ውስጥም ሆነ ከሰሃራ በረሃ ወደ እኛ መጥቶ መኖር የጀመረ የለም፡፡ ምናልባት ቦኋላ ለንግድና ለግጦሽ የነበረውን ዝውውርና መስተጋብርም ሌላ ነገር ነው፡፡ የጥንት የታሪክ መዛግብትና ካርታዎች የሚታወቀው፣ ኢትዮጵያ ከየመን እስከ የሕንድ ውቅያኖስ ግዛት እንደነበራት ነው፡፡ ስለዚህ ያም የኛ የነበረ ነው፡፡ ጉልበተኛ ሃያላን መንግሥታት አፍሪካን ከፋፍለውን አዲስ ድንበር ከፈጠሩልን ቦኋላ ግዛታችን ስለጠበበ፣ የራሳችንንም አዕምሮ አብረን እያጠበብነው የነሱን መንገድ በመከተል፣ አንዱን ወገን የውጪና ሌላውን የግቢ ለማድረግ አስበን ከሆነ፣ የእቅዱን አውጪዎቹን ፍላጎት አስፈጻሚ ተላላኪ ከመሆን ባሻገር “ዘመናዊ ድንቁርና” ነው፡፡ እነዚህ ሃያላን መንግሥታት የራሳቸውን ድንበር እያፈረሱና ኢኮኖሚያቸውን እያዋሃዱ ሲደጋገፉ፣ አፍሪካን ለራሳቸው ዘረፋ አዲስ ካርታ እየሰሩ ለሚያመቻቹት እቅድና፣ በጽሁፍ ያዘጋጁልንን የመከፋፈያ ወጥመድን ውስጥ መውደቅ አለማወቅ ሳይሆን ለግል ሥልጣንና ጥቅም አዕምሮ ሲዘጋ፣ ከዘረኝነት ጋር ደባል ሆኖ የሚመጣ በሽሽታ ነው፡፡ ይህን አካሄድ በረዥሙ የአጠቃላይ ሕዝባችንን መሠረታዊ ጥቅም የሚጎዳ፣ ሀገራችንን የሚበታትን፣ ጦርነትና ትልቅ የሕዝብ ስደትና መተረማመስ የሚጋብዝ አደጋ ደርሶ እስከምናየው መጠበቅ፣ ወይም አይደርስም፣ “ኢትዮጵያ ልዩ ሀገር ናት” እያልን ለዓመታት እንደምናደርገው፣ የራሳችንን ሃላፊነት መወጣት ሲያቅተን ለፈጣሪ እያስተላለፍን መቀጠል የምንችልበት ወቅት 13 እያከተመ መሆኑን እንመን፡፡ ሁለቱንም ወገን ከማንኛውንም አይነት ዘርንና ኃይማኖትን መሠረት አድርጎ ሕዝባችንን ከሚያራርቅ ተግባር መታቀብ እንደ አለባችው በድፍረት መናገር መጀመር አለብን፡፡ እንዳለፉት ዓመታት ችግሮች እንደማይባባሱ እየተመኘን የምንቀጥልበት ወቅት እያለቀ መሆኑን ማጤንና ቶሎ ወደ መፍትሄ መሄድ አለብን፡፡ የተሻለ አማራጭ ቀርጾ፣ በየቤቱ ተስፋ ቆርጦ የተኛውን ቀስቅሶ፣ የራቀውን አቅርቦና ያኮረፈውን አምጥቶ፣ ከቂምና ከበቀል ስሜት ጸድቶና ቃልኪዳንን እንደገና ለሀገር ሲሉ አድሶ፣ ለዳግም ትንሳኤ ቀበቶንና መቀነትን ጠበቅ አድርጎ መዘጋጀት ያስፈልጋል፡፡ በየምንኖርበት የስደት ሀገር ልዩነቶቻቸውን በሰላማዊና በሰከነ መንገድ እንዴት ተወያይተው እንደሚፈቱ ስናይ፣ ይህንን አይነት በጎ ጠቃሚ ባህል ለራሳችን ሀገር የማንመኘውና የማንጀምርበት ምክንያት ምንድነው? ከፍርሃት እራሳቸውን ላንድ ጊዜ ነፃ አውጥተው፣ ይህንን የሰላምና ሁሉንም ወገን ጠቅሞ የእርስ በእርስ ጦርነትን ያሚያስወግድ መንገድ መከተል፣ ሀገርን ከመበታተን አድኖ፣ የሕዝብን ስቃይ ያሳጥራል፡፡ በአንድ የውይይት መድረክ ስሙን የዘነጋሁት ሰው ከሞላ ጎደል በሚከተለው አይነት፣ ጥያቄን ያዘለ አስተያየት ሲያቀርብ አስታውሳለሁ፡፡ በተለይ በውጪው ዓለም በተለያየ ምክንያት ወጥተን የምንኖር ብዙ ጥሩ ነገሮች ለማየትና ለማመዛዘን ሰፊ ዕድል አለን፡፡ በየምንንኖርበት አካባቢም ይሁን በምንሠራበት ስፍራ፣ ከብዙ የተለያየ ባህልና ዕምነት ካላቸው ሕዝቦች ጋር ተቻችለንና ተከባብረን፣ የሀገሩን ሕግ አክብረን፣የራሳችንንም መብት አስከብረን በሰላም መኖር እየቻልን፣ ይህንን መሰል ሥርዓት ሀገራችን ውስጥ ለወገኖቻችን እንዲኖር ለምን አንመኝም?፡፡ በውጭው ዓለም ጥሩ ሕይወት እየኖርን፣ መፍትሄው ወደ እኛ ሀገር ሲመጣ ለምን ያመናል? ለምን እንጠባለን? ለምን ከፊሉ ወገናችንን ብቻ መጥቀም እንፈልጋለን? ለምን እናዳላለን? ለምን እንደ ውጭ ሀገሩ ሕይወታችን፣ ከሁሉም ሰባዓዊ ፍጥረት ጋር ተቻችለንንና ተከባብረንና በሰላም የምንኖርባት ሀገር እንዲኖረን አንፈልግም? ለምን ወደ እራሳችን ሀገር ችግሩ ሲመጣ አቋማችን ተቀይሮ ድርብ አቅዋም እንይዛለን? በራሳችን ላይ እንዲደርስ የማንፈልገውን፣ ለምን ለሕዝባችን እንመኛለን፡፡ ከዚህስ በላይ ጠባብነት፣ ዘረኛነትና ጭፍን ራስ ወዳድነት ምን አለ? በጠብ ማንዣና በቆመጥ ችግራችንን ለመፍታት ከመቻኮላችን በፊት፣ እንደ ሰለጠኑ ሰዎች በጠረጴዛ ዙርያም ይሁን እንደ ጥንቱ በትላልቅ ዛፎች ጥላ ስር፣ ሜዳ ለይ ይሁን በአዳራሽ፣ እንደ አመቺነቱ ከቀደምት ወላጆቻችን በቀሰምነው ውብ የመመካከር ባሕል፣ መሃላችን ደግ የማይመኙልንን ፈረንጆች ሳንደባልቅ፣ ሊጠቀሙብን ከሚሹ መንግሥታት ምክር ሳንጠይቅ፣ የራሳችንን የሃይማኖት አባቶችና እናቶችን፣ የማያዳሉ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ኢትዮጵያንና የሁሉንም ሕዝብ ጥቅም ከሚያስቀድሙ ዕውቅ ልኂቆቻችንን፣ ይዘን መምከርና ችግራችንን መፍታት ብልህነት ነው፡፡ ከሰራንበት ለሁሉም የሚበቃ ሰፊና ሃብታም ሀገር እንዳለን እንመን፡፡ ጦርነትን ለማስወገድና ለመበታተን ዕድል ላለመስጠት ለሠላም መሸነፍ ፈሪ አያስብልም፡፡ መደማመጥ፣ ለውይይት ፈቃደኛ ሆኖ መቅረብ፣ የሌላውን ችግር ለመረዳት መሞከርን እንደ መሸነፍና እጅ እንደ መስጠት የሚቆጠርበት ኋላ ቀር ዘመን ማብቃት አለበት፡፡ ከሁሉም አቅጣጫ በተወሰኑ አክራሪዎች እየተገፋ ያለው የመናናቅና የመጠፋፋት ጅምር እስከቀጠለ ድረስ፣ የሕዝብ በደልና ግፍ ይቆማል፣ ሰላም ይሰፍናል፣ አንባገነኑ አገዛዝ ይወገዳል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ በተለይ በባህላችን አብሮን ተጣብቆ የኖረው እልህ፣ ግትርነት፣ አልበገሬነት፣ ለበጎ ነገርም ጭምር ያለመሸነፍና ያለመረታት ኋላ ቀር ልማድ ለሁሉ ነገር መጠቀም አላዋቂነት ነው፡፡ በመካረር ሁሉም ተሸናፊ እንጂ አሸናፊ እንደማይኖር እንቀበል፡፡ በሀገራችን በመወያየትና በመግባባት ብዙ ነገር ልናስተካከል ዕድሉ አለን፡፡ ጦርነት ማስቀረት፣ እልቂትና ስደትን ማስወገድ፣ ሰላምን ማስፈን ብቻ ሳይሆን፣ ሰላምን አስፍነን ከተባበርን በመላው ዓለም ተበትኖ ያለው የተማረ ሃይል ዕውቀቱንና ገንዘቡን ይዞ ሀገሩ ገብቶ፣ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሀገራችንን ወደ ተሻለ ደረጃ ማሳደግ ይቻላል፡፡ በየትኛውም ማዕዘን ካሉ ወገኖቻችን ጋር፣ አሉ ተብለው በሚቀርቡ ቅሬታዎች፣ በሂደት እየተንከባለሉ በቀጠሉ ችግሮች፣ ያልተመጣጠነ ውክልና፣ የሃብት (የዳቦ) ክፍፍልም ሆነ “የስልጣን” ድልድል...ወዘተ ተብለው የሚነሱና እንደ ታቦት መነካት ጭምር እየተፈሩ ዳር ዳር የሚባሉትን፣ ምንም አይነት ከባድ አጀንዳ ቢሆኑ ቅሬታ እስከፈጠረ ድረስ በግልጽ ቀርበው መወያየቱ ይሻላል፡፡ ብዙ ውድመትና ጥፋት ከደረሰ ቦኋላ፣ በባዕዳን ጣልቃገብነትና የግዴታ ምርጫ፣ ከፍቃዳችን ውጪ ሳንወድ በግድ አፍንጫችንን ተይዘን፣ የባዕዳን መንግሥታትን ውሳኔ በግድ ለመቀበል መንገድ ለምን እንከፍታለን? የራሳችንን የማመዛዘን ሕሊና ተጠቅመን፣ "ሞግዚት" መሃከላችን ሳናስገባ ራሳችን ባዳበርነው ባሕልና ወግ ችግራንን በራችንን ዘግተን ለምን አንፈታም?፡፡ "ኢትዮጵያዊ አይደለንም ብለው ደምድመው ዓዲስ ሀገር ለመፍጠር ከሚታገሉት” አክራሪዎች በመለስ፣ በማናቸውም ወገኖች የሚነሱ ችግሮች፣ የቋንቋ፣ የባሕል፣ የዕምነት፣ የፍትህ፣ የሰብዓዊ መብት...ወዘተ፣ አሉ የሚሏቸውን ቅሬታዎች፣ በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ ቀርበው ሳይድበሰበሱ፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ችግሩን ለመፍታት ከመሞከር ውጪ ሌላ የተሻለ አማራጭ 14 የለንም፡፡ አባቶቻችን ከውጪ ወራሪዎች ታግለውና መስዋዕትነት የከፈሉት፣ ኦሮሞን ወይንም አማራን ብቻ ነጻ ለማውጣት አልነበረም፡፡ ወንድ አያቴ በሪ ደጋጋ በጣሊያኖች ተይዘው ሶማሌ ሀገር ደንዳኔ የተባለ ስፍራ ታስረው ሳይመለሱ በዚያው ሕይወታቸው ያለፈውና፣ አባታችን ቀኛዝማች ኢብሳ በሪ በወጣትነት ዕድሜያቸው በዱር በገደል ሀገራቸውን ከሚከላከሉ የኢትዮጵያ አርበኞች ጋር ለነጻነታችን የተዋደቁልን ለመላው ሀገራችን እንጂ ለአንድ ለተወሰነ ክልል አልነበረም፡፡ በመላው ሀገሪቷ በሺዎች የሚቆጠሩ ቆራጥ አርበኞች አባቶቻችን በዘር ሳይከፋፈሉ፣ በኅብረት ሕይወታቸውን ገብረው ያቆዩልንን ሀገር፣ በኛ ዘመን ልፋታቸውን ዋጋ ልናሳጣው አይገባም፡፡ ተባብሮ ለሃገር ፋይዳ ያለው ሥራ ለመሥራትና በጋራ ችግርን ለማስወገድ፣ መጀመርያ መሃል ላይ ችግር እየፈጠረ ያለውን አንባገነናዊ የወያኔን ሥርዓት እስከሚወገድ መጠበቅ የለበትም፡፡ የተያያዘ ሂደት ነው፡፡ ሀገር ውስጥ የሕዝብ ንቃት ቀድሞን ኅብረት ሃይል መሆኑን በተግባር መስዋዕት እየከፈሉ ቤዛ ሆነው እንዳሳዩን፣ በተቃዋሚው መሃል ያለውን ችግር ተቀራርቦ በመፍታትና ሥርዓቱን በጋራ በመታገልና ጫና በማሳደር የተግባር አንድነት ፈጥሮ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የሽግግር ሥርዓት ማመቻቸት፣ ወደፊት ሊፈጠሩ በሚችሉ ልዩነቶች ላይ ካሁኑ ስምምነት ላይ መድረስ ከሁሉም ማዕዘን ለሥልጣን ካደፈጡ የአንዳንድ ብልጣ ብልጥ ድብቅ አጀንዳን ከማስወገዱም በላይ፣ ግልጽና ቀጥተኛ አቅጣጫን ካሁኑ ተማምኖ ለመቀየስ ይጠቅማል፡፡ በዚህ መንገድ አብዛኛው ተባብሮ ስምምነት ላይ ከደረሰ፣ አስቸጋሪዎቹም ጉልበትና ምርጫ ስለሌላቸው ቆም ብለው ያስቡ ይሆናል፡፡ ማንም ውጪ ካልቆመ ድንጋይ ወደ ውስጥ የሚወረውር አይኖርምና፡፡ "አያድርገውና" በቅጡ ወደ የጋራ መግባባትና ስምምነት ሳይደረስ ወያኔም በራሱ ቀውስ እንኳን ከሥልጣን ቢወርድ ዛሬ በሰላም ሀገር ውጪ ቁጭ ብለው መስማማት ያቃታቸው፣ በየስፍራው እየደለበ ያለ ጦራቸውን ይዘውና በደጋፊዎቻቸው ታጅበው፣ እንዴት ነው ያኔ ሊስማሙ የሚችሉት?፡፡ ወይስ እንደልማዳችን ሕዝብና ንብረት ወድሞና አልቆ፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝባችን ቤት ንብረቱን ትቶ ወደ ጎረቤት ሀገር ተሰዶ፣ የስቃይ ሕይወት መኖር ከጀመረ ቦኋላ፣ በሕዝብ ደም "በዝረራ አሸነፍን" ተብሎ ሥልጣን ይዞ አዙሪቱን ማስቀጠል?፡፡ “ወያኔ ከሄደ ቦኋላ ሕዝብ ይወስናል” አይነት አቀራረብ ምናልባት? እንኳን ከቅንነት የመነጨ ቢሆንም፣ ፖለቲከኞች በዚህ አይነት መንገድ ቃል እየገቡ “ሰገነቱ ላይ ሲወጡ” የሕዝብን አደራ እየካዱ ለሌላ ዙር ጭቆና በተደጋጋሚ ስላደረሱብንና ይህም ብዙ አሉታዊ ትውስታ ስላስከተለ፣ እንደገና ለመሞኘት የሚፈልጉ፣ "የመታለል ሱስ የያዛቸው" ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ በለንደኑ የኦሮሞ ምሁራን የሕግ ባለሙያዎች ስብሰባ ለይ እንደታዩት ዓይነት ብዙ ያደፈጡ አደገኛ ሀገር በታኝ ዘረኞች በየድርጅቱ አድፍጠው የተቀመጡ እንዳሉ ሳይዘነጋ፡፡ በሀገራችን ካየነውና ካገኘነው ተመክሮ፣ ደርግ፣ ወያኔም ሆነ ሻቢያ፣ "ሥልጣን ከያዝን ቦኋላ ወደ ሕዝብ እናስተላልፋለን ብለው" ሰገነቱ ላይ ወጡ፣ “የሕይወት ዋጋ ስለከፈልንበት አፍንጫችሁን ላሱ” ነበር ያሉት፡፡ እንኳን ይሄ ሁሉ በየጎሣው ተከፋፍሎ የደለበ ጦር ባለበት ሀገር ቀርቶ፣ አንድ እንኳን የታጠቀ ቡድን ሥልጣን ከያዘ ቦኋላ፣ መሳርያ ለሌለው ሰላማዊ ሕዝብ “እንኩ ሥልጣን” ይላሉ ብሎ መመኘቱ ባይከፋም፣ ባይሆንስ ብሎ ጥንቃቄ በቅድሚያ መውሰዱ ጉዳት የለውም፡፡ በተለይ የሽግግሩ ወቅት በተቻለ መጠን፣ ከደም መፋሰስ፣ ከበቀልና ከቀውስ ጸድቶ ሠላማዊ ሥርዓት የያዘ እንዲሆንም ጭምር ነው ከወዲሁ ግልጽ ስምስነት የሚያስፈልገው፡፡ እኛ እንዲያውም ካወቅንበት ከሌሎች ሀገሮች ልምድ መማር እንችላለን፡፡ ብዙ ዲሞክራሲ ያደጉባቸው ሀገሮች ከብዙ ዓመታት የእርስ በእርስ ጦርነቶችና እልቂት ቦኋላ ነው፣ ከጥፋታቸው ተምረው የሁሉንም ፍላጎት በጋራ ሊያስጠብቅ የሚያስችል ቁልፍ ሥርዓት (ሲስቴም) ገንብተውና ዴሞክራሲን እንደ አስታራቂ አማራጭ ተቀብለው በራሳቸው መንገድ ችግራቸውን የፈቱት፡፡ አንዴ ይሄ ልማድ(ኢንስቲትዩሽን)ከተገነባ፣ ተግቶ መንከባከብና ነቅቶ መጠበቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገው፡፡ የሀገርን ጥቅም እስካልጎዳና የሌላውን መብት እስካልተጋፋ፣ በዲሞክራሲ የፈለገውን የመጠየቅ፣ የማመን፣ የመሆን፣ የማጻፍ፣ የመናገር .....ወዘተ የግለሰብም ይሁን የቡድን መብትን የሚረጋገጥበት ስለሆነ፣ ማንም ችግር አለኝ የሚል ይህን ቁልፍ “መሳርያ” ሊጠቀም ይገባል፡፡ በሁሉም አካባቢ ያሉ የችግሩ አካል የሆኑትም ሆኑ፣ የዛ ሀገር እጣ ፋንታ ይመለከተናል የሚሉ መቀራረብና ወደ ብሔራዊ ውይይት ገብቶ ሰላምን ማውረድ፣ የአንባገነኖችን ዕድሜ ከማሳጠሩም በላይ የዲሞክራሲ ሂደቱንም ያጣድፈዋል፡፡ ያም ማለት የሕዝባችንን መከራ ያሳጥረዋል፡፡ አላስፈላጊ የእርስ በእርስ ጥላቻንና ግጭቶችን አስወግደን፣ ሀገራችን የገዢዎች ብቻ ሳትሆን የሁላችንም ለማድረግና፣ በወጣትነት ዕድሜያችን ለመላው ሕዝባችን እንመኘው የነበረውን፣ በዕኩልነት ላይ የተመሠረተ አንድነት እናሰፍናለን፡፡ ችግር ካስተማራቸው ሀገሮች መማር አለብን እንጂ የግድ እራሳችን በዛ ችግር ውስጥ ተጎድተንና ደቀን ማለፍ የለብንም፡፡ 15 አንዳንዶች እንደሚፈሩት፣ ዲሞክራሲን መቀበል ማለት፣ ሌላውን በሃይል መጫን፣ ሀገር መከፋፈል፣ መገንጠል፣ ወይም ማፍረስ ሳይሆን ጨቋኝ የሆነን ሥርዓት በተሻለ፣ ፍትኅንና ዕኩለነትን በሚያስፍን አካል መቀየር ማለት ነው፡፡ በመገንጠል ከጭቆና ነጻ መውጣት አይቻልም፡፡ የቅርባችን ኤርትራ ጥሩ ምሳሌ ሊሆነን ይችላል፡፡ በዲሞክራሲ ግን ብዙ ነገሮችን መፍታትና ማግኘት ይቻላል፡፡ የጎጥ ፖለቲከኛች፣ ወያኔን አባረው ሥልጣኑንም ሆነ ንብረቱን ለመውረስ ከሚቋምጡት ጀምሮ፣ የተለያየ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው፣ ዲሞክራሲያዊ አሰራር እቅዳቸውን ስለሚያበላሽ የተለያየ ሰንካላ ምክንያት እየሰጡ ከዲሞክራሲያዊ አካሄድ ሲያፈገፍጉ በተደጋጋሚ ታይቷል፡፡ ሥልጣንና ጥቅምን ለራሳቸው ጠቅልለው ለመያዝ የሚፈልጉና፣ ካለ አግባብም በልጽገውም የያዙትን ላለመልቀቅ ከአገዛዙ ጀምሮ ያሉ አንባገነኖች፣ ዝም ብለው እጃቸውን አጣጥፈው ዲሞክራሲን በሰላም ይቀበላሉ ማለት የዋህነት ነው፡፡ ዴሞክራሲእንዳይሰፍን፣ ሕዝብ እንዳይተባበር ተጠያቂነት እንዳይመጣ፣ በተለያየ ዘዴ እስከመጨረሻ እንደሚዋደቁ መጠበቅ አለብን፡፡ ትግል ውስጥ ተገብቶ በቀላሉ የሚገኝ ነጻነት ስለሌለ፣ ብዙ ዋጋ ማስከፈሉ ብቻ ሳይሆን ምናልባት ይህ የምንመኘውን ነጻነት ለማየት ብዙዎቻችን ዕድሉ ላይኖረን ይችላል፡፡ ነገር ግን እኛ እንኳን ለዛ ታድለን ባንደርስበትም፣ ለልጆቻችንና ለወደፊቱ ትውልድ መሠረቱን ጥለንና አመቻችተንላቸው ብናልፍ፣ ቀደምት አባት/እናት/አያቶቻችን፣ ለኛ ነጻነት በሕይወታቸው ዋጋ ከፍለው፣ ያስረከቡንን “እዳ” እኛም ለመጪው ትውልድ፣ በኛ ዘመን ቢያንስ ያበላሸነውን አስተካከልን ማለፉ ይሻላል፡፡ ይህንን ስናደርግ ምናልባት ሁላችንም ደልቶን ባንኖር ወደ ዘላለማዊ እንቅልፋችን ስንጀምር አዕምሮዋችንን ከሚኮሰኩሱ የማይመቹ ነገሮች “ነፃ” ይሆናል ብዬ አምናለሁ፡፡ ከሠማንያ በላይ ብሔረሰቦች ባሉበት ሀገር ውስጥ የአንድ ብሔር ቡድን ብቻውን በምንም ዓይነት መንገድ ሌላውን እየበደለና እየጨቆነ፣ “የራሴ’’ የሚለውን ወገን ብቻ በመጥቀም ሁሌ በቀጣይነትና በሠላም ሊኖር እንደማይችል፣ ከዓለም ሕዝቦች ታሪክና፣ በመላው ሀገራችን እየተቀጣጠለ መሄድ ከጀመረው ሕዝባዊ ተቃውሞ አገዛዙ ትምህርት መውሰድ ነበረበት፡፡ ሕዝብን ዘላለም እያታለሉ መግዛት አይቻልም፡፡ የቸገረው ሕዝብ ሁሌ ታግሶና የአገዛዙን ሕግ አክብሮም አይቀጥልም፡፡ ጭቆናው ሞልቶ መፍሰስ ከጀመረና አንዴ የሕዝብን አመጽ ከተቀጣጠለ መቆጣጠር ቀላል አይደለም፡፡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና፣ የወታደር ጋጋታ፣ ሚኒስትሮችን እንደ ሸሚዝ መቀያየር፣ ተቃዋሚውን በድጎማ ለማርገብ መሞከር፣ ለጊዜው የሕዝብን እንቅስቃሴ ያረገበ ቢመስልም፣ ማስወገድም ሆነ ማስቆም አይቻልም፡፡ በእርግጥ አንድ የአገዛዝ ሥርዓት በሌላ ስለተተካ ችግሮች ሁሉ በቀላሉ ይወገዳሉ ማለት አይደለም፡፡ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ በጥንቃቄ ካልተያዘና ብቃትና ሃላፊነት ባላቸው አካላት በጥንቃቄ ካልተመራ ሀገሪቷን እንዲያውም ወደ ባሰ ትርምስና መበታተን ሊዳርጋት ይችላል፡፡ የመንግሥት ለውጥ ብቻውን የተሻለ ሥርዓት እንደማያመጣ ከራሳችን ሀገርም ሆነ፣ ባለፉት ጥቂት ዓመታት እንኳን፣ ከኢራቅ ጀምሮ፣ ግብጽ፣ ሊብያ..ወዘተ በሕዝባዊ እንቢተኝነት የተቀየሩ መንግሥታት፣ ያ ሁሉ ሕዝብና ንብረት የወደመበት፣ ውጤቱ ዛሬም እንዲያውም ከበፊቱ እጅግ በከፋ መልኩ፣ ቀድሞ ከነበሩበት ደርጃ ወደ ኋል ተጉዘውና ፈራርሰው የስቃይ ሕይወት ሲገፉ ስላየን፣ ከእንደዚህ አይነት አሉታዊ ተመክሮዎች ትምሕርት መውሰድ ብልህነት ነው፡፡ እንቅስቃሴውን ከጀርባ ሆነው የሚመሩት ቡድኖችም ሆኑ የተለያዩ ድርጅቶች፣ ሁሉም ባልል አብዛኛዎቹ፣ ራስ ወዳድነታቸው (ኢጎዋቸው) ጣራ ስለደረሰ፣ ለግል ሥልጣንና ሃብት ከመሻማትና “ለኛ” ለሚሉት “የዕምነትና” “ወጣንበት ለሚሉ ኅበረሰብ” ስም የአንበሳ ድርሻውን ለመቦጨቅ እንጂ፣ ልፋታቸው ለሕዝብ ስላልነበረ ያስከተለው ውጤት ትርፉ ቀውስና የሕዝብ ዕልቂትን ነው ያተረፉት፡፡ ወያኔ በዘር ተደራጅቶ ብቻውን ስልጣኑን መቆጣጠሩን እየተቃወምን፣ በተመሳሳይ መንገድ በዘር ተደራጅቶ ስልጣን ለመያዝ መሞከር፣ አሁን በዘር ተደራጅቼ በመታገል ቦኋላ ለመላው ኢትዮጵያ እንቆማለን አይነት ቀልድ፣ ፣አልሸሹም ዞር አሉ ነው፡፡ በአኅጉራችን በአፍሪካ እንደ ጋና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ታንዛንያ፣ ሴኔጋል፣ ቦትስዋና...ወዘተ የመሳሰሉት ሀገሮች፣ በሕዝባቸው ጥረትና በልሂቆቻቸው ብስለት ከብዙ አፍራካ ሀገሮች የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰዋል፡፡ እጅግ ውስብስብ የነበሩ ልዩነቶችን አቻችለው፣ ለሕዝባቸውም ሆነ ለሀገራቸው የሚጠቅም መንገድ በጋራ ቀይሰው፣ ብዙ ደም ሳይፋሰስ ሀገራቸውን ከውድመት አድነው በተሻለ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ በሆነ የዕድገት ጎዳና እየተጓዙ ነው፡፡ የኛዎቹ ምሁሮች ከነዚህ ሀገር ልሂቃን የሚያንሱበት ዕውቀትና፣ የሚጎላቸው ሕዝባዊ ፍቅር ይኖራል ብሎ መቀበል አይቻልም፡፡ ሆኖም አንዳንዶቹ በተግባር እንደምናያቸው፣ ከጋራ ትግል ይልቅ የተናጠል ጉዞ፣ ቡድናዊ ስሜት፣ እራስ ወዳድነትና በጎሰኝነት ዙርያ ላሉ ነገሮች ቅድሚያ መስጠትን...ወዘተ በማስቀደማቸው፣ የተደገመባቸው ይመስል ባሉበት እየረገጡ እንዲኖሩ የተፈረደባቸው መስለዋል፡፡ የኛም ሀገር ዕድል ከላይ ከጠቀስኳቸው ሁለት መንገዶች የሚወጣ አይሆንም፡፡ የግልን ፍላጎትንና ስሜትን ገርቶ የሀገርንና ሕዝብን ጥቅም በማስቀደም ለሁሉም የሚጠቅም ፋይዳ ያለው ቁም ነገር ለመሥራት፣ ተቻችሎ መፍትሄውን በጋራ መሻት፡፡ 16 ወይም እንደጀመርነው ተከፋፍሎና ተለያይቶ፣ ለየብቻ ሁሉም ተሸንፎ ወደ መበታተን የሚወስድ ጎዳና መከተል መቀጠል ነው፡፡ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ፣ በሕዝብና በመንግሥት መሃከል ብቻ ሳይሆን፣ በተለያዩ ማኅበረሰብ ውስጥ በሚገኙ ልሂቃን መሃከልም ያለው የተካረረና፣ በጥላቻ የታጀለ ልዩነት መፍታት እንኳን ባይቻል፣ ትንሽ ተቀራርበው ወደ መሃል በመምጣት ለሰላማዊ መፍትሄና ለሕዝብ ምርጫ ዕድል መስጠት አለባቸው፡፡ በተቃዋሚ ድርጅቶችም መሀል፣ ዕውነት ስለሕዝብና ሀገር ከሆነ የሚደክሙት፣ በመሃከላቸው ያለው ክፍተት እያጠበቡ፣ ከተፎካካሪዎቻቸውንና ፈርተው ከሚያገሏቸው ጋር ጭምር ሀገርን ለማዳን መሥራት ይጠበቅባቸውል እንጂ፣ እንደ ወያኔ ኅብረት በጓሮ በርና በሤራ የሚገነባ ኅብረት ዘለቄታና ተአሚነት አይኖረውም፡፡ ትግሉ የሚጠይቀውን ማንኛውንም መስዋዕት እየከፈሉ ከልባቸው እየደከሙና እየሞከሩ ያሉትን ታጋዮች መርዳትና መተባበር ባንችል መሰናክል ልንሆንባቸው አይገባም፡፡ ለረዥም ጊዜ ወቅቱ እየተጠየቀ ያለው የተቃዋሚዎች ትብብር፣ በዓላማ የሚቀራረቡ የአንድነት ደጋፊዎች ትግሉን ለማቀናጀትና በጋራ ለመምራት የሚያስችል፣ አንድ የዕውነት ብሔራዊ አሰባሳቢና አስተባባሪ ኮሚቴ፣ ሕዝባዊ ጥያቄዎችን ያነገበና ግልጽ ዓላማ ያለው፣ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑና በአንድነታችን ላይ የማይደራደሩትን፣ አሰባስቦ ማዋቀር አስፈልጊ ነው፡፡ በቀጣይነትም ላለፉት ዓመታት በብሔር ተደራጅተው “ተገንጥለው የራሳቸውን ሀገር” ለመመስረት ይታገሉ የነበሩት ጭምር በግልጽ የቀድሞ የመገንጠል አቅዋማቸውንና እቅዳቸውን ሰርዘው፣ እንደ ማንኛውም ዜጋ፣ ለዲሞክራሲ፣ ፍትኅና እኩልነት ለሚደረገው እንቅስቃሴ የትግሉ አካል መሆን እስከፈለጉና አለ የሚሉትን ችግር በጠረጴዛ ዙርያ ለመፍታት ፈቃደኛ እስከሆኑ፣ እነሱንም ጭምር በሂደት ሊያቅፍ ይገባል፡፡ በሕዝባችን መሀል ለዘመናት አልፎ አልፎ እየተደናቀፈም ቢሆን፣ እጅግ ጥልቀትና ስፋት ያላቸውን ጠንካራ የሚያስተሳስሩን መሠረቶችን "ቆፍረን እያወጣን" በማደስና በመንከባከብ ለመጪው ትውልድ ቋሚ እሴቶቻችን አድርገን ልናስተላልፍ ይገባል፡፡ ለዘመናት እንደጌጥ እናየውና እንኮራበት የነበረው፣ የብዙ ማኅበረ ሰብ ቋንቋ፣ ባሕልና የተለያዩ የዕምነት ኅብር ክምችት እየረሳን፣ ለየግላችንን ማንነት ብቻ እየተጨነቅን ተነጣጥለን በመሄድ፣ ቀደምት አባቶቻችን በኅብረት የነጻነት ዋጋ ከፍለውበት ያቆዩልን ሀገር መሆኑን ልንረሳ አይገባም፡፡ ኢትዮጵያውያን በሕዝቦቿ ትግል አብረው ኖሩ እንጂ፣ በዙርያዋ እንዳሉት ጠላቶቻችንና ሊቀራመቱን እንደሚፈልጉት ሃያላን መንግሥታት ፍላጎት ቢሆን ኖሮ ገና ድሮ ተበታትነን ነበር፡፡ ቀደምት ወላጆቻችን በከፈሉት መስዋዕትነት ነው ሀገር ሊኖረንና አንገታችንን ቀና አድርገን ልንሄድ የቻልነው፡፡ የኛ ልጆች እኛንም የሚኮሩብን እንጂ የሚያፍሩብን ትውልድ ልንሆን አይገባም፡፡ ይህንን ሳናደርግ ቀርተን በጎ ታሪካችንን ወደ ጎን እየገፋንና ያለፉ አሉታዊ ድርጊቶችን ብቻ እየፈለፈልን በማመንዠግ፣ የዛሬ መቶ ዓመታት መሪዎቻችንን ከሃያአንደኛው ክፍለ ዘመን ዲሞክራሲና አሁን ከደረስንበት የአስተሳሰብ ደረጃ እያመዛዘንን፣ ማውገዝ መራገም፣ የቂም ሃውልት መገንባትና፣ የቂም የታሪክ ድርሳን ለመጪው ትውልድ ጭምር ማስተላለፍ፣ ለሌላ ለራሳቸው የተደበቀ የሥልጣን ፍላጎት

መሪ ከሞተ ፤ አገር ተበተነ ! "
 የአምባገነኖች ፤ ዝማሬ !

በሀገራችን የቅርብ ጊዜ የፖለቲካ ሥልጣን በጨበጡና ምህዳሩን በሚቆጣጠሩ ግለሰብች አካባቢ
ተደጋግሞ የሚሰራጭ ፕሮፓጋንዳ አለ። ይኸውም፤ " እኛ ከሌለን ሀገሪቱ ትፈርሳለች። ሕዝቧም
ይበታተናል። ሰማይ ምድሩ ይደበላለቃል። የዓለም ፍፃሜ ይሆናል።" የሚል ሽብር መንዛት ነው። "ይህ
ሁሉ መዓት ከሚመጣ፤ አሜን እያላቸሁ ተገዙ ።" የሚል ከንቱ ማስፈራሪያን ያዘለ ፕሮፓጋንዳ
ማሰራጨት ለዕድሜያቸው መቀጠያ ይረዳናል ብለው ይገምታሉ ። ቀደም ሲል በነበረው ታሪካችንም፤
ይህ ሁኔታ የሀገራችንን መፈረካከስ በሚመኙ ባዕዳን ጠላቶች ሳይቀር ተደጋግሞ ሲነገር እንደነበር፤
የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ።
በዳግማዊ ሚኒልክ ዘመነ መንግስት መጨረሻ፤ ኢትዮጵያን ለቅኝ ግዛት ለመቀራመት ሲያቆበቁቡ
የነበሩት፤ እንግሊዝ፤ ፈረንሳይና ጣሊያን፤ አዲስ አበባ በነበሩት ወኪሎቻቸው አማካኝነት፤ ይህንን ሽብር
ሲነዙ እንደነበር ተደርሶባቸዋል። ድኅረ-ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ግን እንደ ሀገር መቀጠሏን ቀጥላለች።
አሁንም፤ መኖር አይበለውና እየኖረች ነው ። ወደፊትም መቀጠሏን ታውቅበታለች ።
ተፈራራቂ መሪዎች ቢከዱትም፤ ሕዝቡ እንደ ሕዝብ መኖሩን ቀጥሏል። የጭቆና አገዛዙን ተቋቁሞ
ማለት ነው ። ሀገርንና ሕዝብን በአንድ ገፅ፤ የሀገር ጠላት የሆነውን ፀረ-ሕዝብ ሥርዓት ደግሞ በሌላ ገጽ
እያዩ መፍረድ ተገቢ ነው። ገዥዎች ሲያልፉ ሲጠፉ፤ ሀገርና ሕዝብ ግን አላፊ ጠፊዎች አይደሉምና፤
መኖራቸውን ይቀጥላሉ። ለዚህም ፤ ነው ይህንን መሠረታዊ ሀቅ በመገንዘብ፤ የሕዝቡ መተባበርና
ጨቋኙን አገዛዝ ማስውገድ፤ ጊዜ የሚሰጠው አይደለም ። የአሁኑን የሀገራችንን ችግር፤ ለመጭው
ትውልድ ማውረስ፤ የታሪክ ወንጀል እንደመፈፀም ይቆጠራል ።
በኛ እምነት፤ እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ ያለ በታሪክ የበለፀገ ሀገር ለተተኪው ትውልድ ማውረስ ያለበት፤
ሠላምንና ነፃነትን፤ አንድነትንና ብልፅግናን እንጅ፤ መከፋፈልንና ድክመትን፤ ድኅነትንና ርሃበን ሊሆን
አይገባውም። ሌላው እንኳ ለጊዜው ቢቀር፤ የሀገራችን ጨገሬታ መኖር አለበት። በዚህ ሃቅ፤ መላው
ሕዝብ አጥብቆ እንደሚያምን፤ ስንገነዘብ ፤ ተስፋችንን ያለመልመዋል። አንድነቷ የተጠበቀውን
ሀገራችንን ለማየት ፤ እየጓጓን እንታገላለን ! ይህንን ለማድረግ ደግሞ፤ ከማንም ፈቃድ አንጠይቅም ።
2
የመንግሥት ሥልጣን ተረክቤ፤ ሀገር አስተዳድራለሁ የሚል የፖለቲካ ተቋምም ይሁን ግለስብ፤ ከሁሉ
አስቀድሞ መነሻ ሊያደርግ የሚገባው፤ የሀገሪቱን ታሪክና የሕዝቧንም ማንነትና ጠባይ፤ ባኅልና ዕምነት
በጥልቅ መረዳትን ነው። እስካሁን የተከሰተው ችግር፤ ይህንን ጉዳይ በጥልቅ ካለመረዳት የመነጨ
እንደሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሚገባ ተገንዝቦታል። ለዚህም በቂ ምክንያት አለው።
አሁን በሥልጣን ላይ ያሉት ግለሰቦች፤ ታሪክን እያፋለሱና እያጣመሙ በመከለስ ላይ ይገኛሉ ። በዚህ
ምክንያት ፤ እነርሱ፤ ግራ ተጋብተው ሕዝቡንም ለማወናበድ ይጥራሉ። ይህም ድርጊት ፤ ለሀገሪቱ ኅልውና
መናጋት ዓይነተኛ ምክንያት ሆኗል። ሕዝቡን ግራ እያጋቡ አቅጣጫውን እንዲስት ማድረግ ደግሞ ፤
ዒላማውን በነርሱ ላይ እንዳያነጣጥር ያደርገዋል። ይህም ፤ ለገዥዎች ጊዚያዊ ፋታን ይሰጣቸዋል። እነርሱ
ፋታ እያገኙ በሄዱ ቁጥር ደግሞ፤ የህዝቡ ስቃይና መከራ እየበረከተ ይሄዳል። በዚያው መጠንም የሀገሪቱ
የጥፋት ጎዳና እየተፋጠነ ይጓዛል። ዞሮ ዞሮ ተጎጅዎቹ ሀገርና ሕዝብ ይሆናሉ።
የሀገር ጥፋት ተከሰተ የሚባለው እኮ፤ መሬቱን ለባእዳን መሸጥ መለወጥ ብቻ ሳይሆን፤ የዜጎቿም
መፍለስና መሰደድንም የሚያጠቃልል ነው። ቅኝ ገዥዎችና አምባገነኖች ደግሞ የሚፈልጉት፤ መሬቱንና
በውስጡ የሚገኘውን የተፈጥሮ ሀብት ብቻ እንጅ፤ ነዋሪውን ሕዝብ አይደለም። ወያኔዎቹ ዛሬ
የሚያደርጉትም ፤ ይኽንኑ ነው። የግዛት ማስፋፋት (Territorial Aggrandizement)፤ ታላቋን ትግራይ
መፍጠር! በወሎ፤ በጎንደርና በአፋር ሬሳ ላይ፤ የትግራይን ህይወት ማንሰራራት! የትግራይን ህይወት
መገንባት ! የትግራይን የበላይነት ማረጋገጥ ! ይህ ነው የወያኔ ስትራተጂያዊ ግብ ።
ደርግና ተባባሪዎቹ፤ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን በጥልቀት ባለማወቃቸው የፈጠሩት ስህተትና ወንጀል፤ አሁን
ሀገሪቱ ለገባችበት ሁለንተናዊ ችግሮች መሠረት ሆነው አልፈዋል። ግንባር-ቀደም ተጠያቂዎችም ሆነዋል ።
ጠያቂና ተጠያቂ ሲገጣጠሙ ፤ እልባት ሊያገኝ ይችል ይሆናል።
ሂሳብ በማወራረድና ከተጠያቂነት ለመሸሽ መሞከር፤ ለዘለቂታው መፍትሄ ፍለጋ አይረዳም።
የመጨረሻው ዕልባት ሊገኝ የሚችለው፤ የሕዝብ ጠላት የሆነው ቡድን፤ ከነሥርአቱ ተወግዶ በምትኩም
ሁሉም ተቻችሎ በሰላም ሊኖር የሚቻልበት በሕዝቡ ፍላጎት ላይ የሚመሰረት አስተዳደር ሲመሰረት
እንደሆነም ተደጋግሞ የተገለፀ ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የባዕዳን ጣልቃ - ገበነት የሚያስፈልገን
ሕዝቦች አይደለንም። የራሳችንን ችግሮች ራሳችን መፍታት ካልቻልንማ፤ ምኑን ሕዝቦች ሆንን? ያውም
የኢትዮጵያ ሕዝብ መሆናቸንን ለምንረዳው ሁሉ !
ለሕዝብ ተቆቁርቋሪና ለሀገር አሳቢ ያልሆኑ መሪዎች፤ ሁል ጊዜ ሕዝቡን አይወዱም። አያምኑም።
ይልቁንም፤ ይፈሩታል። ይሸሹታል። ይንቁታል። ይከዱታል። ከዚህ ፍራቻና ጥላቻ በመነሳትም፤
የሥርዓታቸው መገለጫ የሆነውን ኃይልና ጉልበት ይጠቀማሉ ። የአገዛዛቸው ባህርይና ድርጊት
መመስከሪያ የሆነውን ፤ አፈና፤ እስራትና ግድያ ያካሂዳሉ። ለራሳቸው መገልገያ እንዲሆን የፈጠሩትን
ህግና ድንብ እንኳ ቢሆን አያከብሩም ። ህግና ድንብ፤ የሕዝብ ሉዋላዊነትም ሆነ የህግ የበላይነት
ጉዳያቸው አይደለም። ከጫካ ስለመጡ፤ የጫካ ህግና ሥነ ልቦና ሰለባ ሆነዋል። ሆኖ መገኘትን ሳይሆን፤
መስሎ መታየትን ይመርጣሉ። አስመስሎ መታየትን በውሸትና ቅጥፈት እየለወሱ ለማቅረብ ይሞክራሉ።
3
" ፖለቲካ ማለት ውሸትና ቅጥፈት" መሆኑን ተቀብለውታል። ማታለልና ቅጥፈት፤ የአገዛዛቸው ዓይነተኛ
ብልሃት እንደሆነ ያምኑበታል። መዋሸትና ቅጠፈት፤ ራስና ማዋረድ መሆኑን ካለመረዳታቸው የተነሳ፤
ሀገራቸውን አዋርደው፤ እነርሱም ለባዕዳን ተገዥዎች ሆነዋል። የራስን ሀገር ለባዕዳ ከመሸጥስ የከፋ ምን
ውርደት ሊኖር ይችላል ? የኢትዮጵያ ህልውና ቀዳማይ- ድሃራይ የሆነውን ሕዝብ ከሀገሩ እንዲገነጠል፤
በፊርማው ከማጽደቅስ የበለጠ ምን ወንጀል ፤ ክኅደትና ውርደት ይኖራል ?
ተወደደም ተጠላ፤ ዛሬ ሀገሪቱን የሚቆጣጠሯት፤ የሚበዘብዟት እንደነኝህ የመሰሉ ግለሰቦች ናቸው።
ስለሆነም እነዚህ ግለሰቦች በግድም ሆነ በውድ፤ መወገድ አለባቸው! እንዴት? የሚለውን ጥያቄ መመለስ
ያለበት ግን፤ የሀገሩ ውርደትና ጥቃት የሚያቃጠለው ዜጋ ሁሉ እንደሆነ ማመን አለበት። ሀገርን የማዳኑ
ጉዳይ የሁሉም ዜጋ ሃላፊነትና ግዴታም ነው። መሥዋዕት የመክፈሉ ዕዳም እንደዚሁ፤ የጠቅላላው
ሕዝብ እንጅ፤ ለተደራጀው ክፍል ወይም ለተወሰነው ኃይል ብቻ የሚተው ጉዳይ አይደለም። ነፃነትን
ያህል ታላቅ ነገር በውክልና የሚፈፀም ሊሆን አይችልም። የነፃነት ትግል፤ በስማ በለው፤ ቡታ በመስደድና
በርቀት ከትትልና ቁጥጥር (በ Remote Control) የሚሳካ አይሆንም። ይህንን ጎምዛዥ ዕንቆቆ
እያንገፈገፍም ቢሆን መዋጥ ያስፈልጋል ።
እንደ አንድንድ የእግር ኳስ ቡድን አጨዋወት ዘዴ፤ የባላጋራ ቡድን ተጨዋች፤ መስመር እንዲያልፍ (ኦፍ
ሳይድ ሲስተም) በመጠቀም ድል አይገኝም። የቅርብ ክትትልን፤ የዕለት ተዕለት ቁጥጥርን፤ ወዲያውኑ
አስፈላጊ የሆኑ ውሳኔዎችን፤ በፍጥነት መውሰድንና የሚያጋጥመውንም መሥዋዕት መክፈልን
ይጠይቃል። የተቃውሞ ሰላማዊ ሠልፎችን ማድረግ፤ ለሞራል ማነቃቂያ የሚረዱ ግጥሞችንና ሽለላዎች
የትግል አካል መሆናቸው ቢታመንበትም፤ ህገ - ወጥ የሆነውን ዘረኛ ወንበዴ ማስወገድ የሚቻለው
ግን እርሱ በሚገባው ቋንቋ ሲያናግሩት ብቻ ነው። ይህንን ለማድረግ ግን፤ የተቃዋሚውን ጎራ ትብብርንና
አንድነትን ይጠይቃል ።
ዕውነቱን ፍርጥርጥ አድርገን እንነጋገር ካልን ዘንዳ ፤ መላው ዓለም ፤ በሁለት ምክንያቶች ስለ እኛ
መስማት ሰልችቶታል ። ይህን ሀቅ ደግሞ መካድ አንችልም ። የተለያዩ ምክንያቶችና ማጠየቂያዎችን ግን
መደርደርና መተንተን እንችል ይሆናል። እውነቱን ግን አይቀይረውም። ዓለም፤ በሁለት ምክንያቶች
አስልችተናል ስንል፤ ሀዘን እየተሰማን ነው ።
1ኛ. ስለ እኛ ርሀብና ጠኔ ዓለም መስማት ሰልችቶታል ።
2ኛ. ማብቂያ- ማቆሚያ ያልተገኘለት ሠላማዊ ሠልፋችንም አንግፍግፎታል ።
ሀገራችን የዓለም ኅብረተስብ አባል እንደመሆኗ መጠን፤ ችግሯን፤ ብሶቷን፤ በደሏን ጥቃቷን፤ ረሃብ
ጥማቷን፤ ርዛት ህመሟን ሁሉ ለዓለም እያሳወቀች ርዳታ መጠይቋ አያስገርምም። አያስነቅፋትምም።
ነገር ግን፤ ዘለዓለሟን፤ ራበኝ፤ ጠማኝ ፤ ታመምኩ- ደኸየሁ ፤ ተጨቆንኩ ተጠቃሁ፤ ተቆረስኩ ተበተንኩ፤
ተሰደድኩ፤ ተነጥቅሁ ወዘተ በማለት የማንነታችን መታወቂያ ልናደርገው በፍፁም አይገባም ። ይቅርታ
የማይገባው ወንጀልም ነው። እንኳንስ ባዕዱ ዓለም ቀርቶ፤ እናትም ብትሆን ይሰለቻታል ብንልም ሀቁን
መናገር በመሆኑ በዚህ የሚሞግተን ማንም ሊኖር አይችልም። 
4
ከዚህ ብሄራዊ መታወቂያችን ከሆነብን ውርደትና ሀፍረት ለመላቀቅ ቆርጠን ማነሳት አለብን ። ሁሉ
እያለን፤ ሁሉን ያጣን ሕዝቦች ሆነን፤ የዓለም ሕዝቦች መፈራረጃ መሆናችን ለሁሌም መቆም አለበት። ይህ
ደግሞ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ቁርጠኛ ውሳኔ ሊሆን ይገባል። ቆርጠን ከተነሳን ደግሞ የሚያግድን
ኃይል አይኖርም።
ወያኔዎቹ፤ ራሳቸውን የማታለል ክኅሎት ስላላቸው፤ ሌላውንም ማታለል እንችላለን ብለው ያምናሉ።
"እንኳን ጦርነት መዋጋት፤ ጦርነትን ጠፍጥፈን መስራን እናውቅበታለን " ሲሉም ይመጻደቃሉ ። ይህንን
ሀኬት ግን ፤ ኢትዮጵያ ሕዝብ " ምጥን ለእናቷ አስተማረች ! " ብሎ አሹፎባቸዋል ።
ይህ ሀቅ እንዳለ ሆኖ፤ ዛሬ፤ ከወያኔ 30 ዓመታት የሀገር ማጥፋት ወንጀል በኋላ፤ አሁንም ስለ ወያኔዎቹ
ማንነት ፤ ባኅርይና ተግባር እየደጋገሙ ማውራት ብቻ፤ የትም እንዳላደረሰ መገንዘብ ይገባል። ገና ከጧቱ
ከማለዳው ማንነቱ ስለታወቀ ጠላት እያነሱ መተረክ ፋይዳ የለውም። ሕዝቡም ማንነቱን ተረድቶ
ፈርጆታል። ወያኔ ፤ የሀገርና የሕዝብ ጠላት በመሆኑ፤ በተቻለ ፍጥነት መወገድ አንዳለበት ፈርዶበታል።
ይህንንም በራሱ በወያኔ የቀልድ ምርጫዎች ሁሉ ሳይቀር አስመስክሯል ።
ሕዝቡ፤ ወያኔን በራሱ ምርጫ ሳይቀር እንኳን፤ በተደገገሚ ያቸነፈው መሆኑ ቢታወቅም ፤ በተደጋጋሚ
ድምፁን ተነጥቋል። ወያኔም በጡንቻ እንጅ በምርጫ ፍንክች እንደማይል አሳውቋል። ምዕራባውያን
አሽቃባች አለቆቹም የሀሰት ምስክርነታቸውን ሰጥተውታል። ለወያኔ የግል ፍቅር ኖሯቸው ሳይሆን፤
ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ እንደሆነ ዓለም ሁሉ የሚያውቀው ሀቅ ነው።
በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ፤ እንደ ወያኔ ፤ ለባዐዳን ታማኝ አገልጋይ እንደሌለ ማንም ደፍሮ ሊያስተባብል
የሚችል አይገኝም ።
ወደ ሥልጣን ኮርቻ ለመውጣት ከመቆብቆብ በፊት፤ በመርኅ ላይ የተመሰረተ እምነት እንዲኖር
ያስፈልጋል። ይህ ዕምነት ፤ የሀገር ፍቅርና የሕዝብ ታማኝነትን ያጠቃልላል። ይህ መርኅ ደግሞ፤ ከወያኔ
ጋር ነብርና ፍየል ናቸው። አጥፊና ጠፊዎች ናቸው። አጥፊና ጠፊ ወደ ፊት በኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ
አይኖራቸውም። በኛ ሙሉ እምነት፤ ዘረኞች ይጠፏታል እንጅ፤ ኢትዮጵያ አትበታተንም። ዜጎቿም
አይፋጁም። አይነጣጠሉም። የዘረኞች ሟርትና ምኞት አይፈፀምም ።
የሀገር ጠላቶችን ምኞት ለማምከን ግን፤ መሥዋዕትን ዕሳቤ ያደረገ ተግባር መፈፀም አስፈላጊ ነው።
እስካሁን ይህ አልታየም። ውጤት ለማስመዝገብ ፤ ነባቢትን ወደ ድርጊት መለወጥ አለብን። ጥፋትም
ሆነ ልማት የሚመጣው በድርጊት ነው ። ወያኔዎች በድርጊታቸው ኢትዮጵያን ሲያጠፉ፤ እኛ ደግሞ
በድርጊታችን ሀገራችንን ማዳን ይጠበቅብናል። ይህንን ለማየት ሕዝቡ ይጮሃል። ሰሚ ግን አላገኘም ።
በታሪካችን ፤ በየወቅቱ ለሚመጡ መሪዎች ላይ እንደ የባኅርያቸውና ድርጊታቸው ሕዝብ ሃሳቡን ሲገልፅ
ኖሯል ፦
 " በኢያሱ ዳቦ ነው ትራሱ ፡
 በዘውዲቱ ተደፋ ሌማቱ፤
5
 በተፈሪ ጠፋ ፍርፋሪ ፤
 በመንግሥቱ ሬሳ ጎትቱ ፤
 በመለስ/ ለገሰ አገር ተቆረሰ ። "
የዱሮ መሪዎች፤ ሕዝብ ምን አለ ? እረኛ ምን ተናገረ? አዝማሪ ምን ዘፈነ ? ሀሚና ምን ለፈፈ ? አልቃሽ
ምን አስለቀሰች ? እያሉ ከሞላ ጎደል፤ የሕዝብን አመለካከት፤ ቅሬታና ተቃውሞ፤ የሚያዳምጡበት ዘዴና
ብልሃት እንደ ነበራቸው አዛውንት አባቶች/ እናቶች ያወጋሉ። ይተርታሉ። ለትውልድ ያስተላልፋሉ ።
ዛሬ ያ የለም ። ያ መቅረቱ ብቻ ሳይሆን፤ የዓለም ኅብረተሰብ ፤ በተራቀቀው የመገናኛ ቴክኒዮሎጅ
እየተጠቀመ በሚነገገርበት ዘመን፤ ወያኔዎቹ፤ የኢትዮጵያን ሕዝብ፤ የዚህን መገናኛ ጥብበ ተጠቃሚ
አንዳይሆን ከልክለውታል ። ከውጩ ዓለም ጋር እንዳይገናኝ ፤ የኢንተርኔት፤ የሴል-ፎን፤ የፌስ -ቡክ
ሌሎቹን ሶሻል ሚዲያና ውይይትን ሁሉ ዘግተውበታል ። ኢንፎርሜሽን/ እውቀት ኃይል መሆኑን
ስለሚረዱት፤ ይህንን ኃይል ሕዝቡ እንዲያገኝ አይፈልጉም። የአገዛዝ ስልታቸው፤ ከፋፍለህ ግዛ ብቻ
ሳይሆን፤ አደህይተህ፤ አድንቁረህና አዳክመህ ግዛን ጭምር ያካትታል ።
ቢጽፉት፤ ቢናገሩት፤ ቢያውቁት ቢያሳውቁት፤ ቢረዱት ቢያስረዱት፤ ቢያለቅሱት ቢያስለቅሱት ፤ የሀገራችን
ዘርፈ-ብዙ ችግር እንዲሁ በቀላሉ ሊፈታ አይችልም። ሊፈታ የሚችለው፦
1ኛ. ኅብረትና ትብብር ወሳኝና አንገብጋቢ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል።
2ኛ፣ ኅብረትና ትብብር እንዲመጣ ከተፈለገ፤ እርስ በእርስ መጠላለፍ መቆም አለበት ።
3ኛ. ነበቢትን በድርጊት ካላስደገፉት ውጤት አይመዘገብም ።
4ኛ. የውጭ እርዳታን፤ እንደ ዓይነተኛ የትግል ስልት መቁጠር ከንቱነት ብቻ ሳይሆን፤ የዋህነትም ጭምር
ነው።
5ኛ. በመካሄድ ላይ ያለው ሕዝባዊ አመፅ፤ ሁሉንም ባማከለ አመራር ካልተመራ፤ የተፈለገውን ውጤት
ለማስመዝገብ ይቸግረዋል። የአንዱ ክፍል ትግል የመላው ሕዝብ ትግል አካል መሆኑን አምኖ መቀበል
አዋቂነት ነው ።
6ኛ. ይጓተትም ይፍጠንም፤ የመጨረሻው ድል አድራጊ፤ የመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል መሆኑን አምኖ
መቀበል ያስፈልጋል !
ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች ! 
MP-  LEUL   KESKIS

 

04-04-2016  -

 

 

 

 

 

የተቃዋሚ ሚዲያዎችና ድርጅቶች ኢትዮጵያን ለማበጣበጥ የተነሱትን የኦሮሞ ፋሺስቶችን እያገዙ ናቸው!
ጌታቸው ረዳ (Editor Ethiopian Semay)

Getachew Reda -Editor Ethiopian semay
እንደ ወትሮው ወድ ወንድሞችና እህቶች የደብዳቤ መልእክትና ስልክ በመጻፍና በመደወል፤ በርታ ብላችሁ ላበረታታችሁኝ  ወገኖች ጊዜአችሁን ሰውታችሁ ለምታበረክቱልኝ አበራታች ልሳን ሁሉ ዛሬም እጅግ አመሰግናለሁ።

ይህ ጽሑፍ ካለፈው ክፍል 1 ‘ቅር ሳይላቸው የሚናደፉ ፖለቲከኞች’ ከሚለው ተያያዥነት ያለው ቀጣይ (ክፍል 2) ትችት ነው። በርካታ ፋሺስት ግለሰቦችና ድርጅቶች ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ በአገራችን ተከስተዋል። በነዚህ ፋሺሰት ግለሰቦችና ድርጅቶች ምክንያት በሚሊዮኖች እና ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለስደትና ለሞት ተዳርገዋል። ከነዚህ ፋሺሰቶች ውስጥ ግምባር ቀደምትነቱን የያዙት የወያኔ ትግሬ እና ብዙዎቹ የኦሮሞ ድርጅቶች አሉበት።

ሁለቱም ድርጅቶች እጅግ አሰቃቂ የሆነ በዓለም የፍርድ ተቋማት የሚያስጠይቃቸው በአማራ ማሕበረሰብ ላይ “የዘር ማጥፋት” (ጀነሳይድ) ወንጀል ፈጽመዋል። ይህ ወንጀል በአማራ ማሕበረሰብ ለመፈጸምም ሆነ ኢትዮጵያ እንደ አገር አንደማትቀጥል ለማበጣበጥ በፖሊሲያቸው የቀረጹት መርሃ ግብር ተከትለው ነበር የፈጸሙት። ለዚህም ሳይፈሩና ሳይሸማቀቁ እስካሁን ድርስ ድርጊቱ ለመፈጸም ወደ ሗላ እንደማይሉ አሁን እየፈጸሙት እንደሚገኙ የነዚህ ድርጅቶች ሰለባ የሆኑ በሕይወት የተረፉ ጉዳተኞች ከሚናገሩት የአውድዮ፤ የፎሮግራፍና የጽሑፍ ማስረጃዎች ማረጋገጥ ተችሏል።

በተለይ ሽግግሩ መንግስት ምስረታ በመሪነት የተካፈሉ የአሮሞ ማሕበረሰብ ግለሰቦች፤ በኦፒዲኦ፤ በኦነግና በእስላማዊ ኦሮሞ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ በወንጀሉ ስራ የተካፈሉ የበላይና በታች ወታደራዊ/የሽምቅ ተዋጊ እና ነጋዴ ግለሰቦች የነበሩ፤ ዛሬ አሜሪካና አውሮጳ በስደት ተሰግስገው እንደሚገኙ፤ ጉዳዩ የሚከታተሉ አገር ወዳዶች ባጠኑት መሰረት አድራሻና የሚሰሩበት ቦታ ከነፎቶግራፋቸው እነ ማን አንደሆኑ አይቻለሁ። ግድያውና ጭፍጨፋው ሲፈጸም በመሪነት የነበሩና በወያኔ ፋሺስታዊ ስርዓት በሚኒሰትርነትና እና አስተዳዳሪነት ደራጃ ተሹሞው፤ የኦሮሞን ማሕበረሰብ ወክለናል ብለው ድርጊቱ ሲፈጸም ግፋ በለው ሲሉ የነበሩ ከፍተኛ የኦነግ ፖለቲካ መሪዎች፤ ዛሬም ‘ሳይጸጽታቸው’ነባርና አዳዳስ የተለያዩ የኦሮሞ ድርጅቶችን በመምራት “አጼ ምኒሊክን” በመወረፍ “አማራን በመወረፍ” “አገራችን ኢትዮጵያን በመዝለፍ” በየፓልቶክና ድረገፆች በመጻፍና በሚሰጡት ቃለ መጠይቅ እያደመጥናቸው ነው። 

ይግረም ብለው ድግሞ፤ ተቃወሚ ነን የሚሉ ጥቂት ግለሰቦች፤  “እኛም አማራዎች ነን” የሚል መግለጫ ሳያወጡ፤ ዛሬ ‘እኔም አሮሞ ነኝ/እኛም ኦሮሞዎች ነን” የሚል አድላዊ መግለጫ እያስደመጡን ነው። በትግሬዎችና በኦሮሞ ፏሺስት ግለሰቦችና ድርጅቶች በሚሊዮን የተፈጀው አማራ፤ ሚስቱን በወሮበላ ኦሮሞዎችና በትግሬ ወሮበላዎች የተደፈረችበት አማራ፤ ንብረቱን የተነጠቀ አማራ፤ ለም መሬቱ የተነጠቀው አማራ፤ ሲያለቅስ እያዩ ፤እየሰሙ “እኔም አማራ ነኝ፤እኛም አማራ ነን” ብለው ፈርመው መግለጫ ያለማውጣታቸው ይገርማል።

ይህ ኦሮሞ የተባለ ማሕበረሰብ እንዴት ዕደለኛ ነው? ከ16ኘው ክፍለ ዘመን ጅምሮ በወረራ የተያዘውን መሬት እያደር ባለቤት ሆኖ፤ ከዚህ እንዳታልፉ እያለን ነው። በ1983 ኣ/ም ደግሞ በጠመንጃ ሃይል በወያኔ ፈቃጅነትና ሻጥር/ኮንስፒራሲ ሰፊ መሬት በካርታ ተከልሎለት ባለቤት ሆኖ “ማንም ከዚህ እንዳያልፍ እያለ/ ’ኦሮሚያ ኬኛ’ ‘መፈክር’ ከተማሪዎቹ ጋር አብሮ ሲጮህ አይተናል። 

“አማራ ጡታችንን ቆረጠን” ብሎ ኦኖሌ የተባለ የፈጠራ ሃውልት ተመስርቶለት፤ በጭፈራ ተደስቶ አማራን የሚዘልፍ፤ የሃሰት ሃውልት አሜን ብሎ ተቀብሎ የመኖሩ ጉዳይ ሳስበው፤ዛሬም ‘እኔም ኦሮሞ ነኝ’ የሚሉ ትግሬዎች ማግኘቱ ዕድለኛ ነው ያሰኛል። ወይ ምስኪኑ አማራ ሞት ብቻ ሳይሆን ስጋህንም አጥንትህንም በሰው ልጆች እንደ ጅብ ተበላህ! አማራ ሆይ ማን ይጩህልህ?ማን ይጨነቅልህ? ምንስ ይበጅህ ይሆን!
 
በጣም የሚገርመው ደግሞ “ዊኪ ፔዲያ” በሚባለው ድረግጽ ስትገቡ “ክራይም ኢን ኢትዮጵያ/ የወንጀል ዓይነቶች በኢትዮጵያ” በሚለው ርዕስ  ውስጥ 10 የወንጅል ዓይነት/ካታጎሪ ድርጊቶች በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ መፈጸማቸው ሲገልጽ “በሚሊዮኖች ነብሳት የቀጠፈው በኦሮሞ ድርጅቶችና በወያኔዎች የተፈጸመው፤ በአማራ ማሕበረሰብ የተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ /ጀነሳይድ/” አንድም የጠቀሰው ነገር የለም። እስከዚህ ድረስ ምሁራኖችና ተቃዋሚ ድርጅቶች ስራቸውን እንዳልሰሩ ማየት ትችላላችሁ። ወንጀል ተብለው የተዘረዘሩት ‘ስርቆት፤ጠመንጃ መተኮስ፤ በሴቶች ላይ አመጽ፤ ወዘተ……ወዘተ…ናቸው። እንግዲህ በአማራ ገበሬ ቀረጥ/ታክስ ተመግበውና ተምረው የሕግ ባለሙያ የሆኑ ምሁራኖቻችን ምንኛ “የትልቁ ዳቦ ሊጦች” መሆናቸወን መገመት አያቅታችሁም።

ይህ እንዲህ ሲሆን፤ አገር ውስጥ ያሉ በወያኔ ስር ተሰግስገው ባንድ በኩል የወያኔ ተላለኪነት ሥራቸውን ሲያከናውኑ፤ ባንድ በኩል ደግሞ ‘ኦ ፒ ዲ ኦ’ በሚል ስም የሚጠሩ ‘ድብቅ’ ኦነጎች ሆነው፤ በአማራ ሕብረተሰብ የተፈጸመ የዘር ፍጅት ወንጀላቸውን ለመደበቅ ሲሉ፤ ተበዳይ መስለው ኦሮሞ “በምኒልክና በአማራ ነፍጠኞች” የኦሮሞ ሴቶች “ጡት” ተቆርጧል እያሉ በታሪክና በራሳቸው ሊቃውንት ሳይቀር የተጻፈና የተረጋገጠ የራሳቸውን “የመስለብ ባሕል” ወደ አማራው በማላከክ “ኦኖሌ” የሚል ጥላቻን የሚያድስ፤ የውሸት ሃውልት አቁመው “የዛሬ ወጣት ኦሮሞዎች” ኢትዮጵያዊነታቸውን አስክደው፤ “ኦሮሞ ነኝ” እንዲል እና “ኦሮሚያ የሚባል አገር እንጂ፤ ኢትዮጵያ/አቢሲኒያ/አበሻ ከሚባል አገር አይደለሁም” እንዲል በመስበክ አስክደውታል።

የራሱን ባንዴራ አስሰፍቶ ሲያውለብልብና በላቲን ፊደል የሚጻፍ ኦሮሚኛ በትምህርት ገበታ እያስተማሩ፤ ከተቀረው የኢትዮጵያ ማሕበረሰብ የሚግባባበት ቋንቋ አጥቶ፤ ‘በማይታይ ግምብ እራሱን አጥሮ’ “ደንቁሮ እንዲቀር” በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ትውልድን የማደንቆር የወንጀል ድርጊት እየሰሩ ይገኛሉ። አገር ደርሰው የመጡ ሰዎች ሲነግሩን እጅግ ያሳዝናል። 

እነዚህ ፋሺስቶች ሁሉም እንደ የወንጀል ሱታፌአቸው እስከዛሬ ድረስ ፍርዳቸው ሳያገኙ እየቆጨንና እንዴት ወደ አለም ፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለባቸው ጥቂት አገር ወዳዶች ተጨንቀው ተጠብበው ሌት ተቀን ሲጥሩ፤ ተቃዋሚ ነን የሚሉ ግን ‘23’ አመት የወያኔን ዕድሜ እያራዘሙ፤ ሕብረተሰባችን ሲያጃጅሉ ነበሩ። ዛሬም ከማጃጃል ተግባራቸው ሳይቆጠቡ “እኔም/እኛም ኦሮሞ ነን/ነኝ” እያሉ ኦሮሞ አሁን ያለበትን ማሕበራዊ ስነልቦና ሳያጤኑ “ከኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት” የተነጣጠለበትን ክር ተበጥሶ እያዩ ዛሬም ስለ ኦሮሞነት እየሰበኩ፤ የተገንጣዮችና የፋሺስት መርሃ ግብር በመደገፍ ላይ ናቸው።

ተቃዋሚዎቹ ምንም እርባና እንደሌላቸው ለብዙ አመታት ስከራከር ማመን እምቢ ብለውኝ፤ እኔን ሲዘልፉ የነበሩ ሁሉ “ተቃዋሚዎቻቸውን” ወያኔን ከስልጣን ሊያስወግዱልን ነው እያሉ ወደ ውጭ አገር እያስመጡ ሲያሞካሽዋቸው፤በየሬስቶራንቱ እያዞሩ ሲመግቧቸው የነበሩትን ሁሉ ዛሬ ውጤታቸው ምን እንደሆነ አይታችሁታል። ዛሬም ቃሌ ያው ነው። ተቃዋሚ የሚባል ማጭበርበሪያ ምናልባትም አንዳንዶቹ ወያኔ ያስሰለፋቸው ሆነው ብዙዎቹ ግን በፍርሃት የተሸበቡ፤ “ሰላመዊ ሰልፍ” ሳይሆን “ሰላማዊ ዕንቅልፍ” ሲለጥጡ የነበሩ ዛሬም እንቅልፍ ላይ የሚገኙ ናቸውና ፤በዚህ እርማችሁን አውጡ!

ዛሬ ለበርካታ አመታት ስነግራችሁ የነበረውን ሃቅ እውነታነቱ ኮለል ብሎ እየታዬ ነው። ከጥቂቶች በቀር አብዛኛዎቹ “በተለይ ዋና፤ዋና የሚባሉ ሚዲያዎች” ዛሬ እየዘገቡትና እየደሰኮሩት ያሉት በሚገርምና ባስደንጋጭ ሁኔታ የምታዩት ያንኑ ሳስጠነቅቃችሁ የነበረውን የጠላት ፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ሆነው ሚዲያቸው በተገንጣዮች ፕሮፓጋንዳና ቃለ መጠይቅ ተጣቧል። የኦሮሞ ተገንጣይ ፋሺስት ድርጅቶች የኢትዮጵያን ተቃዋሚና ሕብረተሰብ ‘ሳብቨርት’ የማድረግ የመጀመሪያ አጀንዳቸው ባልጠበቁት እምርታ ተቃዋሚ ሚዲያዎች እያሳኩላቸው ነው። ተሸናፊዎቹ እራሰቸው ተምበረካኪ ሆነው ሕዝባችን ለተገንጣይ ፕሮፓጋንዳ እንዲንበረከክ እየጣሩ ነው።

ሕዝባችን የዘመናችን የባንዳዎች መልክ ተለዋዋጭ በመሆኑ ተሎ ለይቶ ለማወቅ እንደቸገረው ብዙ ምልክቶች እናያለን።አንድ ወዳጄ አንደጠረጠረው፤ አንዳንዶቹ የሚዲያ በለቤቶች፤ ትውልድ ሐረጋቸውና ብዙውን እድሜአቸው ያደጉት ኦሮሞ አካባቢ ስለሆነ  ኦሮሞ ጋር የተገናኘ ሆኖ ‘አሁን አሁን’ ሳስበው “የኦነግ” ሰላዮች ሳይሆኑ አንዳልቀሩ እጠረጥራለሁ ብሎኛል።

ለበርካታ አመታት አማራው በወያኔ/ኦነግ/ሻዕቢያ እና አሽከሮቻቸው አማካይነት በፖሊሲ ተቀይሶለት በላዩ ላይ “ጀነሳይድ” የዘር እልቂት እንዲፈጸምበት ሲወሰን፤ በትምህርት ዓለም ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ፤ ጫካ ከወጡበት አንስተው በተስማሙት መሰረት፤ አማራው ጭፍጨፋ ሲፈጸምበት፤ተቃዋሚውና በተቃዋሚነት ቆመናል የሚሉ ‘የሃሰት ተቃዋሚ’ የዜና ማሰራጫ መደብሮች/ድረገፆች/ራዲዮኖች፤ አማራው ሕብረተሰብ በተጠቀሱት “ነብሰገዳዮች” እንደበግ አንገቱ በቢላዋ ሲታረድ፤ “ሆን ብለው” የኢትዮጵያ ሕዝብ እና የአማራ ወጣት ዜናው እንዳይሰማውና በነብሰ ገዳዮቹ ላይ “የአመጽና የሕግ ጥያቄ” እንዳያነሳ ስለ “ዲሞክራሲና መድበለ ፓርቲ ግንባታ” *ብቻ* እንዲያተኩር እየሰበኩ የአማራው ‘ደምና ሬሳ’ የትም ፈስሶ እና ተጥሎ እንዲቀር ከፍተኛ ድርሻ አድርገዋል።ለዚህም ተጠያቂዎች አድርጌአቸዋለሁ።

ተቃዋሚዎቹ፤ጋዜጠኞቹ እስርቤት የገቡም ያልገቡም፤አብዛኛዎቹ ሲነታረኩበት የነበረው ንትርክ “ዲሞክራሲ…፤ ዲሞክራሲ፤….ዲሞክራሲ..ሕብረት፤አንድነት፤ጥምረት፤” በሚል እራሳቸው ተጃጅለው አዲሱን ትውልድ አጃጅለውታል። ስለ አገር፤ስለ ሕዝብ ምን እና ምን ግምባር ቀደም አጀንዳ ተቀርጾላቸው ለትግል መቅረብ እንዳለባቸው ለሕዝቡ የቀረጹለት የማታገያ ስልትና የመዳረሻ ምዕራፍ የላቸውም። ተቃዋሚዎች ወጣቱን የቀረጹት “ዲሞክራሲ” የሚባል “የሥልጣን ጥመኞች፤ ሃሰተኛ ልሂቃን፤ ፋሺስቶችና ናዚዎች፤ ብዙሃን በጥቂቶችና በግለሰቦች መብት የሚጫኑበት፤ እራሱ ፈጥሮ እራሱን የሚገድል ሥርዓት” ማስፈን አለብህ እያሉ ሲያጃጅሉት፤ 

ወያኔ ደግሞ “ከሕብረተሰቡ እቅም በላይ የሆኑ ያጌጡ ልብሶችና መኪኖች አገር ውስጥ እንዲሸጡ በማድረግ፤ያንኑ ለማጌጥ ሲል፤ ግድያና ንቅዘት እንዲገባ በዘዴ ሕሊናውን በመጥለፍ፤ ጫት፤ሽርሙጥና፤መጠጥ፤ የወንዳገረድ ዝሙት፤ስርቆት፤ሀሰት፤ማጃጃያ የሆኑ ልብን የሚነጥቁ የመዝናኛ፤ የቀልድና የዳንስ መድረኮች፤ የቁንጅና ውድድር፤የዝሙት ፊልሞችና ዕፆች፤ እንዲሁም አክራሪ ሃይመኖቶችን…..” የመሳሰሉ ማታለያ ስልቶችን ‘በአዲሱ ዓለም ሕግ’ መሪዎች፤ አገር ለማፍረስ በተሰማሩ በውስጥና በውጭ አገር ሰላዮች እየተመራ ፤ እነዚህን አታላይ ስልቶችን በየከተማው የሚዘረጉለት “የሰው አሳማዎች” በመቅጠር እንዲስፋፉ በማድረግ ፤ሕብረተሰቡ ሥልጣኑን እንዳይቀናቀኑት አደንዝዞአቸው ይገኛል።

ካለይ የተጠቀሱ ‘አገር ገዳይ’ ስልቶችን ከኢምፔሪያሊስቶቹ እና አሽከሮቹ የምንጠብቀው ተልእኮ ነው። ያልተጠበቀው ግን ‘ተቃዋሚ ነን” እያሉ “አገር ለመግደል” ተራችሁ ጠብቁ ተብለው “በመጠባበቅ ለይ ያሉ”  በሁለተኛ ዙር የተመደቡ ጸረ ኢትዮጵያ ሃይሎችን “ድረገጾቻቸውና ራዲዮኖቻቸው” ነፃ በመልቀቅ “የድምጽ ማጉያዎቻቸው” ሆነው በማገልገል መሆናቸው ደጋግመን ስንታዘብ እንቆቁሉሽ ሆኖብናል።

ተቃዋሚዎችና ሚዲያዎቻቸው ለኦሮሞ ፋሺስቶች መቆማቸው አዲስ አልነበረም። ለምሳሌ በግልጽ ክልልን መሰረት ያደረገ የነገድ/ኤትኒክ ፌዴራሊዝም የተባለ “የፋሺስቶች አስተዳዳር” እንደግፋለን ብሎ በግልጽ መግለጫ ያወጣ ECADF የተባለው ዛሬ በግንቦት 7 ዕዝ ስር የሚንቀሳቀስ ድረገጽ Ethiopia After Meles: International Crisis Group report
Posted by: ecadforum  August 22, 2012  በሚል ርዕስ ያሰፈረውን እንመለክት፤

“In recent years, Meles had relied ever more on repression to quell growing dissent. His successor will lead a weaker regime that struggles to manage increasing unrest unless it truly implements ethnic federalism and institutes fundamental governance reform.” ሲል የፋሺስቶችን የነገድ ፌደራሊዝም ሕጋዊ ሆኖ ቀጣይ እንዲሆን በመግለጫ አቋሙን ነግሮናል። ኢትዮጵያ ሰላም ለማምጣት “ፋሺስታዊና አፓርተይዳዊ የሆነ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ላይ ሲመሰረት ነው ብሏል።
 ቀጠል ያደረግና ፦ “TPLF has become increasingly repressive, while failing to implement the policy of ethnic federalism it devised over twenty years ago to accommodate the land’s varied ethnic identities.” ሲል በ1925 በጣሊያኖች፤ ዛሬ ደግሞ በ1983 በወያኔ እና ኦነግ ፋሺስቶች የተጻፈው ሕገመንግሥት የደነገገው ኢትዮጵያን ለመበተን የታቀደው “የነገድ ፌደራሊዝም” ሕጋዊ ባለመሆኑ፤ ይብልጥ ሕጋዊነት እንዲሆን ፋሺሰትነትን ተግባር ላይ በይብልጥ እንዲተገበር ደግፏል። 

ይህ ድረገጽ እነ ማን እንደሚያስተዳድሩትና ጹሑፉ በማን እንደተዘጋጀ፤ የማን አቋም መሆኑ ልታውቁት የሚያዳግታችሁ አይሆንም። አስገራሚው ደግሞ ተቃዋሚዎች የተበታተኑ ስለሆኑ እባካችሁ የውጭ አገር ሃይሎች ገብታችሁ አስታርቁን ሲል እንዲህ ይላል፡
 
“The political opposition, largely forced into exile by Meles, will remain too fragmented and feeble to play a considerable role, unless brought on board in an internationally-brokered process.” ይላል፤

 ለዚህም ይሆናል በሻዕቢያ የሚመራው ግንቦት 7 የተባለው “ኢሳት” በሚባለው ሚዲያው በኩል የኢትዮጵያ ጠላቶች የሆኑት እነ ሄርመን ኮኸንን ወደ መድረክ በመጋበዝ ምን ትመክረናለህ እያሉ ለዳግም ጥፋት በመጋበዝ ስናደምጣቸው የከረምነው። ለነገሩ ኸርመን ማን ነው? ብላችሁ ብትጠይቁ ኸርምን ኮኸን የሚከተለው የራሱ መግለጫ ከሰጠ በሗላ በቢሲ ተጠይቆ
የመለሰው መልስ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ፡

በፎቶግራፉ ላይ የሚታየው ሰነድ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ወዳጄና መምህሬ የነበሩት ክብሩ ፕሮፌሰር አለሜ እሸቴ ከጣሊያን አገር የላኩልኝ ሰነድ ነበር።ስለሆነም ለባለቤቱ ምስግና እቸራለሁ።በሰማይ ነብሳቸውን በሰላም ያኑርልን።

እንዴት በሕግ ማንነቷን አስመስክራ ጸንታ የቆየች ሉአላዊት አገር ፤ እንዲህ ያለ የሞራልና የሕግ ጥሰት ትፈጽማለህ? ተብሎ በቢሲ ሲጠየቅ የHerman Cohen መልስ :-
 “It does not bother me: No American Lives are involved.. No American lives are involved” ነበር ያለው። 

እሱም ኢሳት በተባለው ሚዲያ ባዘጋጀው መድረክ ተጠይቆ “ጄምስ ቤከር” (የቡሽ አስተዳዳር የውጭ ጉዳይ ሚኒሰቴር የነበረ ነው) ኢትዮጵያን ለምን ትበታትናታለህ ፤ከሕግ ውጭ ነው እየተደረገው ያለው ብሎ ሲቃወመኝ፤ ዛሬ ስሕተት እንዳደረግኩ ገብቶኛል። እርሱ በኮዞቮ እኔ ደግሞ በኢትዮጵያ በደል ፈጽመናል። ሁለታችን ስሕተት አድርገናል፤ ሲል ኤርትራን ማስገንጠሉም በይፋ ጥፋት መሆኑን አምኗል።

የውጭ ሃይላት ኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት አመጽ ትክክል እንዳልነበረ በይፋ ሲያምኑ፤ ተቃዋሚ ነን የሚሉን ደግሞ ያንኑ ዓመጽ እንዲደገም የፋሺስቶች ማሳሪያና ልሳን ሆነው መድረካቸው በፏስቶች እና ተገንጣዮች ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራጩ መድረካቸው ተጨናንቋል (አንዳንድ ሰሞንማ በሚያስግርም ሁኔታ ዋና፤ዋና የሚባሉት የተቃዋሚ ሚዲያዎቹ የኦነግ ድረገጽ እስኪመስል ድረስ ነው ባንዴራቸው፤መሪዎቻቸው፤ፕሮፓጋንዳቸው፤መግለጫዎቻቸው እየተለጠፈ ሲጣበብ የምታዩት)። 

ወረርሺኙ በዚህ ሳያቆም ወይንም ሴራው በዚህ ሳያቆም፤ አገር ውስጥ ያሉት ደግሞ ከኦሮሞ ፋሺስቶች ጋር ግምባር በመፍጠር ኤትኒክ ፌደራሊዝምን እና የግንጠላ ግባቸው ካደረጉት እና ኦነሌ ሃውልት ሲገነባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እና እጅ ከነበራቸው የጋር ግምባር መፍጠራቸው ነግረውናል። ዜና እቅራቢዎች እንዲህ ይላሉ፦
“የግንቦት ሰባት ኣርበኞች ግንባር መሪ ፕሮፈሰር ብርሃኑ ነጋም ሁሉም ከያለበት ጥያቄውን እያነሳ ትግሉን መቀላቀል እንዳለበትና ከኦሮሞ ተማሪዎች ጎን እንዲቆሙና ለነጻነታቸው እንዲታገሉ ትብብር ኣስፈላጊ መሆኑን ኣጽኖት ሰጥተው ጥሪ ኣቅርበዋል፣ በሃገር ውስጥም የሰማያዊ ፓርቲ ከኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግሬስ (ኦፌኮ) ጋር በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ታውቋል።”

እንግዲህ የኦሮሞ ተማሪዎች ጥያቄ ምንድ ነው? ካሁን በፊት በዝርዝር ገልጫለሁ። ኦሮሚያ ኬኛ፤ ሱሉልታ ኬኛ፤ አዳማ፤ቡራዩ፤አምቦ……ኬኛ ወዘተ ኬኛ፤ ….ወዘተ ኬኛ ወዘተ……ወዘተ…” ነው። በፋሺስቶቹ ካርታ እና የክልል መስረታ ደምብ የታጠረው የመሬት/ንብረት/ማአድን/ደን/ግጦሽ ሁሉ የኢትዮጵያዊያን ሳይሆን፤ ባለቤቱ “ኦሮሞ የተባለ ኦሮሚያ አገር/ብሔር የሚኖር ዜጋ መሬትና ንብረት ነው” ብለውናል። ስለሆነም፤ ይላሉ የኦሮሞ ወጣቶች በመፈክራቸው ያደመጥነው፤ “ኖ ሞር ኢምፔሪያል ኢትዮጵያ! ኖ ሞር ሳብጁጌሽን! ኦሮሞስ ቱ ዘ ኦሮሞስ! ፍንፍኔ ኬኛ! አዳማ ኬኛ!.... ሲሉ ተደምጠዋል።

ከዚህም በማከታታል፤“በኢትዮጵያ ስም የሚሸቅጥ የፖለቲካ አጭበርባሪና ተምበርካኪ” የሆነው ሰማያዊ የተባለው ተቃዋሚ ግምባር ፈጠርኩ ብሎ፤ የጠባብ ብሔረተኛ ኦሮሞዎች የሚመሩት “ኦፌኮ” የተባለው መሪዎቹና መስራቾች ደግሞ (እነ በቀለ ገርባ..ጌታቸው ጂጊ (ይህ ጌታቸው ጂጊ የተባለ ማሃይም የሆነ ግለሰብ፤ ባልተገራና ባልበሰለ ማይም ጭንቅላቱ የሚያወጣው ‘የሚሊሺያ’ ቃላት ብታደምጡ እጅግ ያስተውካችሗል።ይህን በዶክተርነት ለማስተማር ገንዘብ ከፍላ ያስተማረቺው አገር በከንቱ ገንዘቧን መቃጡሉ እጅግ ያስገርማል)፤ቡልቻ ደመቅሳ…ወዘተ) የተባሉት ደግሞ ተማሪዎችን በመከተል፤ ኢንቬስተሮቹ እየገፉ በመጡ ቁጥር’ ኦሮሞ ባሕልና ቋንቋ ይበረዛል፤ ኦሮሞ የሚባል ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ዜጎች ከተደበላለቀ ባሕሉ ሊጠፋ ነው (እነ በያን አሶባ……ኦሮሞ ሚዲያ ኒውስ በተባለው ቲ/ቪ ቀርበው የሚናገሩት ብታደምጡ ትገረማላችሁ) ሲሉ በግልጽ ነግረውናል።

አሁን ያለው አዲስ አበባ ተብሎ በአማራዎች የሚጠራው “ፍንፍኔ” ገና ሲመሰረት የኦሮሞ ዋና ከተማ የነበረ ነው፤ይላሉ። (አትሳቁ እባካችሁ፤ከስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በስተጀርባ ተቆፍሮ የተገኘው የ15ኛው ክፍለዘመን የዳዊት ቤተመንግሥት ባለፈው ጊዜ እንድታዩት የዘረጋሁትን የቅርስ ምስክር ቪዲዮ አስታውሱ። የነ አብርሃ አጽብሃ ጥንታዊ ቤተክረስትያናትን ሳንጠቅስ ማለት ነው። በ16ኛው ክ/ዘመን እነ ፋሲል፤ እነ ሃመልማል፤ አማራዎች፤ትግሬዎች አገዎች ወዘተ መሪዎችና ጦርሰራዊቶች… ከወራሪ የጋላ ዘላ ጦሮኞች ጋር  ‘ዛሬ ጋላዎች በወረራ ከያዟቸው ወዲህ ስማቸው ቀይረው “ሓረር፤ባሌ፤ጅማ፤አርሲ…’  እየተባሉ በሚጠሩ አካባቢዎች ምን ዓይነት ጦርነት እንዳሳለፉ በታሪክ የተመዘገበ፤ነገስታቱ ትተውልን የሄዱ ግጥሞችና የታሪክ ሃቅና ቅርሶች ማየት ችለናል። )

፤አማራዎቹ እነ ምኒሊክ፤ ኦሮሞ ኗሪውን በግፍ ጨፍጭፈው አባርረው አገራችን ይዘው፤ ወደ ዳር ገፍተው፤ አሁን ‘ፍንፍኔ/አዲስ አበባ ለማለት ነው’ በመሃል አገር ሰዎች ተጠቅጥቆ “አማርኛ” ብቻ  ነው በበላይነት የሚነገረው፡ ስለሆነም እንዲህ ከተማዋ እየገፋች ከሄደች፤ አርሲ ፤ባሌ፤ ወለጋ፤ሐረር፤ጅማ ድረስ እየሰፋች መጥታ “ኦሮሚያ’ የሚባል አገርና ባሕል፤ቋንቋ፤አገር፤ሕዝብአይኖርም፡ ስለዚህም “ማሰተር ፕላኑ” ማንነታችን ስለሚያጠፋ ተቃወመነዋል።ብለዋል።” አስገራሚ !!!!!!!

ይህ ደግሞ በየሚዲያው፤ በቪ ኦ ኤና ፋሺሰት ፕሮፓጋንዳ በሚያነፍሱ የተቃዋሚ ሚዲያዎች በብዛት ኦሮሞ የሚባል ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ አገር አስመስለው እያቆነጃጁ ኢምፓየርዋ ኢትዮጵያ፤ ኦሮሚያ የተባለቺዋን አዲስ አገር/ብሔር የወረረቻት አድርገው እያጋነኑ ከተገንጣዮቹ ፕሮፓጋንዳ በበለጠ እያስጮኹ እየዘረጉት ነው። ከዚያ በፊት በሌላ አካባቢ እንዳልተፈጸመ፤ ኦሮሞ ጋር ሲደርስ ግን ጭሱ ሰማይ አድርሰውታል።

ይቀጥልና ሲያትል በሚባለው ከተማ የሚኖሩ የኦነግን ፕሮፓጋንዳ በማራገብ የታወቁ ግለሰቦች ያሉበት፤ በተቃዋሚ የሚታወቁ ስብስቦች፤ ካሁን በፊት ባዘጋጁት ስብሰባ ላይ “አማራ ማሕበረሰብ ሲጨፈጨፍ የተውለበለበች የነብሰገዳዮች “የፋሺስቶቹ ባንዴራ” የሆነቺውን የኦነግ ባንዴራ አዳራሽ ውስጥ አብራ ከኢትዮጵያ ሰንደቃላማ ጋር ካልተውለበለበች፤ ስብሰባው አይካሄድም የሚል አቁዋም ይዘው ከፋሺስቶች ጋር አብረው የኢትዮጵያ ሰንደቃላማ እንዳይውለበለብ ማድረጋቸው ብዙ ጊዜ የተቸሁበትን አስታውሱ። ይህ ሁሉ ጸረ ኢትዮጵያዊነት ርብርብ ተደምሮ የምትወስዱት ግንዛቤ፤የኦሮሞ ፋሺስታዊ ብሔረተኞች ጉልበት እያገኙ የሄዱት በራሳቸው ጥንካሬ ሳይሆን በወያኔ እና በተቃዋሚዎች እርዳታና ሱታፌ “ኮምፐሮማይዝ/ሰጥቶ መቀበል” በሚባል ስልት” እንደሆነ የሚካድ አይደለም።

ከመለመሉትና ካጃጃሉት ማሕበረሰባቸው ውጭ ወጥተው ሌላውን ሕዝብ ማሳመን ያልቻሉ፤ በጦር ሜዳ “ተሸንፈው” እግሬ አውጪኝ ብለው ወደ ውጭ አገር ሸሽተው በስደት የምጽዋት ኑሮ እየኖሩ፤ “የአውሮጳ ብርድ አልቻልነውም ፤ እባካችሁ አገር አንኳ እንግባ ፍቀዱልን” ብለው ወያኔን ለምነው አትገቡም ተብለው የተፈነፈኑ/የሚያነሳቸው ያጡ/ የተነፈጉ የፖለቲካ ጡረተኞች” መሆናቸውን እያወቁ፤ ዛሬም አገርን በማስገንጠል ሴራ ተሰማርተው፤ ዛሬም አለን፤ አለን ብለው ከሞቱበት ህይወት ወጥተው ነብስ እየዘሩላቸው ያሉት ተቃዋሚዎች ተጠያቂዎች መሆናቸው እንዲሰመርበት እፈልጋለሁ።

ተቃዋሚዎቹ ሚዲያዎች የጠላትን ፕሮፓጋንዳ ከማናፈስና ሕብረተሰቡ ከመበረዝ አልፈው፤ ተቃዋሚ ፖሊተካ ድርጅቶች ደግሞ ከፋሺስቶቹ ጋር የጋራ ሕብረት እንፈጥራለን እያሉ፤ የመርህ አልባ ትግል በማድረግ፤ ለፋሺስቶቹ ተጨማሪ ሕይወት እየዘሩላቸው ይገኛሉ።

የተቃዋሚዎቹ ሕብረት የሚያምኑት (ከ-እሰከ- አንዳንዱን ሳንጨምር) ኢትዮጵያ የብሔሮች/ብሔረሰቦች (ምን ማለት እንደሆነ ባይገባኝም) እስርቤት ነበረች፤ ስለሆነም ዛሬም የኢትዮጵያ ሕዝብ አንገብጋቢ ጥያቄ ይህ ጥያቄ ነው፤ እያሉ ግራ በገባቸው ግራ ዘመም ተማሪዎች የተወላገደውን ‘ምርምር’ ዛሬም በመድገም “የነገድ” ችግር ቀዳሚ ነው እያሉ ነው። ተቃዋሚዎች በተለመደው፤በበሰበሰው በእዛው የጎሳዎች ከበሮ ምት እየዘለሉ፤ የፖለቲካ እስክስታቸውን እያቀለጡት እያየናቸው ነው (መአድ የተባለውም ባለፈው የመጨረሻው ምርጫ ኦሮሞም ሆነ ሌሎች በተመሳሳይ ‘ኤትኒክ ፌደራሊዝም’ እንዲመራ እናደርጋለን፡ አንቀጽ 39ንም እንፈልጋለን፤ አንፍልግም ካለም ሕዝቡን በድምጽ እንዲወስን እናደርጋለን ብለዋል።አስገራሚ ተቃዋሚ ነው ያለው።

ዲሞክራሲ በድምጽ ብልጫ ተጠቅመው “ፋሺዝምና ናዚኢዝም” ማንገስ እንደሚቻልና አገርንም ማፍረስ አንደሚቻል ነው ከብዙ አገሮች የታዘብነው። ከዚህ ዓይነት አሰራር ተቃዋዎች በማታውቁት ስልት ገብታችሁ አገርና ሕዝብን ከማተራመስ እንድትታቀቡ ተቃዋሚዎችን የማስጠነቅቀው። አገር በድምጽ አይፈርስም!!!!! በደምጽ አይገነባም!!!!! አራት ነጥብ!!!! ከሁለት አመት በፊት፤ አሜሪካ ውስጥ በቀን አክራሪ ነጮች እና ከበርቴዎች የሚመሩ 19 አሜሪካ ስቴቶች/ክ/ሐገሮች የመገንጠል ጥያቄ አቅርበው “ዞር በሉ!” ነው የተባሉት።

ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚሮጥ ካለ “የአውሮጳ ብርድና ቆፈን መቋቋም ከቻለ” ጦርነቱ መቀጠል ይችላል! መለስ ዜናዊ ስንቶቻችሁ ነው “ኤርትራ በጉልበት ከያዝናት፤ጦርነቱ አያባራም” ሲላችሁ አምናችሁ የሱን ከበሮ የመታችሁ? ዛሬ ትግራይ ኔት እና አይጋ ዌብሳይት ባለቤቶች “ዓሰብ” በዓረቦች ተያዘ ሲባል እኛን በደርግነት ሲሰድቡን የነበረው “ዓሰብ ለመያዝ ጦርነት መከፈት አለበት” የሚል ከበሮ ማስደመጥ ጀምረዋል፤ አሜን!

ምን እሱ ብቻ፤ ኤርትራ ነፃ እንድትወጣ ያደረግንበት ምክንያት ጦርነት ይቆማል፤ ሰላም ይገኛል በሚል ነው ሲል፤ መለስ ዜናዊ ሲዋሽ እናንተም፤ እኛኑን “ጦርነት ናፋቂዎች” እያላችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ የዘለፋችሁን (ለነገሩ እማ ኤፍሬም ማዴቦ/ግንቦት 7ትን ወክሎ እኛን ጦረኞች፤ነፍጠኞች ብሎናል አይደል; መለስን ተክተውታል ማለት ነው፡ ) አስገራሚው ግን፤ ኤርትራ ነፃ ወጣች በተባለችበት 7ኛ አመቷ ‘ታይቶ ተስምቶ’ የማይታወቅ 100,000 ነብስ በጦርነት ተማግዶ; ተጠያቂ የሌለው ወንጀል ተፈጽሞ ተገባደደ፤ አሁንም አልበረደም። ይህ ምንን ያሳያችሗል? አገር በድምፅ ብልጫ አይፈርስም፤አይገነባም። መገንጠልም፤ መከለልም፤ራስን በራስ የማስተዳደር ቅዠትም ተፈቀደ አልተፈቀደ ብሄረተኞችና ገንጣዮች ፍትሕ ሊያመጡ አይችሉም።ለፍትሕ ጋር የተጣሉ ናቸው። አይተዋወቁም።

ማወቅ ያለብን፤  ጦርነት ተፈርቶ ለጠላት አይምበረከኩለትም! ለየትኛዋ አጭር ዕድሜና ነብስ ተብሎ ነው አገርን እስከ መሸጥና ማፍረስ የምንደርሰው? ስንት ዘመን፤ሰንት ህይወት፤በስንት ጀግኖች አጥንትና ስጋ ተገንብታ ነው የቆችው? ይህንን ከባድ ጉዞ ይገባችሗል? ለመሆኑ አገር ከፈራረሰ የክብደቱ ሸክም ገብቶናል? በነፃ በዲሞክራሲ ፈቃድ መሰላችሁ አገራችን ለዘመናት የቆየቺው? ሁሉም ሕግ አለው። አግዜርም ዲሞክራሲ የለውም፤ አገርና ፈጣሪ ያስቀመጧቸው ሕግጋቶች አሉ።ማክብር ግድ ይላል። ዲሞክራሲ የአገር ዘበኛ አይደለም። አፍራሽ ነው። ዲሞክራሲ ፋሺስቶችም/ናዚዎችም የሚወጡበት መሰላል ነው። ዝግ በሉ! ምኞትና ቅዠታችሁ ልክ ይኑሮው።

ሄደም መጣም፤ተገንጣዩ፤ማርክሳዊው እና ብሔረተኛው-ከበርቴ ባሕሪው ‘ጥላቻ፤ መጥበብና አገር ማፍረስ’ ስለሆነ፤ ቢገነጠልም ያው “ጦርነት” ከመጫር አይቆጠብም። ከኤርትራ ወዲያ ምን መልካም ማስረጃ ትፈልጋላችሁ? ከሱዳን፤ከጂቡቲ፤ከኢትዮጵያ፤ከየመን ጦርነት ገጠመ፤ ምን ትሉተታላችሁ? ኦነግም፤ኦብነግም ቢፈርሱም ቢገነጠሉም ሰላም የሚሰጡ ፍጡራን አይደሉም። ሌሎችም ፎከሩ አልፎከሩ፤ አገር አይፈርስም! አራት ነጥብ! ይፈልጋል፤ካዋጣው ወደ ጫካ ይሄድ! በኦሮሞና በኦጋዴን መሬት ማንም ኢትዮጵያዊ አገሩ ነው፤ ኦሮሞዎችና በኦጋዴኖች ሊታገድ አይገባም።ታሪክ ዛሬ ልንለውጠው አንችልም።

 ዜጎች በእነዚህ ሁለት አካባቢዎች አገራቸው ነውና ሰርቶ የመኖርና የማስተዳዳር መብታቸው ማንም ሊነጥቃው ከቶ አይቻለውም። ራስ ገዝ፤ራስን በራስ የሚል ቅዠት መስርቶ “ኦሮሞ ለኦሮሞ፤ ኦጋዴን ለኦጋዴን…. መፈክር” ተፈቅዶ ዜጎች ዜግነታቸው እንዲጣስ ለድርድር አይቀርብም! አፓርታይድ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ቦታ ሊኖረው አንፈቅድም! ሰንደቃላማችን አንዲት ነች፤ የ44 ዓይነት ነፃ አውጪ ድርጅቶችና ነብስ ሲገድል እድሜው ሙሉ ያሳለፉ ገዳይ ወንጀለኞችና የፋሺስቶች ባንዴራ እውቅና አንሰጥም። አዲስ አገር አንፈጥርም። አገራችን የነበረችና የምትኖር በታሪክ የተጓዘችና የምትጓዝ አፍሪካዊት ምህዋር አላት፤ተፈጥሮአዊ ምህዋሯን ተከትላ ትጓዛለች። ምህዋርዋን ለማናጋት የሚሞክሩ ካሉ ልጆቿ ጥቂቶች ብንሆንም፤ እንከላከልላታለን፤ የኛ ፈልግ የሚከተሉ እኛን የሚያነቡ አሉ። የኛ ጥቂትነት ሳይሆን መፍራት ያለባችሁ መለስ ዜናዊን በምህዋርዋ ጎማ ጠልፋ እንዳስወገደቺው፤ የተቀሩትንም ጠላቶቿ በተአምራታዊ ምስጢርነቷ ታስወግዳቸዋለች!

ነገድ የሚባል እየተጋነነ ሲነገር ዘመን አልፎታል። የነገዶች ችግር በሽታ፤ድህነትና ባንዳን  ማስወገድ እንጂ “ብሔር ብሔረሰብ እስከ መገንጠል” ቀዳሚ ችግር አይደለም። የነገድ ችግር ለአገራችን ቀዳሚ ችግር አይደለም።ከፋፍሎ ለመግዛት ጣሊያኖች፤ወያኔዎች፤ኦነጎች….
የፈለሰፉት የፖለቲካ ቅጥፈት ነውና አንቀበለውም። እውነቱን ለመናገር ከሆነ፤ አንድ ወዳጄ ሁሌም እንደሚለኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር “የብሔሮች…ቅራቅምቦ ችግር ሳይሆን” “የድሕነት፤የጤና ችግር” ነው ሲል ይከራከራል። ክርክሩ ትከክለኛ እና ፍጹም ያልተጣመመ እውነታ ነው። ‘ብሔር ብሔረሰብ ሕዝቦች’ ብለው ኦነግ፤ወያኔ እና ሻዕቢያ በሚያስተዳደሯቸው አካባቢዎች፤ አንዲት ‘ቃርያ’ አንዲት ‘ፍሬ-ቲማቲም’ በደርግና በሃይለስላሴ ዘመን የነበረው የበግ ዋጋ ሆኗል። 
ማርና ቅቤ አምጡ አሉነ፤
     ማርና ቅቤ አሁን የት ተጌንቶ?!
    በሃይለስላሴ ተቀልጦ ተበልቶ፤
ያለቺው ጎንደሬ አስለቃሽዋን አስታውሱ።

ስለ ብሔረሰብር/ነገድ….ጉዳይ ቀዳሚ ትኩር የሚያደርጉ እነ ማን ናቸው? ብላችሁ ብትጠይቁኝ ፤ ፋሺስቶች፤ብሔረተኛ ኤሊቶች/ምሁራን (በድሮ አባባልም ፊውዳሎችም ጭምር) ሁሌም ስለ ነገድ እያነሱ ለራሳቸው ዝና እና ክብር ለማግኘት ነገዳቸውን ተበድለሃል እያሉ ወደ ብጥብጥ እንዲገባ እየገፋፉ የሚንቀሳቀሱ ክፍሎች ካልሆኑ በቀር ‘እራሱ ሕዝቡ’ እንዲህ ያለ የመገንጠልም ሆነ የመሳሰሉት ፋሺስቶቹ ሚጠይቁትን (ለምሳሌ….በላቲን የመጻፍን ፍላጎት፤የመገንጠል ጥያቄ…፤ አማራ ጠላት ነው የማለትን..) ወዘተ የሕዝብ ጥያቄ እንዳልነበረ በሚገባ መከራከር ችለናል። ዛሬ ጠልፈው አሳስተውታል።የማያውቀው ባንዴራ እንዲያውለበልብ አድርገውታል። አማራ እንዲጠላ አስተምረውታል።

ፋሺሰት ብሔረተኞቹ፤ ከብረቴዎችና ድሃዎችን በአንድ መስመር እንዲሰለፉ በመስበክ፤ የድሕነትና የጤና ችግር እንዳይቀረፍ፤ አትኩሮቱ “ወደ ነገድ” እንዲያዘነብል፤ ሆን ብለው አቅጣጫውን አሳስተውታል። የሶሺያሊሰት ፈላስፋዎች እንደሚሉት “የጠባብ ብሔረተኞች” በዛሬው አነጋጋር ፋሺስታዊ ብሔረተኞች ጥያቂዎቻቸው ሁሌ የሚያተኩረው በነገድ ላይ ያተኮረ ሲሆን፤ የሚያነሱትም ንኡሳን ከበርቴዎችና ከብሔሩ የወጡ ሊሂቃን ናቸው ” ይላሉ።እነዚህ ክፍሎች “መፍትሄ ከሚያመጡ ይልቅ ‘አዳዲስ ችግሮችን’ በመፍጠር የታወቁ ናቸው” ይላሉ።

እነዚህ ክፍሎች ደግሞ ትግራይ ውስጥ በሁለተኛ ወያኔ፤ በቀዳማይ ወያኔ የመሳሰሉትን በግልጽ አይተነዋል።ዛሬም ኦሮሞዎች እና በተማሪዎች እንቅስቃሴ ‘መሪ ተዋናዮች’ ሆኖ እየታዬ ያለው ይህ ክፍል ነው።እነ ዋቆ ጉቱ የመሳሰሉ በስረ-ትውልዱ የሶማሊ ኦሮሞ ሆኖ ባሌ ተወልዶ ያደገ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ የነበረ፤ ወደ ተራ ሽፈታነት አምርቶ ልክ እንደ እነ ብላታ ሃይለማርያም ረዳ (ትግራይ) ከጫካ ወጥተው እንዴት የገበሬውን ጥያቄ እንደሰለቡት የሚታወቅ ነው። እነ ጃራ የመሳሰሉ አክራሪ እስላሞች ስንት መነኮሳትን ቀሳውስት እንዳረደ ታስታውሳላችሁ። እነዚህ እና የመሳሰሉ ናቸው “ብሔር” እስከ መገንጠል ምናምን እያሉ የኢትዮጵያ ችግር “የነገድ ችግር ነው” እያሉ በዜጎቻችን ህይወት የሚጫወቱት።

ተቃዋሚው ደግሞ ያለማፈሩ እነ ጃዋርን እነ ጃራን እነ ዋቆ (የሶማሌው የስያድ ባሬ ቅጥረኛው) የመሳሰሉ በየድረገጾቻቸውና ኢሳት ቲቪ/ሕብር-ራዲዮ (ቬጋስ ከተማ የሚገኘው ማይሞች የሚያዘጋጁት ራዲዮ ጣቢያ) እና /ዘሀበሻ… በመሳሰሉ ሚዲያዎች እየተሞካሹ አርበኝነታቸውን (ወንጀለኛነታቸውን) ለሕዝብቻን በማሳሳት በአማራውና መነኮሳት ነብሳት ሲሳለቁ እያየናቸው እንገኛለን።

 ተቃዋሚው፤ የኢትዮጵያን ምሰኪን ሕዝብ ችግር “ዲያግኖስ/ሲመረምር” የት እንደሆነ ሲፈትሽ “የብሔር/ብሔረሰብ/ሕዝቦች/ራስን በራስ ማስተዳዳር ችግር” እንጂ “የኑሮ እና የጤና መቃወስ” ችግር አይደለም፤ እያለ በመርህ እየተንቀሳቀሰበት ያለው ጠማማ ፖለቲካ አገሪቱ ላለችበት ላሁኑ ቀውስ ዳርጓታል።

ስለሆነም የዛሬ ተቃዋሚዎች (ውስጥም በአገርም) “ሶሊዳሪቲ” የሚባለው ማጃጃያ በመከተል እሳትና ጭድ አብረው እንዲጣመሩ አድርገዋል። በሕዝቡ እይታ ተሸሽገውም ‘ወያኔ ቢወድቅ” እኛን ምን እንደሚያደርጉን ስለ እኛ የሚዶሉት እንደሆነም ቅር ሳይላቸው እየነገሩን ነው። ዞሮው ዞረው “ችግሩና መፍትሄው ብለው እየነገሩን ያለው” ያው የወያኔና የኦነጎች ፋሺስታዊ የአስተዳዳር ስልት ነው። “ብሔር/ብሔረሰብ/ሕዝቦች” ‘ኮሚኒሰት ሊህቃን የፈለሰፉት ሰው ሰራሽ የማሕበረሰብ አሰላለፍ ፊክሽን’ (ኢሊት ማኒፋክቸርድ ፊክቲሽየስ) ነው። “ራስን በራስ ማስተዳዳር” “ቋንቋን መሰረት ያደረ ያስተዳዳር አወቃቀር” ፍጹም አግላይ ሆኖ በሃይሞነትም፤ በሞራልም ሆነ በማሕበራዊ አስተዳዳር ፍጹም ዘረኛ የሆነ አስተዳዳር ነው።

ይህ ደግሞ ተማርን በሚባሉ የተደገፈ አስተዳደራዊ ስልት ነው። ሙሁራኖቻቻን በዚህ ጅልነት የዘተዘፈቁት አሁን አይደለም። ቆይቷል። ለምሳሌ “ተቃዋሚውን “ወጣቱ ትውልድ” ይምራው ብሎ “የወያኔ ኮቴ” ኮሽ ባለቁጥር የሚበረከከው ‘ሰማያዊ’ ለተባለው “አማራ የሚባል የለም” የሚል ‘ፓርቲ’ ቡራኬውን የሰጠው ‘ዥዋዥዌው’ ዶ/ር ያዕቆብ ሃይለማርያምም IMBYLT A1991/Volume 1 Number3/4/በታበለ ወያኔን በማጀብ ሲንደፋደፉ የነበሩ  “ምሁራን” የሚጽፉበት የነበረው በእምቢልታ መጽሔት ላይ ባጭሩ በእንግሊዝኛው “ሎካል አውቶኖሚ” “ሰልፍ ጋቨርንመንት” እያለ የነገድ ፌዴራሊዝምን መፍትሄ አድርጎ እንደሰበከው ዓይነት ከመሆን አያልፉም።

ሁሉም ተቃዋሚዎች፤ በ1960 እስከ 74 …1983..እስካሁን 2016…ድረስ የሚያምኑት ኢትዮጵያ ችግር “ተማሪዎቹ” በማርክሲዝም እየታጀቡ ሲለፍፉት የነበረውን “ችግር” ብለው በቅድሚያ ያስቀመጡትን የተሳሳተ የፖለቲካ እይታና መፍትሔ ብለው የሚነግሩን ዛሬም ከወየኔ ውድቀት ቀጥሎ የሚመጡት ተቃዋሚዎች እንደሚከተሉት በግልጽ እየነገሩን ያለው ፖሊሲ ያው ዋለልኝ/ወያኔ/ኦነግ….ወዘተ ወዘተ…የሚከተሉትን ፖለቲካ ነው።

 እንደ ችግር እና መፍትሔ ብለው ያስቀመጡት መፍትሔ በማንም ክልል ውስጥ  “የነገዱ ተወላጅ” ካልሆነ በስተቀር ማንም ሌላ ዜጋ በሚከለሉ “የቋንቋ/የነገድ ፌደራሊዝም አስተዳደር” ክልሎች ሄዶ፤ተወዳድሮ መስራትና ማስሰራት፤ንብረት ማፍራት፤መሬት መያዝ፤መሸጥ መለወጥ አይፈቀድለትም። ምክንያቱም አስተዳዳሩ የሚዋቀረው ልክ እንደ ዛሬው “ለነገዱ ተወላጅ ብቻ ነው። የሚገኘው ጠቀሜታ ቅድሚያ የሚሰጠው” ለነገዱ ነው። በነጭ ናካባቢ ለነጮች ብቻ፤ በጥቁር አካባቢዎች ለጥቁሮች ብቻ፤ እንደማለት። ሳውዲ ላይ ቅድሚያ ‘ለሳወዲዎች’ ካልሆነ ሳውዲዎች በእውቀት ማነስ ቦታው ሊይዙት ካልቻሉ፤ በቅጥር ሌሎች ዜጎች እንደሚይዙት አሰራር ማለት ነው። ራስን በራስ አስተዳዳር እያሉዋችሁ ያሉት ይኼ ነው።

ይኼ ነው፤ ሌት ተቀን እየለፉ “የራስን በራስ፤የራስ ገዝ” እያሉ ጣሊያናዊና ማርክሳዊ እንዲሁም ፋሺስታዊ የሰው ልጅ አሳፋሪ አስተዳዳር እየሰሩልን ያሉት። ሰው እንደሰውና እንደ ዜጋ ሳይሆን “የክልሉ ተወላጅ ስለሆነ ብቻ ቅድሚያ የሚሰጥ “አድሎአዊ” የኣፓርተይድ አሰራር ከወያኔ ውድቀትም  ለማስፈን በመሯሯጥ ላይ ናቸው። አለማፈራቸው በጣም በግልጽ ነው እኮ ደግሞ የሚናገሩት! ራስን በራስ የሚሉት!

ያ አልበቃ ብሏቸው፤ የአገራችን ሰንደቃላማ ህልውናዋ እንድታጣ በየሚዲያዎቻቸው የጠላት ባንዴራዎች እያውለበለቡ ሕጋዊ አድርገው እውቅና እየሰጡ ናቸው። በዚህ ተቃዋሚውና ተገንጣዮቹ የጋራ ግምባር በመፍጠር በአገራችን ላይ ደባ በመስራት ላይ ስለሆኑ በታሪክ ዓይን እንፋረዳቸዋለን፤ ወንጀለኞች ናቸው!!!! ተቃዋሚ የሚባል ድርጅት በአጭበርባሪዎችና በተምበርካኪዎች ስለተሞላ ጭራሽኑ እንዳታምኗቸው።ለ24 አመት አገራችን ውድቀቷን እንጂ ትንሳኤዋን አላመጡልንም። ጭራሽኑ የተገንጣይ ባንዴራ እና ፕሮፓጋንዳ ድምጽ አሰራጪዎች ሆነው ስላየናቸው ‘እንግዲህ ወዲህ’ ተስፋችሁ በነዚህ አጭበርባሪዎች እንዳታደርጉ።

ጥቂት አገር ወዳድ ተቃዋሚ ግለሰቦች ካልሆኑ በቀር ወያኔም ተገንጣዩም ተቃዋሚውም ከነሚዲያው፤ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽ ናቸው። አህያ ላህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሰበርም! የኢትዮጵያ ሚዲያዎችና ተቃዋሚዎች ኢትዮጵያን ለማበጣበጥ የተነሱትን የኦሮሞ ፋሺስቶችን ሌት ተቀን በሚዲያዎቻቸው እያገዙዋቸው ናቸው። የተለያዩ ኦሮሞ ድርጅቶች ብሔረተኞቹ በሚጠሩት የራሳቸው ስብሰባ ላይ የኢትዮጵያን ሰንደቃላማ ማውለብለብ እስካልጀመሩ እና እስካላየናቸው  ድረስ፤ መደራደር ፤መወያየት የለምብንም!!!! ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ካለ የውጭ አገር ሰው  በአገርህ ላይ የሚያይበት ምን ጉዳይ ቢኖሮው ነው? የውጭ ሰው ነኝ ብሏል፤ አልወያይም ማለት ለምን ይከበድሃል? ኢትዮጵያዊ ነኝ ይበል፤ ተወያይ። ካልሆነ የራሱ ባንዴራ ይዞ፤ የራሱ ካርታ ይዞ ‘ልወያይ’ ሲልህ አገርን የሚያክል “የንግድ ውይት” አይደለምና “ቅድመ ሁኔታውን አስቀምጥለት!!!!!! ንግድም የራሱ ሕግጋትና ቅድመ ሁኔታዎች ተከትሎ ነው ውይይት የሚደረገው። በቃ ማለት ተማር! መብርከክ፤መጃጃል፤ለፋሺስቶች፤ ለነብሰገዳይ ወንጀለኞች መልፈስፈስህን አቁም!

ፋሺስቶቹ ከ40 አመት በላይ ተሸንፈዋል፤ ዛሬ ግን እንድንሸነፍ በዘዴ ገብተው ተቃዋሚዎችን ይዘው በፊት ለፊት በር እየመጡብን ነው። ተገንጣይን “ዞር በል” የሚል ተቃዋሚ በእልልታ እንቀበለዋለን! ተገንጣይ ይዞልን የሚመጣና የሚንከባከብ ደግሞ ዞር በል እንለዋለን። ፋሺስቶችና ተገንጣዮች “በተፈጥሮአቸው” ዋሾች ስለሆኑ “ድረድር፤ሰላማዊ አስተዳደር፤አንድነት….” የሚባሉ ፖለቲካዎች ደማቸው ውስጥ የለምና አይረቡም ፤ውግያ ከፈለጉም ይቀጥሉ! ብዙ አርበኞች፤ተዋጊዎች፤ገጣሚዎች፤ሰባኪዎችና አራስ ነብር ሴት እህቶች ኖረዋል፤ ዛሬም ለወደፊትም አሉን፤ ለወደፊትም ይኖራሉ።

ዲፕሎማሲና ፕሪንሲፕል ለይታችሁ ማወቅ አለባችሁ! በፕሪንሲፕል መደራደር የለም! አይ ምፅዋ! የሚለው መጽሐፍ አንብቡ። አርበኞች በባንዳ ጄኔራሎች (ጥላሁን)፤ለነ ጄኔራል ተሾመ ተሰማ እጃቸው ለሻዕቢያ እንዲሰጡ በራዲዮ ስልክ ጥሪ ሲደረግላቸው፤ “አሳፋሪ ጀኔራል፤ ትከሻህ ላይ የተሸከምከው የአምበሳ ኮከብ በቀበሮ ምሰል ተካኸው”? ብለው ነበር ከራዲዮ መገናኛ መስመሬ ውጣልኝ! ብለው እምቢ በማለት፤ “ለፕሪንሰፕል” ራሳቸውን ያጠፉ ብዙ ጀግኖች ነበሩን (ታየ ወልደሰማያትን እና አስራትን አትርሱ)፤ዛሬም አሉን።

አንዳንዶቹ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች እምቢ ብለው ለፕሪንሲፕል ሞት እየተቀበሉ በወያኔ እስር ቤት ውስጥ እየማቀቁ የሚገኙ አሉ። በግልጽ ጠላት ፊትና በጠላት ዳኞች ቆመው “ኢትዮጵያዊነት የሚከላከሉ ደፋር ወጣት ገጣሚዎችና ዘፋኞችና ሙዚቀኞች አሉን። እዚህ ያሉ ተቃዋሚ ነን የሚሉ የባንዳ ግብር በሎች ግን፤ “እስር ቤት ሳይገቡ” “ፕሪነስፕል” እየለቀቁ፤ እየተደራደሩ ፤ ጅቡም፤ዘንዶውም፤ እባቡም፤ ከብቱም፤ በጉም፤ ፍየሉም፤ ውሻውም፤ ድመቱም፤ ቀበሮውም ፤እርግቢቱም፤ ወፉም፤ አህያውም፤አንበሳውም፤ አዞውም… ሁሉ እያሰባሰበ፤ የኖህ መርክብ ይመስል “አንድነት” እናመጣለን እያሉ ከተፈጥሮም ከሳይንስም ሕግ ውጭ የሆነ ክስተት ለመፍጠር ሲጥሩ እያየናቸው ነው።

ሲወጡ ልክ እንደዛሬዎቹ  “እኔም ነጋሶ ነኝ፤ እኔም ቡልቻ ደመቅሳ ነኝ፤ እኔም በቀለ ገርባ ነኝ፤እኔም ኦሮሞ ነኝ….” እያሉ የዛሬዎች “የኦነግ ዶማና አካፋዎች” እንደሚፎክሩብን ሁሉ፤ ያኔም በ1983 በርከት ያሉ ‘አሳማዎችና በጎች’ እኔም ‘ትግሬ ነኝ፤እኔም ወያኔ ነኝ፤እኔም ኢሳያስ ነኝ፤እኔም ሓይሎም ነኝ፤እኔም ክንፈ ነኝ… (ክንፈ ሲሞት’ማ “ኢትዮጵያ አንድ ደግ ልጇ አጣች” ብለው የተናገሩ አሉ፡ ያውም እውቅ ተቃዋሚ፤ ያውም ሊቅና ፕሮፌሰር)፤ ሲሉ፤ ብዙ ሰው ተገርሞና ግራ ተጋብቶ ነበር።
አስመራ ድረስ ሄደው ስለ አማራን በሃሰት ወንጀል በመክሰስ ተገንጣይ አባንዳዎችን ይቅርታ በመጠየቅ እምባቸው ያፈሰሱ አሳፋሪ መንጋዎች አይተናል። ትግሬ፤ትግሬ ባለ ቁምጣ ሱሬ ፤ወያኔ፤ ወያኔ፤ እያሉ እየዘለሉ እያሽቃበጡ ሲጮሁ፤እስክስታ ሲረግጡ የነበሩ መንጋ አህዮችም አይተናል።
ሆኖም እያደረ ትግሬም ከበሮውን፤ሳክስፎኑም ክራሩም፤ጊታሩን አንስቶ የሻዕቢያ ‘ባንዴራ’ እያውለበለበ “ኤርትራዊት ኣዶ እዚ ኹሉስ ኣይ ሳላኽ’ንዶ” (አንቺ ጀግና ወላጅ ኤርትራዊቷ እናት…….) እያሉ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሲጨፍሩ ካዩ በሗላ “እኔም ትግሬ ነኝ ፤ ደርግ የጣለልን ጀግና፤ እኔም ሓየሎም ነኝ! እኔም ስየ አብርሃ ነኝ! እያለ የወያኔ በርባሶ ማጥለቅ አምሮት የነበረ አዳማቂና አለቅላቂ ሁላ…..፡” እኛን መሳደቡንና መዝለፉን ትቶ ‘እራሱን እያከከ’፤ ያየውን ማመን አቅቶት፤ ግማሹ ከኛ ጋር ሆኖ ዛሬ ከኛው ጋር ተቀላቅሎ “አንኳን ደህና መጣህ” ባልነውና በተንከባከብነው ‘ብድራችን’ እኛንኑን መዝለፍ ስራዬ ብሎ የተያያዘ ክፍል ብዙ ነው። አንዳንዱም፤ “ያለ እኔ ተቃዋሚ የለም” እያለ ወያኔን ሲያወግዝ፤ እኔም ኦሮሞ ነኝ፤ በቀለ ገርባ ነኝ፣……’ ማለት ጀምሯል።  ወይ ማርያም አኽሱም!

ብዙዎቹ አለማፈራቸው ደግሞ ከአገር እየሸሹ እዚህ መጥተው “ውጭ አገር” ሚዲያ መስርተው የተገንጣዮች ደምፅ ማጉያ ሆነው ዛሬም ስለ ተገንጦች አጀንዳ እያስተጋቡ ሕዝቡን በመበረዝ ላይ ናቸው። የአገራችን ሰንደቃላማ እንድትናቅ፤ተጥላ እንድትቀር፤ ላገራቸው የደከሙ ታላላቅ ነገሥታት እንዲሰደቡ በማድረግ፤ አማራ እንዲዋረድ በማድረግ፤ ታሪካችን እየተዘለፈ፤ ኢትዮጵያ ሉአላዊነቷ ጠብቃ እንዳትቀጥል የፕሮክሲ/proxy እጅ አዙር የተግንጣዮች ስራ ፤ባንዴራ፤ ፕሮፓጋንዳቸው በማባዛት እንዲዘረጋ እየተባበሩ ናቸው። ሳብቨርት እየተደረግን ነው። እያደነዘዙን፤እያጠቡን ነው።
አርበኞች የኢትዮጵያ ልጆች፤ ጽሑፌን አገር ውስጥ ላለው ሕዝብ እንዲዳረስ እያደረጋችሁ ላላችሁት አርበኞች ሁሉ ዛሬም እያመሰገንኩኝ፤ ይህ ጽሑፍ በፌስ ቡክ በኩል ባላችሁ ስልትና መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ወጠቶች እንደወትሮው እንድትዘረጉት ይሁን። ተቃዋሚዎችና ሚዲያዎቻቸው የጸረ አንድነት ሃይላት “ፐሮክሲ/መሳሪያ እጀታ/ ሆነው አገራችን ሕልውናዋን ለሁለተኛ ጊዜ ስልጣን ለመያዝ በኢምፔሪያሊስቶች መዝገብ የተያዘላቸው ተገንጣይ ቡድኖች በሙሉ እያገለገሉ ናቸው እና ሕዝባችን፤ “በተለይ አማራው ሕብረተሰብ” ተቃዋሚና ሚዲያዎቹ ከድተውሃል እና “መከታ” አለኝ ብለህ ከውጭም ከውስጥም አትጠብቅ (ውጭ ጥቂት ልጆችህ አሉህ እነሱም እየታገሉዋቸው ነው)፤ እራስህ ከአምላክህ ጋር ቆመህ ፤ እራስክን ለመከላከል ሞክር፤ እግዚአብሔር መወጣጫው ይስጥህ!
አሳዛኙ ኢትዮጵያ ትግል በነዚህ ተምበርካኪዎችና ባንዳዎች መኮላሸቱ በግልጽ እንድታውቁት ይሁን። 24 አመት የተጓዙት ጉዞ ትምህርት ካልሆናችሁ፤ እናንተም የአገራችሁ ቀብር አብራችሁ ቅበሩ፤ እኔና ጥቂት አርበኛ ጓዶቼ የነ ብርጋዴር ጄኔራል ተሾመ ተሰማ እና እልፍ ኣእላፍ አርበኞች በምፅዋ ወደብ እና በኤርትራ ተራራ ስር የወደቁ የአርበኞቻችን ኢትዮጵያዊያን አደራ ይዘን እስከ ህልፈተ ሞታችን ጠላቶቻቸውን በማጋለጥ ለታሪክ እየነገርን እናልፋለን። ሕሊናችን በቆመው ተራራ ላይ ቆመን ሰንደቃላማችንን እያውለበለብን በጽናት ቆመናል።አዲሱ ትውልድም ያንኑን አርማ ያነሳል።

የሚሊዮኖች የሰው ሕይወት ግብር የተከፈለበት  ክቡር መሬት ህያው ይሆናል። ፋሺስታዊ ብሔረተኞች፤ ኢትዮጵያ ከመግደላችሁ በፊት እንደ መለስ ዜናዊ ‘በሳጥን ወስጥ ታሽጋችሁ ትሰናበታላችሁ”። የኢትዮጵያን ክፋትዋን ለማየት የወጠነ፤ ዕድሜው አጭር ነው። ይህ ደግሞ በመለስ ዜናዊ የታየ ታምራዊ የእናት ኢትዮጵያ ስራ ነው። በዚህ ታአምር የማታምኑ በማርክስና በሙሶሎኒ የማሾፍ መብታችሁ ተከብሯልና ማሾፍ ትችላላችሁ።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! ጌታቸው ረዳ ከሰሜን አሜሪካ 

የተሰጠ መግለጫ ጥር 24,2008ዓ.ም በርሃብ እየሞተ ታሞ ስለመዳን የሚያስብ የለም!!! የአዛኝ ቅቤ አንጓች! ለሕዝብ ደንታ ቢስ የሆነውና ኃላፊነት የማይሰማው አምባገነኑ የወያኔ/ኢህአዴግ አገዛዝ ጤናማውን የሕብረተሰብ ክፍል የመብት ጥያቄ ስላነሱ ብቻ በጥይት እየገደለ፣ እያቆሰለ፣አካለጎዶሎ እያደረገ፣ እየደበደበና በጭካኔ አያያዝ በእስር እያማቀቀ ህክምና እንኳን እንዳያገኙ እየከለከለ ዛሬ ደርሶ ለሕዝብ ጤና የተጨነቀና ያሰበ መስሎ ለመታየት በጤና ዋስትና ስም ከመንግሥት ሠራተኛው፣ ከጡረተኛው፣ ከገበሬውና ከነጋዴው ገንዘብ ለመሰብሰብ የጀመረው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠመው ነው። በአጠቃላይ የመንግሥት ሠራተኞች በተለይ መምህራን የጤና መድህን ዋስትና አስገዳጅ ሕጉን በመቃወም ፔትሽን እየተራረሙ ለአሰሪ መስሪያ ቤቶች በማስገባት ላይ ይገኛሉ።በደሴ፣ በወልድያ ፣ በአዲስ አበባ፣ በሐረር፣ በአዋሳ፣ በደብረማርቆስ፣ በባሕር ዳር - ---በመሳሰሉና በአብዛኛው የአገሪቱ ከተማዎች የሚያስተምሩ መምህራን ከጥር ወር ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል የተባለው አስገዳጅ የጤና መድህን ዋስትና ለሰራተኛው የሚሰጠው የሕክምና አገልግሎት እስከምን ድረስ እንደሆነ ሠራተኞች ሳይወያዩበትና ፈቃደኞች መሆናቸው ሳይረጋገጥ በአስገደጅ ሕግ ከደመወዛቸው በየወሩ 3% ለመቀነስ በዝግጅት ላይ መሆኑ የሥርዓቱን የለየለት አምባገነንነትና ቀማኝነትን የሚያጋልጥ ነው በማለት ተቃውሞ በማሰማት ላይ ይገኛሉ። ዛሬ መምህራንም ሆኑ ባጠቃላይም ሠራተኞች በልተው ለማደር በተቸገሩበት ፣ የኑሮ ውድነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ የመጨረሻው ጫፍ ላይ በደረሰበትና የዋጋ ግሽበት (ንረት) እየጨመረ በሚገኝበት ፣በሀገሪቱ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ለረሃብ አደጋ በተጋለጡበትና የወገኖቻቸውን ድጋፍ በሚሹበት ወቅት የጤና መድህን ዋስትና በሚል ሽፋን ከመንግሥት ሠራተኞች በየወሩ 3% ከደመዛቸው ለመቁረጥ መወሰኑ የአዛኝ ቅቤ አንጓች እንዲሉ ነው።ከዚያም በላይ ድብቅ የሆነውን የሥርዓቱን አጀንዳ ለማስፈጸምና ከአዲስ አበባ የተቀናጃ ማስተር ፕላን ጋር በተያየዘ በኦሮሚያ ክልል ፣ ከቅማንት ማንነት ጥያቄ ጋር በተገናኘ በጎንደር የተነሳበትን የሕዝብ አመጽ አቅጣጫ ለማስቀየር፣ እንዲሁም ያለ በቂ ጥናት የሕዝብን የትኩረት አቅጣጫ ለመለወጥ ተብሎ ከ2010 እ.አ.አ ጀምሮ እየተገነባ ያለው የአባይ ግድብ ግንባታ የገንዘብ ዕጥረትን ለመወጣት አገዛዙ የቀየሰው ዘዴ ከመሆን ባለፈ የሠራተኛው የጤና ሁኒታ አስጨንቆት እንዳልሆነ መገመት አያዳግትም። አገዛዙ የአገሪቱን ሀብትና ንብረት እየዘረፈና እያስዘረፈ፣ ሕዝቡን በድህነት አረንቋ ውስጥ እየከተተ ፣ ለሀገራቸውና ለወገናቸው ነፃነት የሚታገሉ የቁርጥ ቀን ልጆችንና ነፃ ሚዲያን ለማሳፈን በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ እያፈሰሰ፣ ለአፋኙ የመከላከያ ሠራዊትና የደህንነት ተቋም ለልማት መዋል የሚገባውን የሀገሪቱን በጀት እያባከነ ላጋጠመው የበጀት እጥረት ማካካሻ ይሆነው ዘንድ በልቶ ማደር ከተሳነው ሠራተኛ በጤና ዋስትና ስም የወር ደመወዙን በአስገዳጅ ህግ ለመቀነስ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ለሕዝብ ያለውን ንቀትና ማናለብኝነትን የሚያሳይ ነው። ከዚህ ሕገወጥ የወያኔ ተግባር አንፃር መምህራን በሁሉም የአገሪቱ ክልሎች ተቃውሞአቸውን እየገለጹ እንደሆነ ታይቷል።ስለሆነም የደሴ ከተማ መምህራንን ተቃውሞ ለአብነት አቅርበነዋል። “(1)የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 9 መሰረት ማለትም የሕግ የበላይነት በሚለው ስር መንግሥት የሚያወጣቸው መመሪያዎች ሕገ መንግሥቱን ከተፃረረ ተቀባይነት እንደሌላው፣” “(2) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 43 የልማት መብት በሚለው ስር ብሔራዊ ልማትን በሚመለከት የሚወጡ ፖሊሲዎችና ፕሮጃክቶች ላይ ዜጎች ሐሰባቸውን እንዲሰጡ የመጠየቅ መብት አላቸው የሚል ቢሆንም መንግሥት ሠራተኛውን ሳያወያይ የመድህን ክፍያውያን መጠን ራሱ ወስኖ ማሳወቁ ሕገመንግሥቱን የሚጋፋ መሆኑ፣” “ (3) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት መንግሥትም ይሁን ሌላ አካል ዜጎች ያፈሩትን ሀብት የመቀማት መብት እንደሌለው ይገልጻል” ይህ እየታወቀ አገዛዙ ሰራተኞች ተሳትፈው ሳይወያዩበት ከደመዛቸው በግዴታ 3% መቁረጥ የሕግ የበላይነትን መጣስ ነው ብለው በተቃውሞ የፔቲሽን ፊርማቸው አረጋግጠዋል። ከዚህም በተጫማሪ በዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች በተለይ በዓለም አቀፍ ሠራተኞች ድርጅት ( International Labor Organization, ILO)ስምምነት (Convention) የፀደቁትን መብቶች ማለትም ስራ ማቆም አድማና ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ብሶትን የማሰማት መብት በመጠቀም እንዲዘጋጁና አገር አቀፍ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ለመምህራንና ለሁሉም ሠራተኞች ጥሪ ያዳርጋል።እስከ መቼ ነው ዝም የምንለው? ምን ቀረብን? በአሁኑ ጊዜ በኦሮሚያ የአገራችን ክፍልና በሌሎች አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉት ሕዝባዊ እምቢተኝነት በክልል የተወሰነና የአንድ አካባቢ ችግር መገለጫ ሆኖ እንዳይቀር መፍትሔው በጋራ መነሳትና ትግሉን በማቀናጀት ብሔራዊ አጀንዳ ይዞ የአገሪቱን ሕልውና መጠበቅ የሕዝቡን ነፃነትና አንድነት ማረጋገጥ ላይ ያተኮረ እንዲሆን እናሳስባለን ። በረሃብ እየሞተ ታሞ ስለመዳን የሚያስብ የለም !!!

WokitawiyContact: EPPFG-<>Email:kirarayiso@googlemail.com <> www.eppfguard.com.

Tel-+4915120475458.

ከኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ የተሰጠ መግለጫ

በኣሁኑ ወቅት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እያካሄደ ያለውን ህዝባዊ ማእበል እንደግፋለን። ህብረተሰባችን በራሱ ተነሳሽነት እያደረገ የሚገኘውን ወያኔን የመጋፈጥ እንቅስቃሴ የራስ የማድረግ ስራ ግን እንቃወማለን።

መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ባለፉት 25 ኣመታት በዘረኛው የወያኔ መንግስት ስር ወድቆ የሰላም፣ የፍትህ እና መልካም ኣስተዳደር እጦት ወስጥ እንደሚገኝ ኣለም የሚያውቀው ነው። ይህ ግፍና መከራ የበዛበት ጀግናና ትእግስተኛ ህዝብ ግን ኣንድ ቀን ትግስቱን ጨርሶ በጨቋኙ ላይ እንደሚነሳ ይጠበቅ የነበረ ጉዳይ ነው።

የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብም ይህ ኣይነት ስር ነቀል እምቢ ባይነት እና ህዝባዊ ማእበል በወያኔ ቡድን ላይ እንዲመጣ የራሱን ድርሻ ሲወጣ ቆይቷል።

ይኸው እውን ሆኗል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ እና በሰሜኑ ያገራችን ክፍል በጎንደር ኣካባቢ የተፋፋመ ህዝባዊ ኣመጽ እየተካሄደ ነው የሚገኘው።

ወያኔም የሚያደርገው ጠፍቶት የተለመደ የጭካኔ ዱላውን ተቃዉሞውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ በሚወጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እያሳረፈ ይገኛል። ይህም ሆኖ ትግሉ ላይ ማፋፋሚያ ነዳጅ  ይጨምርበት እንደሆነ  እንጅ እሳቱን እንደማያዳፍነው የታመነ ነው።

ያም ሆኖ ግን ትግሉ የተናጠል ሳይሆን የመላ ህዝባችንን የጋራና ኣንድነት ትግል የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ተወላጅ ወገኖቻችን ኣያካሄዱ ያሉትን ፍትሃዊ ተቃዉሞ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲቀላቀለው እና ድጋፉን እንዲገልጽ ጥሪ እናቀርባለን።

ለዘመናት ተከብራ የኖረችው ኣገራችን ድንበር ተቆርሶ ለሱዳን ኣይሰጥም ብሎ የሞት ሽረት ተጋድሎ እያደረገ ያለው የጎንደር ህዝብንም የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ እንደተለመደው ከትግሉ ጎን መቆሙን ይገልጻል።

የወልቃይት ና ጠገዴ ህዝብ ያለፍላጎቱ በትግራይ ስም የኖረበትን ዘመን ሽሮ ወደ ኣማራነቱና ጎንደሬነቱ ለመመለስ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴም ኣንደግፋለን።  መላው ኣገር ወዳድ የሃገራችን ህብረተሰብም  ከጎንደር ህዝብና ከኦሮሞ ህዝብ ጎን በመሆን የራሱን ኣገራዊና ታሪካዊ ድርሻ  እንዲወጣ ጥሪ እናስተላልፋለን። ይህ ካልሆነ ግን ምን ኣልባትም ኣሁን እየተቀጣጠለ ያለው ፍትሃዊ እምቢባይነት ወደ ግቡ ለመድረስ ጊዜ ይወስድበታል። ኢህኣዴግ ከመከፋፈል ምን ያህል እንደተጠቀመ ህዝባችን ባለፉት ኣመታት በሚገባ ተረድቶታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህዝባችን በራሱ ተነሳሽነት እና መሪነት እያደረገ ያለዉን ህዝባዊ ኣመጽ ከሩቅ ሆነው የሚመለከቱና እጃቸው የሌለበት ኣንዳንድ ሃይሎችና ግለሰቦች የነሱ ስራ እንደሆነ ኣድርገው የሚሰጧቸውን መግለጫውች የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ በጥብቅ ይቃወማል። ምክንያቱም ይህ ህዝባዊ ማእበል ጊዜውን ጠብቆ የተፈጠረ ህዝባዊ ኣመጽ ነው። ይህን ታሪካዊ እንቅስቃሴ ከህዝብ ወስዶ ወደራስ ማስጠጋት የህዝብን ትግል እንደመንጠቅ ይቆጥራል።

 ለኢትዮጵያ ኣንድነት ሳይሆን ለሃገሪቱ መበታተን ሃይማኖትንና የመሳሰሉትን ሽፋን በማድረግ የባእዳን ኣገር ተልእኮን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኣካላትንም ድርጅታችን በጽኑ ያወግዛል።

ለመብታቸው መከበር እጅና ኣእግራቸውን ይዘው በወጡ በኦሮሚያና በጎንደር ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ እየተካሄደ ያልው ዘግናኝ ግድያና እስራትም ባስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን።

ድል ለመላው የኢትዮጵያ  ህዝብ , ቀብር ለወያኔ።

ከኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ ፕረስ ክፍል።

                                                                                               December,2008(2015)  Megilecha Decembere 2015

የቀረን አንድ ምርጫ - የተባበረ ሕዝባዊ አመጽ ብቻ /

ርዕሰ አንቀጽ
 

ወያኔ ፍጹም ጸረ - ኢትዮጵያና ጸረ - ሕዝብ የሆነ ቡድን መሆኑ ተደጋግሞ ተነግሯል ። ዐይን ባወጣ
ፈላጭ ቆራጭነት ከሥልጣኑ መንበር ተቆናጥጦ ባሳለፋቸዉ ሀያ ሶስት ዓመታት ዉስጥም ከዚህ ወዲያ
የታዘብነዉ የለም ። ቀድሞዉኑ ቢሆን በተፈጥሮዉ ጠባብና ጸረ ሀገር ከሆነና በዉስጠ ድርጅታዊ
ሕይወቱ በእኩይ ሤራዎች በተተበተቡ የፖለቲካ ግድያዎች ከጨፈገገ ወያኔን ከመሰለ ዝግ ቡድን ለዜጎች
ዘለቄታ ያለዉ ብሔራዊ ክብርንና ብልጽግናን የሚያጎናጽፍ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን መጠበቁ ተላላነት
አልነበረም አይባልም ። ይሁንና ፤ እንደ የዋሃኑ ፖለቲከኞቻችን እምነት ወያኔ በመዋል በማደር የሚታረም
ሳይሆን ፤ ገና በጫካ ዘመኑ ታገልኩላቸዉ ከሚላቸዉ አዉዳሚ መርሀ ግብሮች ንቅንቅ ከሚል
ኢትዮጵያም ሆነች ከኢትዮጵያዊነት ጋር አጣምረን የምናስባቸዉ ዕሴቶች ተያይዘዉ ዉድም ቢሉ
የሚመርጥ ኃይል መሆኑን በገሃድ አረጋግጧል ።

በየትኛዉም ማዕዘን ብናነጻጽረዉ በዛሬይቱ ኢትዮጵያችን የመልካም አስተዳደርም ሆነ የዴሞክራሲ ደብዛ
የለም ። በምትኩ በዘር ሐረግ የተሳሰሩ የጎሳ ፖለቲካ አቀንቃኞች በፈላጭ ቆራጭነት ተሰይመዉ
ራሳቸዉን ሕግ ያደረጉበት፤ እንዳሻቸዉ የሀገር ሀብት የሚዘርፉበትና የሚፈነጩበት ፍጹም አምባገነናዊ
ጽልመት ሰፍኗል ።በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ዉስጥ የረበበዉ እዉነታ በሙሉ አያዎ የቀነበበዉ ነዉ ። --
ሕገ መንግሥት አለ ፤ ነገር ግን ከረቂቅ እስከ ሕትመት ከፈሰሰበት የገንዘብ ወጪ አኳያ ሲመዘን በጣም
የረከሰ የወያኔን ፈቃድና ድርጅታዊ መመሪያዎች ብቻ በሥራ ማስተርጎሚያ መሣሪያ ነዉ ። ፍርድ ቤቶች
አሉ ፤ ሆኖም ነጻነት የሌላቸዉ የአገዛዙን ተቀናቃኞች ለማነቅ ወይም ለመኮድኮድ ተዘጋጅተዉ የተዘረጉ
እጆች ናቸዉ ። ጋዜጦች አሉ ፤ ነጻ አዘጋጆቻቸዉና ጋዜጠኞቹ ግና ተሰድደዋል ወይም ዘብጢያ
ተከርችመዋል ። ( በጠራራ ጸሀይ በገዠራ የተፈለጡ ተስፋዬ ታደሰን የመሳሰሉ ጋዜጠኞችም መኖራቸዉ
እንዳይዘነጋ ።) በየዓመቱ የሚመዘገበዉ የመዋዕለ ንዋይ ዕድገት በሽበሽ መሆኑም ነጋ ጠባ እየተለፈፈ
ነዉ ፤ በረሀብ የሚንጠራወዙትን ዜጎች ግን ቤቱ ይቁጠራቸዉ ።
ፖለቲካዉ ከሚዘወርበት ሥርዓት አንጻር ወያኔ መድብለ ድርጅታዊነትን ከለፈፈ ከራርሟል ።
ዕዉነታው ግን በአፋራሹ መሆኑን ደጋግመን ያየነዉ ነዉ ። ወያኔ ሀገር ዉስጥ የሚንቀሳቀሱትን
ድርጅቶች ሠርጎ መግባቱና ባሻዉ ጊዜም ህጋዊነታቸዉን እንደሚገፍፋቸዉ በቅርቡ በአንድነትና
በመኢአድ ላይ የወሰዳቸዉ ርምጃዎች ያረጋግጡልናል ። ተቃዋሚ የፖለቲካ ስብስቦች አስፈላጊነታቸዉ
ወያኔያዊዉን የፌዝ ምርጫ ከማዳመቂያ ያለፈ አይደለም ። እስካዛሬ ድረስ በተደረጉት የይስሙላ
ምርጫዎች ባደረጉት ተሳትፎ ወያኔ የሚፈልገዉን የህጋዊነት ካባ ከማልበስና ሕዝባችን ለዴሞክራሲያዊ
ሥርዓት ያለዉን ህልም መዘባበቻ ከማድረግ ወዲያ ያተረፉት የለምና ሀቀኛነቱ ያላቸዉ ድርጅቶች ቆም
ብለዉ ለወደፊቱ መከተል የሚኖርባቸዉን የትግል ስልት ከወዲሁ መተለም ይገባቸዋል ። ከእንግዲህ
ከምርጫ ቦርድም ሆነ ከአሻንጉሊቶቹ ፍርድ ቤቶች ጋር የሚደረገዉ መጯጯህ የሚፈይደዉ ነገር የለም
። ከተግባር መማር ደግሞ ብልህነት ነዉ ።
የሚያደራጀዉ ቢገኝ በአምባገነነዊዉ ሥርዓት የተንገፈገፈ ለትግል ዝግጁ ሆኖ የሚጠብቅ የነቃ ሕዝብ
አለን ። እዚህም እዚያም የሚፈነዱ የማይታረቁ ቅራኔ ያጫራቸዉ የሕዝባዊ ቁጣ ነበልባሎች በመታየት
ላይ ናቸዉ ። ቋያ ሰደድ ሆነዉ ወያኔአዊዉን የሥልጣን ካብ ወደ አመድነት ይለዉጡት ዘንድ ከፍተኛ
ትግልና ያንኑ ያህል መሥዋዕት ይጠበቃል ። የሕዝባችንና የሀገራችን የፍዳ ዘመን እንዲያበቃ ያለዉ
የዘረኞች አገዛዝ መገርሰስ ፤ በቦታዉም በሕዝብ ፈቃድ ላይ የተመሠረተ ሥርዓት መገንባት ይኖርበታል ።
ለዚህ ደግሞ ያለን ፍቱን ምርጫ አንድ ነዉ ፤ የተባበረ ሕዝባዊ አመጽ ብቻ ።

ከኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ የተሰጠ መግለጫ

 

በኣሁኑ ወቅት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እያካሄደ ያለውን ህዝባዊ ማእበል እንደግፋለን። ህብረተሰባችን በራሱ ተነሳሽነት እያደረገ የሚገኘውን ወያኔን የመጋፈጥ እንቅስቃሴ የራስ የማድረግ ስራ ግን እንቃወማለን።
መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይም ባለፉት 25 ኣመታት በዘረኛው የወያኔ መንግስት ስር ወድቆ የሰላም፣ የፍትህ እና መልካም ኣስተዳደር እጦት ወስጥ እንደሚገኝ ኣለም የሚያውቀው ነው። ይህ ግፍና መከራ የበዛበት ጀግናና ትእግስተኛ ህዝብ ግን ኣንድ ቀን ትግስቱን ጨርሶ በጨቋኙ ላይ እንደሚነሳ ይጠበቅ የነበረ ጉዳይ ነው።
የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብም ይህ ኣይነት ስር ነቀል እምቢ ባይነት እና ህዝባዊ ማእበል በወያኔ ቡድን ላይ እንዲመጣ የራሱን ድርሻ ሲወጣ ቆይቷል።
ይኸው እውን ሆኗል። ዛሬ በመላው ኦሮሚያ እና በሰሜኑ ያገራችን ክፍል በጎንደር ኣካባቢ የተፋፋመ ህዝባዊ ኣመጽ እየተካሄደ ነው የሚገኘው።
ወያኔም የሚያደርገው ጠፍቶት የተለመደ የጭካኔ ዱላውን ተቃዉሞውን በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ በሚወጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እያሳረፈ ይገኛል። ይህም ሆኖ ትግሉ ላይ ማፋፋሚያ ነዳጅ ይጨምርበት እንደሆነ እንጅ እሳቱን እንደማያዳፍነው የታመነ ነው።
ያም ሆኖ ግን ትግሉ የተናጠል ሳይሆን የመላ ህዝባችንን የጋራና ኣንድነት ትግል የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ተወላጅ ወገኖቻችን ኣያካሄዱ ያሉትን ፍትሃዊ ተቃዉሞ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲቀላቀለው እና ድጋፉን እንዲገልጽ ጥሪ እናቀርባለን።
ለዘመናት ተከብራ የኖረችው ኣገራችን ድንበር ተቆርሶ ለሱዳን ኣይሰጥም ብሎ የሞት ሽረት ተጋድሎ እያደረገ ያለው የጎንደር ህዝብንም የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ እንደተለመደው ከትግሉ ጎን መቆሙን ይገልጻል።
የወልቃይት ና ጠገዴ ህዝብ ያለፍላጎቱ በትግራይ ስም የኖረበትን ዘመን ሽሮ ወደ ኣማራነቱና ጎንደሬነቱ ለመመለስ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴም ኣንደግፋለን። መላው ኣገር ወዳድ የሃገራችን ህብረተሰብም ከጎንደር ህዝብና ከኦሮሞ ህዝብ ጎን በመሆን የራሱን ኣገራዊና ታሪካዊ ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ እናስተላልፋለን። ይህ ካልሆነ ግን ምን ኣልባትም ኣሁን እየተቀጣጠለ ያለው ፍትሃዊ እምቢባይነት ወደ ግቡ ለመድረስ ጊዜ ይወስድበታል። ኢህኣዴግ ከመከፋፈል ምን ያህል እንደተጠቀመ ህዝባችን ባለፉት ኣመታት በሚገባ ተረድቶታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ህዝባችን በራሱ ተነሳሽነት እና መሪነት እያደረገ ያለዉን ህዝባዊ ኣመጽ ከሩቅ ሆነው የሚመለከቱና እጃቸው የሌለበት ኣንዳንድ ሃይሎችና ግለሰቦች የነሱ ስራ እንደሆነ ኣድርገው የሚሰጧቸውን መግለጫውች የኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ በጥብቅ ይቃወማል። ምክንያቱም ይህ ህዝባዊ ማእበል ጊዜውን ጠብቆ የተፈጠረ ህዝባዊ ኣመጽ ነው። ይህን ታሪካዊ እንቅስቃሴ ከህዝብ ወስዶ ወደራስ ማስጠጋት የህዝብን ትግል እንደመንጠቅ ይቆጥራል።
ለኢትዮጵያ ኣንድነት ሳይሆን ለሃገሪቱ መበታተን ሃይማኖትንና የመሳሰሉትን ሽፋን በማድረግ የባእዳን ኣገር ተልእኮን ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ ኣካላትንም ድርጅታችን በጽኑ ያወግዛል።
ለመብታቸው መከበር እጅና ኣእግራቸውን ይዘው በወጡ በኦሮሚያና በጎንደር ሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ እየተካሄደ ያልው ዘግናኝ ግድያና እስራትም ባስቸኳይ እንዲቆም እንጠይቃለን።
ድል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ። ቀብር ለወያኔ።

ከኢትዮጵያ ህዝብ ኣርበኞች ግንባር ዘብ ፕሬስ ክፍል።

 

ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር በወቅታዊ የሃገራችን ጉዳይ ላይ የተሠጠ የአቋም መግለጫ   

                                                                                                                             

እንደሚታወቀው እ.ኤ.አ. በ1991 ዓ.ም. በአለም ላይ የሶሻሊስቱ ዓለም /Socialist bloc/ መፍረክረክ በኢትዮጵያ የነበረውን አምባገነን ወታደራዊ መንግስት ከስልጣኑ ለመውደቅ ጉልህ ሚና የተጫወተ ቢሆንም በወቅቱ መሳሪያ አንስተው ይፋለሙ ከነበሩት ሃይሎች መካከል ወያኔ መራሹ ቡድን በተፈጠረው የሃይል ክፍተት /Power vacuum/  በመጠቀም ወደሥልጣን መምጣቱ ይታወቃል።
ይሁን እንጂ ይህ ቡድን ገና ከመጀመሪያው የዘውጌ ፖለቲካን /Ethnic Politics/ በማቀንቀን ከ76 በላይ ብሄሮች እና ብሄረሰቦች የሚኖሩባትን ሃገር በዘር፧በቋንቋ እና በጎሳ በመከፋፈል የሃገሪቱን አንድነት አደጋ ላይ ከመጣሉም ባሻገር የ80 ሚሊዮን ህዝብ መኖሪያ የሆነችውን ሃገር “ወደብ ሸቀጥ ነው” በሚል ፈሊጥ የባህር በር አልባ አድርጓታል።ከዚህም ባሻገር ከጎረቤት ሃገር ኤርትራ ጋር በነበረው ሃገራዊ ጥቅምን ያላማከለ ግንኙነት መሰረት በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ወገኖቻችን እልቂት ምክንያት ወደ ሆነ ጦርነት ሃገራችንን መማገዱ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው።
በሌላ በኩል በውጭው አለም ተቀባይነትን /External Legitimacy/ ለማግኘት ሲል ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ገንብቻለሁ ቢልም “ህገ-መንግስቱም” ይሁን “ህገ-መንግስታዊው ስርዓት” የገዥውን መደብ ጥቅም ከማስጠበቅ በዘለለ በሃገራችን ዘላቂ ሰላም፧ፍትህ፧የዜጎች እኩልነት፧ሁሉንም ተጠቃሚ ያደረገ የሃብት ክፍፍል፧ዜጎች በሃገሪቱ የትኛውም ክፍል ተዘዋውረው የመስራት እና የመኖር መብታቸውን ያላረጋገጠ ከመሆኑም በላይ በየጊዜው በሚወጡ አፋኝ ህጎች መሰረት ዜጎቻችን ለእስር፧ለስደት እና ለሞት ተዳርገዋል። 
በአሁኑ ወቅት በሃገራችን ዜጎች ሃሳባቸውን በነፃነት መግለጽ የማይችሉበት፧የሃገሪቱ ሃብት ጥቂት በሚባሉ የስርዓቱ ጥቅመኞች መዳፍ ስር የወደቀበት፧የህግ ስርአቱ ለፍትህ ከመቆም እና ህዝብን ከማገልገል ይልቅ የገዥው መደብ የፖለቲካ መሳሪያ የሆነበት፧የሃገሪቱ የመከላከያ እና የደህንነት ተቋማት ታማኝነታቸው ከሃገር እና ህዝብ ይልቅ ለገዥው መደብ የሆነበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን።  
ይህ አፋኝ መደብ በሃገሪቱ ተቋማዊ አስተዳደር /Institutional administration/ ከመገንባት ይልቅ በግለሰብ ፖለቲካዊ ስብዕና ዙሪያ /On the epicentre of individual/ የተገነባ በመሆኑ የአገዛዙ ቁንጮ የነበረው መለስ ዜናዊን ሞት ተከትሎ ቀሪው የስርዓቱ ርዝራዥ በመቀበሪያው ጉድጓድ አፋፍ ላይ ይገኛል።
በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር በወቅታዊ የሃገራችን ጉዳይ ላይ የደረሰበትን አቋም ከዚህ ቀጥሎ ያቀርባል።
1.    የወያኔ ስርዓት ቀሪ ርዝራዦች አንዳንድ ጥገናዊ ለውጥ በማድረግ ማለትም የፖለቲካ እስረኞችን በመፍታት እና መሰል ተግባራትን በማድረግ ከውስጥ እና ከውጭ ድጋፍ በማሰባሰብ የአስከፊውን ስርአት ዕድሜ ለማራዘም የሚደርጉትን ጥረት ከወዲሁ የማንቀበለው ሲሆን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ችግር በጥገናዊ ለውጥ መፍትሄ እንደማያገኝ ለማሳወቅ እንወዳለን።ይህ ወያኔ/ኢህአዴግ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ የሚጠቀምበት የማደናገሪያ ስልት በሃገራችን ለተንሰራፋው ዘርፈ ብዙ የማህበራዊ፧ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መልስ የማይሰጥ ይልቁንም የገዥውን ስርዓት ዕድሜ ከማራዘም የዘለለ ሃገራዊ ፋይዳ የሌለው  እርምጃ ነው።
2.    የኢትዮጵያ የፖለቲካ፧ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙት ሁሉን አቀፍ እና አሳታፊ በሆነ ስር-ነቀል የሽግግር ሂደት መሆኑን በመገንዘብ ይህ አመለካከት ካላቸው ሃይሎች እና ይህን መድረክ እያመቻቹ ካሉ አካላት ጋር በቅርብ ለመስራት እንቅስቃሴ የጀመርን ሲሆን በየደረጃው የምንደርስበትን በተከታታይ የምናሳውቅ ይሆናል።
3.      ሃገራችን ኢትዮጵያ ከምትገኝበት ጂኦግራፊካል አቀማመጥ አንፃር እናም የቀጠናው ያለመረጋጋት አሁን ከተፈጠረው ሁኔታ ጋር ተደማምሮ ሃገሪቱን እና ህዝቦቿን ለጥፋት ሃይሎች አሳልፎ እንዳይሰጥ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማያሻማ አቋም ያላቸው አካላት በሙሉ ከጎናችን በመሰለፍ ለሽግግር ሂደቱ የበኩላቸውን ገንቢ አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።
4.    መላው የሃገራችን ህዝቦች ሰብዐዊ እና ዴሞክራሲያዊ መብታቸው ተገፎ በግፍ እና በሰቆቃ ኑሯቸውን የሚገፉበት ጊዜ የሚያበቃበት፧እንዲሁም የጥቂት ኅሩያነ-ምስፍና /Minorities Supermacism/ የጭቆና ቀምበርን ከላያቸው ላይ ለአንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ አሽቀንጥረው የሚጥሉበት ታሪካዊ ወቅት ላይ መሆናቸውን በመገንዘብ አፋኙን ስርአት “በቃ” እንዲሉት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

 

 

 


ድል ለሠፊው የኢትዮጵያ ህዝብ!!!
የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር
ፍራንክፈርት ጀርመኒ
01-01-2015

ወቅታዊ የአገራችንን ሁኔታ አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ(ኢህአግዘ) የተሰጠ መግለጫ አምባገነኑ የWoyane  ስርዓት አገሪቱን ከተቆጣጠረ ከግንቦት 1983 ዓ.ም ወዲህ የተለያዩ ወንጀሎችን በሰፊው ህዝባችን ላይ ሲፈፅም ቆይቷል።በሚከተለው ዘረኛ አገዛዙ የተነሳም በርካቶችን በመጤ ፈርጆ በሰላምና በፍቅር ተዋልዶ የኖረውን አንዱን ህዝብ ከሌላኛው በማናከስ ታሪክ የማይረሳው ግፍ ፈፅሟል።በመፈፀም ላይም ይገኛል። ነብር ዥንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ ማንነቱን እንደማይለውጠው ሁሉ መላው ኢትዮጵያዊ በአምባገነን ገዥዎቹ ምክንያት እየተፈፀመበት ያለውን የከፋፍለህ ግዛ መርህ በአንድነት መቃወም ጀምሯል። ዘግይቶም ቢሆን በአሁኑ ወቅት መላው ህዝብ የጋራ ጠላቱ የወያኔ/ኢህአዴግ ስርዓት መሆኑን ተረድቶ ለመፍትሄው በጋራ መንቀሳቀስ ጀምሯል። እርግጥ ነው አሁን በየትኛውም አሰላለፍ ላይ ያለን ሃይሎች የተለያየ አቋምና የፖለቲካ ፕሮግራም ቢኖረንም ሁላችንም ለኢትዮጵያ አንድነትና እኩልነት የምንረባረብ እስከሆንን ድረስ በጋራ ጉዳዮቻችንና አገሪቱን በተመለከቱ ጉዳዮች ላይ የጋራ ዓላማ ሊኖረን ግድ ነው።ያለችን አገር አንድ ኢትዮጵያ እስከሆነች ድረስ የአገራችንን ህልውና ተፈታትነው ውድቀቷን ለማፋጠን ህዝቦቿም በጎሪጥ እየተያዩ ለእርስ በርስ ጦርነት እንዲጋበዙ ወያኔ የደገሰልንን የመከራ ድግስ በጋራ ልናወግዘው ብቻ ሳይሆን በጋራ ልንዘምትበትም የሚገባን ወቅት ላይ ደርሰናል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ*ኢህአግዘ*ሰሞኑን በወያኔ ስርዓት እየተፈፀሙ ያሉትን ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች እንደሚያወግዘው በመግለፅ መላው የአንድነት ሃይሎችም ይህንን አስከፊ የአምባገነኑን የመለስ ዜናዊ ስርዓት ለመገርሰስ በጋራ እንስራ የሚል መልዕክትም ያስተላልፋል። ከደቡብ ክልል የአማራው ብሄር ተወላጆች በግፍ መባረርን በተመለከተ ሰሞኑን በደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት ውሳኔ መሰረት የወያኔ የዘረኝነት ፖሊሲ ሰለባ የሆኑ ከደቡብ ክልል ቤንች ማጅ ዞን ጉራፋርዳ ወረዳ በግፍ ተፈናቅለው ወደ አዲስ አበባ የተወረወሩት የአማራ ብሄር ተወላጆች እየደረሰባቸው ያለውን እንግልት በጥብቅ የምናወግዘው ሲሆን መላው ህዝብ ነግ በእኔ ነውና ብሂሉ በጋራ ድርጊቱን እንዲያወግዘው እንጠይቃለን። የክልሉን ውሳኔ ተከትሎ በተፈናቃዮቹ ላይ የደረሰው በደል ቀላል እንዳልሆነ እንገነዘባለን። ‹‹ነፍሰ ጡር እናት ሌሊት ወልዳ ሲነጋ የሰዓታት ዕድሜ ካለው ልጇ ጋር ከነፍራሿ ደጅ ተጥላለች፤ ነፍሰ ጡሮች ተሰደዋል፤ የስምንት ወር ዕድሜ ካላቸው ጨቅላ ሕፃናት ጀምሮ በርካታ ሕፃናት ከሚያጠቡ እናቶቻቸው ጋር አብረው ታስረዋል፤ የሚላስ የሚቀመስ አጥተው በረሃብ ተጠብሰዋል፤ በነፍስ ወከፍ እስከ 3 ሺሕ እግር ቡና ዛፍ፣ አቡካዶ፣ ማንጐ፣ ፓፓያና ሙዝ የተከለ እንዲሁም በርካታ የንብ ቀፎ የሰቀለው፣ በከብትና በዶሮ እርባታ ላይ የተሰማራው ገበሬ ያመረተውንና ያፈራውን ሀብትና ንብረት ጥሎ ጨርቁን በፌስታል አንጠልጥሎ እንዲወጣ ተደርጓል፡፡ ‘ምንም ይዛችሁ ስላልመጣችሁ ምንም ይዛችሁ አትሄዱም’ እየተባሉ ንብረታቸውን ሜዳ በትነው እንዲሄዱ ተደብድበዋል፤›› ይሄ ደግሞ የሆነው በስርዓቱ የለየለት በዘር ከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ እንደሆነ እንኳንስ አርበኞች ግንባር መላው ህዝብ እንደሚገነዘበው እናምናለን። እንደ አርበኞች ግንባር ዘብ እምነት ድርጊቱ የዘር ፖለቲካው አስከፊ ውጤት ከመሆኑም በላይ የአሁኑ እርምጃ የመለስ መንግስት ላለፉት 20 አመታት በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የነበረው ጥቃት ቅጥያ ነው ። እስካሁን በደቡብ ክልል ፕሬዚዳንት በሽፈራው ሽጉጤ መመሪያ ብቻ የተፈናቀሉ ከ20 እስከ 70 ሺ የሚጠጉ የአማራ ተወላጆች እንዳሉም መረጃዎች አሉ። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት(መኢአድ)ተፈናቃይ ወገኖቻችንን በአዲስ አበባ ለመታደግ ያደረገውን ጥረት እንደምናደንቅ በመግለፅ ለአማራው ህዝብ ቆሜያለሁ የሚለው የወያኔ ተላላኪው ብአዴን ግን ዛሬም እንደ ትናንቱ አሳፋሪ ክህደትን አማራውን በመግፋት ቀጥሎበታል። ወያኔ ይህንን ድርጊት የፈፀመው በአማራው ብሄር ተወላጅ ላይ ብቻ ነው ብለን አናምንም ምክንያቱም በስርዓቱ የትኛውም ብሄር በየትኛውም ቦታ አገሬ ነው ብሎ ተረጋግቶ እንዲኖር የሚያስችለው ዋስትና የለውምና ነው። ይሄ ጉዳይ ቀላል የማይባልና ህዝብን እንደ ህዝብ ማፈናቀል በራሱ እንደ ሰው ዘር ማጥፋት በሚቆጠርበት ዘመን የተፈፀመ ድርጊት በመሆኑ ሁሉም ህዝብና የሁሉም አንድነት ሃይሎች የጋራ እርምጃ እንደሚያስፈልገውም ኢህአግዘ ያሳስባል። ህዝባችን ኢትዮጵያዊ በመሆኑ የፈለገበት ክልል የመኖር መብቱ ባልተረጋገጠባት አገራችን የስርዓት ለውጥ ማድረግ ጊዜ የማይሰጠው መሆኑንም የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ በማመን ለተግባራዊነቱ በተለያዩ የአገራችንና የኣለማችን አገሮች እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ማስታወቅ እንወዳለን። ዋልድባ ገዳምን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን ፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ፣ መንፈሳዊ አገልጋይ ካህናትና አባቶች፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ቅዱሳት ቦታዎች ፣ ገደማት በተደጋጋሚ የቃጠሎ አደጋ ይሠነዘርባቸዋል፤ በልማት ስም ቅዱሳት ቦታዎችና አጽም ተደፍሮአል በማለት ተቃውሞአቸውን በመላው ዓለም በመግለፅ ላይ ናቸው። በተለይ ዋልድባ ገዳም ቅዱስ ስፍራ ከመሆኑም በላይ መንግስት በግላጭ በአደባባይ የልማት ስራ የስኳር ፋብሪካ ግንባታ በሚል አካባቢውን መድፈሩ የወያኔ መንግስት ከምድራዊ ሃይሉ ጋር አንሶት ከሰማያዊው አምላክ ጋርም ግብ ግብ መጀመሩ ወደለየለት እብደት መሸጋገሩን ከዚህ በላይ ማስረጃ አያስፈልግም። ስለሆነም በዋልድባም ይሁን በሌሎች ቅዱሳዊ ስፍራዎች የወያኔ ስርዓት የሚያደርገውን ህገወጥ ጣልቃ ገብነት የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ(ኢህአግዘ) በፅኑ የሚያወግዘው ከመሆኑም በላይ ስርዓቱም ከድርጊቱ እንዲቆጠብ ያሳስባል።የገዳሙን ወቅታዊ ችግር ለዓለም ያስታወቁት አባትን በቁጥጥር ስር ለማዋል የስርዓቱ የፀጥታ ሃይሎችና የፖሊስ ሰራዊቱ አባላትም የሚያደርጉት ሩጫና ተቃውሞ ባሰሙ አባቶች ላይ የሚፈፅሙት ማዋከብ አሳፋሪ ከመሆኑም በላይ የተለየ ሃሳብ ማቅረብ ወንጀል የሆነባትን አገር ስርዓት ለማስያዝ ህዝቡ ከለውጥ ሃይሎች ጋር እንዲሰለፍም እንጠይቃለን። መላው ህዝብም የሃይማኖት ልዩነት ሳያደርግ ድርጊቱን በፅኑ እንዲቃወመውና መብቱን ለማስከበር ከአንድነት ሃይሎች ጋር እንዲሰለፍ ኢህአግዘ ጥሪውን ያቀርባል። በሶማሊያ በውጊያ ላይ ስላለው ሰራዊታችን ኢትዮጵያ በታሪኳ የውጭ ጠላት ሲገጥማት ዛሬ አዲስ የተጀመረ አይደለም።በእውነት የአገሪቱን ሉዓላዊነት ለመድፈር ለመጣ ጠላት ኢትዮጵያውያን ዛሬም እንደ ጥንት አባቶቻችን ዳር ድንበራችንን ለማስከበር ማንም ሳይጠራን እየተሰለፍን ነው። ነገር ግን በአሁኑ ወቅት የአምባገነኑ የመለስ ስርዓት በአገር ውስጥ ያሉበትን ውጥረቶች ለማርገብ እየተጠቀመበት ያለው ስልት ከጎረቤት አገሮች ጋር መናከስ ከሆነ ውሎ አድሯል።በዚህም መከራውንና ፍዳውን እያየ ያለው ምስኪኑ የአገራችን ጦር ሰራዊት አባል ነው። ከዚህ ቀደም ሰራዊታችን በሶማሊያ ሲሰማራ የእስልምና ፍርድ ቤቶች ህብረት በደቀነው አደጋ ስለሆነ በሚል የተወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ እንዲሆን ብንፈልግም የአሁኑ ግን ዓላማው የወያኔን ስልጣን ለማራዘም እና የሰራዊታችንን ሞራልና የአገሪቱን መልካም ስም የሚያበላሽ በመሆኑ ድርጊቱን የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ(ኢህአግዘ) በፅኑ ያወግዘዋል። የሶማሊያ አሸባሪዎች ወደ ድንበራችን በተጠጉ ጊዜ የተፈለገው እርምጃ ሊወሰድ ይችላል።ነገር ግን ጦራችንን እስከ መሃል ሶማሊያ ድረስ ማስገባቱ ማንን ለማስደሰት ነው?ምንስ ፋይዳ አለውና ነው የደሃ ልጆች የሆኑት የሰራዊቱ አባላት ህይወታቸውን የሚያጡት?መልሱ ግልፅ ነው በፖለቲካውም ሆነ በዲፕሎማሲው ውድቀት የተከናነበውን የመለስ አገዛዝ ዕድሜ ለማራዘም ነው።ይሄ ደግሞ በንፁሃን ደም መጨማለቅ በመሆኑ መጀመሪያ ራሱ የሰራዊቱ አባል ተቃውሞውን ማሰማት መጀመር ያለበት ከመሆኑም በላይ ኢኮኖሚዋ እየወደቀ ያለውን የአገሪቱን ሃብት በማሟጠጥ ላይ ያለውን ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝብ በቃህ ሊለው ይገባል እንላለን!!! ሁሉም ለእናት አገር ዘብ ይቁም! የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ(ኢህአግዘ) መጋቢት 30/2004 ዓ.ም 

Empfehlen Sie diese Seite auf: